Find job

Tekniker - Grundvandsovervågning - Miljøstyrelsen (tidsbegrænset)

Miljøstyrelsen er en del af Miljø- og Fødevareministeriet og den danske myndighed på miljø- og naturområdet. Vi arbejder for rig natur, rent vand, sikker kemi og grøn produktion. Vores kerneopgave er at omsætte natur- og miljølovgivningen til virkelighed, og målsætningen er at balancere hensynene til beskyttelse og benyttelse.  

Miljøstyrelsen er landsdækkende med ca. 900 medarbejdere. Godt halvdelen af medarbejderne er ansat i den del af Miljøstyrelsen, som i løbet af april måned flytter fra København til Odense. Resten af organisationen er fordelt på en række lokale enheder fordelt i hele landet. Miljøstyrelsen Nordjylland er en af disse lokale enheder, hvor i alt to organisatoriske enheder holder til, den ene enhed har Vand- og Naturovervågning som omdrejningspunkt, herunder grundvandsovervågning, og det er i den enhed, der nu er en teknikerstilling ledig. Den anden af de to enheder i Nordjylland beskæftiger sig med grundvandskortlægningen.  

Opgaver i enheden og organisering  

I Vand- og naturovervågningsenheden i Nordjylland arbejder vi med overvågning af vandmiljø og natur under NOVANA. Opgaverne i enheden omfatter ud over grundvandsovervågning også marinovervågning, overvågning af vandløb, sø og natur samt stoftransport, hydrometri og LOOP. Natura 2000, indberetninger til EU under Havstrategidirektiv, Vandrammedirektiv mv. hører også til dagligdagen på enheden. I enheden er arbejdet organiseret i faglige arbejdsgrupper, og grupperne har ansvaret for, at de konkrete arbejdsopgaver udføres som aftalt. Det er en selvfølge, at vi hjælper hinanden, ligesom det er en selvfølge, at vi alle bidrager til det gode arbejdsmiljø og det gode samarbejde og også på tværs til de øvrige enheder i Miljøstyrelsen.  

Vi søger specifikt en kollega til disse opgaver  

Stillingen følger af tillægsaftalen i ”Aftale om Pesticidstrategien 2017-21” vedr. en bevilling til gennemførelse af flere screeninger for pesticider i vores grundvand. Indholdet i stillingen vil fortrinsvist være relateret til grundvandsovervågning i Nordjylland herunder gennemførelsen af prøvetagning dels til screeninger dels til den efterfølgende opfølgning i overvågningsprogrammet. Bistand til prøvetagning hos andre lokale overvågningsenheder kan blive aktuel.  

Kvalifikationer  

Vi forventer, at du:  

  • Har en uddannelse som fx miljøtekniker, miljø- eller jordbrugsteknolog, el. lign.  
  • Har praktisk kendskab til grundvandsprøvetagning, datahåndtering og udendørs praktisk arbejde  
  • Har kendskab til samarbejdet med analyselaboratorie  
  • Er grundig og systematisk, så opgaverne kvalitetsmæssigt er helt i top  
  • Har digitale kompetencer og er vant til at navigere i og inddrage digitale værktøjer i din hverdag  
  • Er fleksibel og kan navigere i en hverdag, hvor planer kan ændres med kort varsel  
  • Har kendskab til anvendelsen af GeoGIS og samspillet med Jupiter-databasen  
  • Er både omhyggelig og initiativrig

Vi lægger især vægt på flg. personlige egenskaber  

Vi forventer, at du er detaljeorienteret, dynamisk og arbejdsom. Du trives i et miljø, hvor hverdagen hovedsaglig byder på feltarbejde enten på egen hånd eller sammen med gode kolleger. Du vil også skulle varetage opgaver på kontoret blandt andet i forbindelse med planlægning af feltarbejde og kvalitetssikring af analysedata. Dine kolleger er fagligt meget kyndige, barren er sat højt, og det er nødvendigt, at vi videndeler.  

Derudover sætter vi pris på en hyggelig snak over frokosten, der også rummer ikke-faglige emner.  

Løn og ansættelsesvilkår  

Tjenestestedet vil være Miljøstyrelsen Nordjylland, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø  

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner. Ansættelserne sker hurtigst muligt og gerne senest 1.maj 2019. Stillingen er tidsbegrænset til udgangen af 2022.  

Yderligere oplysninger  

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte kontorchef Birthe Jordt på tlf. 9358 8207.  

Sådan søger du stillingen  

Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV m.m. senest d. 15. marts 2019. Samtaler forventes afholdt i uge 13.  

Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.


Miljøstyrelsen er en del af Miljø- og Fødevareministeriet. Vi er statslig myndighed for natur, vand og miljø og arbejder for at sikre en bæredygtig balance mellem beskyttelse af natur og miljø, benyttelsen af naturressourcer og gode rammer for borgere og virksomheder. Vejen til en rig natur, et sundt miljø, og gode, grønne rammer for borgere og virksomheder går via åbenhed og dialog, for vi tror på, at de bedste miljøløsninger findes, hvis vi samarbejder med alle interessenter. Dialog med kommuner, borgere, erhvervsliv og andre myndigheder er centralt i vores arbejde. Miljøstyrelsen har ca. 900 medarbejdere fordelt på hovedkontoret og 10 enheder over hele landet.

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

Aalborg

Cookies på StepStone

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra StepStone og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies. Du kan altid trække samtykke tilbage ved at slette cookies.