Find job

Er du vild med naturen og har du flair for økonomi – bliv kontorelev i Naturstyrelsen Nordsjælland

Er du en energisk og positiv elev, som kan lide at arbejde på tværs af forskellige faggrupper og sidde med opgaver for flere områder? Brænder du for at arbejde i en styrelse hvor naturen er i højsæde? Så har du nu chancen for at søge et spændende elevjob i Naturstyrelsen Nordsjælland, hvor en gruppe engagerede medarbejdere glæder sig til at tage godt imod dig.  

Vi søger en elev med speciale i offentlig administration til start den 1. september 2019.  

Om os  

Naturstyrelsen er en styrelse under Miljø- og Fødevareministeriet. Vi varetager opgaver i skove, naturområder og langs kysterne i Danmark. Naturstyrelsen Nordsjælland forvalter statens arealer i Nordsjælland i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturforvaltning. Vi besvarer mange forskellige henvendelser fra borgere og andre af skovens interessenter. Vi varetager endvidere lovforvaltning af vildtforvaltningsloven og er derudover ansvarlig for den statslige skovrejsning i området.  

Vi er ca. 25 medarbejdere på kontoret samt yderligere ca. 25 skovarbejdere.

Arbejdsstedet er beliggende i Danmarks flotteste natur midt i Gribskov ca. 3 km nord for Nødebo. Der er kun offentlig transport til Nødebo eller Esbønderup, så egen bil vil være en fordel.  

Vi tilbyder  

Dine opgaver bliver at understøtte enhedens mangeartede opgaver. Her er regnskab en væsentlig opgave, som indebærer behandling af ind- og udgående faktura, rejseafregninger samt administration af lejemål. Derudover er mødeforberedelse og andre servicefunktioner også en del af hverdagen.

Du vil som elev blive tilknyttet en uddannelsesvejleder, som sørger for oplæring i opgaverne. Du vil ligeledes løbende få feedback på din læringskurve – feedback og erfaringsudveksling er vigtige elementer i dit daglige læringsforløb. Sammen med de andre kontorelever i Miljø- og fødevareministeriet indgår du i et elevnetværk som mødes 2-4 gange årligt, hvor I udveksler erfaringer på tværs af ministeriet.  

Uddannelsen veksler mellem praktik på arbejdspladsen og skolehjemophold på Business College Syd og du kommer på studietur til Bruxelles, hvor du lærer mere om EU. Derudover kan du deltage i relevante interne kurser, både holdundervisning og individuelle e-læringsforløb.  

Vi forventer, at du har afsluttet og bestået enten  

HG2, eller EUX fra en handelsskole, der giver adgang til kontoruddannelsen med speciale i offentlig administration, eller en gymnasial baggrund STX, HF, HTX eller HHX, som suppleres med et EUD-forløb.  

Er du i tvivl i forhold til ovennævnte adgangskrav, kan du kontakte den lokale handelsskole for yderligere vejledning.  

Samtidig forventer vi, at du  

  • Har et godt kendskab til og er fortrolig med Office-pakken  
  • Er god til at formulere dig både skriftligt og mundtligt  
  • Er i stand til at tage ansvar for dine opgaver og egen udvikling gennem din elevtid  
  • Er positiv, engageret, udadvendt og omstillingsparat  

Løn og ansættelsesvilkår  

Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner.  

Du bliver ansat efter gældende overenskomst mellem HK-STAT og Finansministeriet. Den ugentlige arbejdstid er på 37 timer, og vi har flekstid.  

Startlønnen, gældende fra 1. oktober 2018  

  • Elever under 18 år: 10.860,43 kr. pr. måned  
  • Elever over 18 år: 13.619,67 kr. pr. måned  
  • Elever over 25 år: 19.959,75 kr. pr. måned  

Der er tale om en uddannelsesstilling, og derfor kan du ikke regne med at blive ansat, når du har afsluttet elevtiden.  

Yderligere oplysninger  

Du kan få mere at vide hos: Vores nuværende elev Jessica Vienberg Jeppesen, tlf. 7254 3179 eller uddannelsesvejleder Lene Elhøj Jensen, tlf. 7254 3189.  

Sådan søger du stillingen

Vi glæder os til at modtage din ansøgning. Du kan søge online ved at sende din ansøgning, CV, oplysninger om skoleuddannelse, kopi af eksamensbeviser/terminskarakterer samt eventuelle udtalelser senest søndag den 24. marts 2019.  

Vi forventer at holde samtaler i uge 15.  


Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Naturstyrelsen forvalter Miljø- og Fødevareministeriets cirka 200.000 hektar skove og naturarealer, så der skabes størst mulig værdi for samfundet i form af gode rammer for friluftslivet, beskyttelse af naturen og effektiv drift af styrelsens skove og andre naturarealer. Naturstyrelsen gennemfører praktiske opgaver inden for jagt- og vildtforvaltning og konkrete friluftslivs- og naturprojekter - ofte i samarbejde med andre myndigheder, organisationer og frivillige. Kystdirektoratet er en del af Naturstyrelsen og varetager drifts- og myndighedsopgaver inden for kystbeskyttelse, maritim infrastruktur, klitfredning, strandbeskyttelse og varetagelse af statens højhedsret over søterritoriet. Vi befinder os på 19 enheder fordelt i hele landet - vi sikrer solid forankring med fokus på lokale ønsker og behov.

Søg jobbet her Gem job

Arbejdssted

Græsted

Cookies på StepStone

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra StepStone og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies. Du kan altid trække samtykke tilbage ved at slette cookies.