Find job

Direktør

Vil du stå i spidsen for én af Danmarks største og mest veldrevne erhvervsskoler, samt sikre at TECHCOLLEGE agerer lokalt, regionalt og nationalt i forhold til den uddannelsespolitiske dagsorden?

Virksomheden

TECHCOLLEGE er én af Danmarks største og mest veldrevne erhvervsskoler. Skolen udbyder 36 erhvervsuddannelser inden for håndværksfagene, hvilket er landets største udbud af forskellige EUD-uddannelser. Samtidig udbyder skolen et stort antal EUX-uddannelser, der kombinerer studenterfag og studiekompetencer med en håndværksfaglig uddannelse. TECHCOLLEGE rummer også Aalborg Tekniske Gymnasium (HTX), der er et af regionens største gymnasier. Skolen gennemfører yderligere et stort omfang af efter- og videreuddannelse herunder AMU-kurser, der retter sig mod den private og offentlige sektor.

Samlet set har TECHCOLLEGE ca. 3600 årselever og omkring 630 ansatte. Uddannelsesfaciliteterne fordeler sig på 7 forskellige adresser i hhv. Aalborg, Nørresundby og Hobro. Læs om virksomheden her.

Jobbet

Da den nuværende direktør Michael Johansson har valgt at gå på pension, søges der nu en ny direktør til TECHCOLLEGE.

Det er centralt, at direktørens rolle skal sikre, at TECHCOLLEGE fortsat er en visionær, udviklingsorienteret og driftssikker skole. Disse karaktertræk skal fremstå tydeligt for hhv. bestyrelsen, medarbejderne, erhvervslivet, kommunerne, Undervisningsministeriet samt øvrige interessenter.

Som udgangspunkt forventes det, at en uddannelsesinstitution af den størrelse skal agere lokalt, regionalt og nationalt i forhold til den uddannelsespolitiske dagsorden. Direktøren skal således bidrage til de aktuelle temadebatter, der påvirker erhvervsskolesektoren i disse år gennem formaliserede og relevante netværk. En ekstern rolle, der gennem flere år har kendetegnet TECHCOLLEGE.

Som skolens øverste ambassadør skal direktøren ligeledes være i stand til at kommunikere skolens faglighed og stærke uddannelsesmiljøer.

Den kommende direktør skal fortsat fastholde fokus på et solidt økonomisk fundament og have et samlet organisatorisk overblik. TECHCOLLEGE skal fortsat udvikles som én samlet organisation med plads til forskellighed mellem gymnasierne, erhvervsuddannelserne og efteruddannelsesområdet.

Direktøren skal lede skolen igennem en åben og uddelegerende ledelsesstil, der understøtter en dialogbaseret personalepolitik, og som rammesætter medarbejdernes kompetencer og potentialer. Der skal løbende være fokus på kvalitetssikring af uddannelserne, organisations- og ledelsesudvikling, samt sikring af samspillet mellem de forskellige medarbejdergrupper.

Læs mere om jobbet her.

Din profil

Det er afgørende, at den kommende direktør har relevant ledelseserfaring fra en større kompleks organisation. I forlængelse heraf at være i stand til at håndtere en politisk tæft, der understøttes af en skriftlighed, der kan medvirke til at indtage rollen som dagsordensættende i forhold til den nationale uddannelsesstruktur og indhold. Direktøren skal synliggøre TECHCOLLEGE som en attraktiv uddannelsesinstitution.

Det er en fordel, hvis potentielle kandidater har erfaring med og indsigt i uddannelsesområdet eller anden relevant politisk styret sektor/organisation. Stærke strategiske kompetencer gør, at den kommende direktør evner balancen mellem det drifts- og resultatorienterede og eksekverende, samt det strategiske, visionære og udviklingsorienterede. En tydelig ledelsesprofil, der kan skabe en inddragende og tillidsfuld atmosfære og samarbejde i direktionen, den udvidede direktion og hos medarbejderne på TECHCOLLEGE, så der skabes plads til åben og tillidsfuld dialog, udvikling og sparring.

Direktøren skal kunne udfordre konstruktivt, både opadtil og nedadtil, samt i de netværk og samarbejdsrelationer direktøren indgår i. Et godt samarbejde og samspil med tillidsrepræsentanter og medarbejderorganisationer har også en høj prioritet i dette job.

Personlige kompetencer:

 • Udadvendt og stærke relationelle kompetencer
 • Selvindsigt, troværdighed og robusthed
 • Proaktiv, dynamisk og engageret
 • Besiddende af grundlæggende værdier som rettidig omhu og ordentlighed
 • Empatisk, tillidsvækkende og evner at møde alle mennesker i øjenhøjde
 • Konflikthåndtering
 • Eksekveringskraft
 • Lyst og evne til at være en kendt person inden for uddannelsesområdet, lokalt, regionalt og nationalt.

Du tilbydes

Du får mulighed for at stå i spidsen for én af Danmarks største erhvervsskoler og én af de mest veldrevne, samt at sikre at TECHCOLLEGE:

 • skaber viden og hele mennesker gennem pædagogiske læringsprocesser, der altid har fokus på aktiv involvering fra elever og kursister.
 • er en innovativ, udfordrende og troværdig institution i forhold til interessenter.
 • understøtter og udfordrer erhvervslivet med kvalifikationer og kompetencer.
Søg jobbet her Gem job

Arbejdssted

Aalborg

Cookies på StepStone

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra StepStone og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies. Du kan altid trække samtykke tilbage ved at slette cookies.