Find job

Barselsvikar til Naturstyrelsen Fyn

Trives du i en politisk styret organisation, og har du lyst til at være en del af den daglige drift på en af Naturstyrelsens arealenheder?  

Opgaver og organisering  

Hos Naturstyrelsen Fyn søger vi en barselsvikar for vores forstfuldmægtig. Vi har kontor i Sollerup ved Arreskov Sø nord for Faaborg. Vi er i alt ca. 20 medarbejdere, som arbejder med arealdrift, skovrejsning, projekter inden for friluftsliv, miljø og natur samt jagt- og vildtforvaltning.  

Vi har kontormæssigt fællesskab med en lokal enhed under Miljøstyrelsen, så der på arbejdspladsen samlet set er omkring 50 kollegaer.  

Kerneopgaver  

Du bliver en del af enhedens driftsteam, hvor du i samarbejde med kollegaer skal løse opgaver vedr.:  

 • Køb, salg og magelæg  
 • Administration af forskellige lejemål inden for friluftsliv  
 • Projekter inden for friluftsliv og naturpleje  
 • Fortidsminder  
 • Formidling og kontakt med organiserede brugere  
 • Information og hjemmeside  

Du skal være indstillet på, at du kan få nye ansvarsområder, ligesom du skal bistå kollegaer med løsning af en bred vifte af opgaver inden for arealdrift i forhold til naturpleje, friluftsliv og skovdrift.  

Du vil skulle samarbejde med kollegaer fra Naturstyrelsens hovedkontor i Randbøl ved Vejle, ligesom du i relevant omfang vil indgå i Naturstyrelsens landsdækkende netværksgrupper. Eksternt vil du skulle samarbejde med andre statslige styrelser, kommuner, lodsejere og andre brugergrupper.  

Din profil  

Vi lægger vægt på, at du:  

 • Har en relevant uddannelsesmæssig baggrund inden for forvaltning af naturressourcer, som f.eks. skov- og landskabsingeniør eller forstkandidat  
 • Arbejder struktureret og selvstændigt, og løser opgaver på højt fagligt niveau med hurtigt aftræk  
 • Udtrykker dig klart og præcist både på skrift og i tale  
 • Er en teamspiller med lyst og vilje til at finde løsninger på tværs af interesser  
 • Er serviceminded, omstillingsparat, energisk og mod på at lære nyt  

Vi forventer, at du kan arbejde selvstændigt i et krydsfelt med mange interessenter og beslutningstagere og har en samarbejdende tilgang i opgaveløsningen.  

Det vil desuden være ønskeligt, hvis du har:  

 • Et godt kendskab til ministeriets arbejdsområde  
 • Praksis erfaring med areal- og ejendomsadministration  
 • Erfaring med inddragende processer, der omfatter interesseorganisationer og lodsejere   

Vi tilbyder  

Vi har kontor i naturskønne omgivelser, og du får et selvstændigt ansvar for en bred vifte af opgaver.

Du bliver en del af et tværfagligt miljø og vil sammen med dine kollegaer på enheden komme til at løse opgaver i et arbejdsmiljø med en fri og uhøjtidelig omgangstone.  

Løn og ansættelsesvilkår  

Ansættelse sker i henhold til den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og en række Akademiker-organisationer for akademikere i staten (Akademiker-overenskomsten) eller Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 – Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10 – fællesoverenskomsten) samt organisationsaftale for Skov- og landskabsingeniører.  

Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner.  

Tjenestestedet er Naturstyrelsen Fyn, Sollerupvej 24, 5600 Faaborg.  

Barselsvikariatet er tidsbegrænset 6 måneder med evt. mulighed for forlængelse.  

For at besidde stillingen, er det et krav du har kørekort.  

Yderligere oplysninger  

Yderligere oplysninger fås hos skovrider Jakob Harrekilde Jensen, tlf. 41 78 20 43.  

Sådan søger du stillingen  

Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV, uddannelsesbevis m.m. senest den 20. maj 2019.


Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Naturstyrelsen forvalter Miljø- og Fødevareministeriets cirka 200.000 hektar skove og naturarealer, så der skabes størst mulig værdi for samfundet i form af gode rammer for friluftslivet, beskyttelse af naturen og effektiv drift af styrelsens skove og andre naturarealer. Naturstyrelsen gennemfører praktiske opgaver inden for jagt- og vildtforvaltning og konkrete friluftslivs- og naturprojekter - ofte i samarbejde med andre myndigheder, organisationer og frivillige. Kystdirektoratet er en del af Naturstyrelsen og varetager drifts- og myndighedsopgaver inden for kystbeskyttelse, maritim infrastruktur, klitfredning, strandbeskyttelse og varetagelse af statens højhedsret over søterritoriet. Vi befinder os på 16 enheder fordelt i hele landet - vi sikrer solid forankring med fokus på lokale ønsker og behov.

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

Faaborg

Cookies på StepStone

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra StepStone og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies. Du kan altid trække samtykke tilbage ved at slette cookies.