Vi søger en jurist til Miljøstyrelsens juraenhed, Miljøstyrelsen | StepStone
Find job

Vi søger en jurist til Miljøstyrelsens juraenhed

I Miljøstyrelsen har vi ansvaret for forvaltning og administration af lovgivningen om natur og miljø. Vil du være med til at sikre en høj juridisk kvalitet i løsningen af styrelsens opgaver og være med til at udvikle en god juridisk kultur i Miljøstyrelsen?  

Miljøstyrelsen er en del af Miljø- og Fødevareministeriet og den danske myndighed på miljø- og naturområdet. Vi arbejder for rig natur, rent vand, sikker kemi og grøn produktion. Vores kerneopgave er at omsætte natur- og miljølovgivningen til virkelighed, og målsætningen er at balancere hensynene til beskyttelse og benyttelse.  

Miljøstyrelsen er landsdækkende, og den har ca. 900 medarbejdere. Styrelsens hovedkontor med ca. 440 arbejdspladser flytter nu til Odense. Vi skal opbygge en helt ny organisation, der bygger på et stærkt fundament fra den nuværende styrelse, og hvor nye medarbejdere blander sig med erfarne medarbejdere. Det er en fælles ambition at skabe grobund for en sjov og spændende hverdag med en rig idékultur og en arbejdsplads, der er en af statens bedste. Og det er ambitionen at gøre det samtidig med, at vi har øjne, ører og hænder på natur og miljø i Danmark.  

Opgaver og organisering  

I Jura har vi ansvaret for rådgivning af Miljøstyrelsens øvrige enheder og arbejder med en bred vifte af juridiske opgaver som styrelsens interne juridiske rådgiver. Vi bistår bl.a. med rådgivning om forvaltningsretlige spørgsmål og aktindsigt, ligesom vi rådgiver om spørgsmål om fortolkning af miljølovgivningen, som Miljøstyrelsen har ansvaret for at forvalte. Vi medvirker til implementering af databeskyttelsesforordningen, ligesom vi står for rådgivningen om kontrakter og udbud. Vi kvalitetssikrer udkast til regler, og arbejder med digital implementering af lovgivningen. Herudover deltager Jura i en række forskellige tværgående opgaver både i Miljøstyrelsen og i Miljø- og Fødevareministeriets koncern.  

Jura består p.t. af en kontorchef, en funktionsleder, 8 juridiske medarbejdere og en kontorfunktionær. Kontorchefen og funktionslederen varetager den samlede ledelse af enheden, hvor funktionslederen står for den faglige ledelse for en række af enhedens opgaver.  

Kerneopgaver  

Vores nye medarbejder skal, opgaver i tæt samarbejde med kollegerne i Jura, især varetage følgende:  

  • Rådgive om kontrakter og udbud for flere fagenheder  
  • Jurapartner (rådgiver) for en eller flere fagenheder – dvs. den som i første række bistår enheden i forbindelse med juridiske problemstillinger i relation til forvaltningsret, lovfortolkning, retssager, interne og eksterne processer mv.  
  • Forvaltningsretlig bistand til styrelsens andre enheder  
  • Deltage i det tværgående juridiske arbejde i Miljøstyrelsen og i Miljø- og Fødevareministeriets koncern  
  • Opbygge og vedligeholde et stærkt juridisk miljø og fællesskab i Miljøstyrelsen  

På nuværende tidspunkt er der særligt brug for kompetencer på kontrakt- og udbudsområdet. De konkrete arbejdsopgaver derudover aftales nærmere afhængigt af din profil og præferencer og en samlet fordeling af opgaverne i enheden.  

Du vil få brede kontaktflader til kolleger i hele Miljøstyrelsen og kommer til at arbejde sammen med kolleger med meget forskellig faglig baggrund. Du vil herudover være med til at skabe rammerne for Miljøstyrelsen, efter styrelsen er flyttet til Odense. En proces hvor der bliver rig lejlighed til at være med til at præge den kommende arbejdsplads sammen med en masse nye kolleger, der alle – ligesom dig – arbejder med lyst og energi for at gøre det til en god arbejdsplads.  

Din profil  

Det vil først og fremmest være en fordel, hvis du har et vist kendskab til udbud og kontrakter. Du er derudover en skarp jurist med stor interesse for det offentligretlige område, og som har nogen erfaring med forvaltningsret og statsret. Det er ikke et krav, at du har indsigt i det miljøretlige område, men vi forventer, at du har en stor interesse i at lære det nærmere at kende. Vi forventer, at du kan forholde dig til mange forskellige samarbejdsparter og opgaver, ofte med korte deadlines.  

Herudover lægger vi vægt på, at du:  

  • Er god til at arbejde struktureret og målrettet  
  • Evner at gennemskue og løse vanskelige juridiske problemstillinger  
  • Kan etablere gode samarbejdsrelationer til interne og eksterne samarbejdsparter  
  • Kan kommunikere juridiske budskaber på en forståelig måde  
  • Er en god kollega, der tager aktivt del i enhedens videndeling og sparring  

Vi forventer desuden, at du er gemytlig, omstillingsparat, dynamisk og arbejdsom. Du trives med mange opgaver, hvor nogle vil være rutineprægede, andre vil kræve fordybelse og analytisk sans.

Vi tilbyder  

Et stærkt juridisk miljø med dygtige kolleger, hvor du har store muligheder for at udvikle dine juridiske kompetencer. Miljøstyrelsen har i øvrigt også et stærkt fagligt miljø, som du bliver en del af, og du kommer til at samarbejde med kolleger med forskellig miljø- og naturfaglig baggrund.  

I Jura har vi et godt arbejdsmiljø med en god omgangstone med højt til loftet og plads til et godt grin i en travl hverdag. Vi lægger stor vægt på samarbejde, videndeling og sparring på tværs, hvor vi arbejder for hele tiden at gøre hinanden bedre.  

Løn og ansættelsesvilkår  

Tjenestestedet er på Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C.

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og en række akademiker-organisationer for akademikere i staten (Akademiker-overenskomsten).

Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner.  

Yderligere oplysninger 

Såfremt du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte kontorchef Anne-Marie Vægter Rasmussen, tlf. 21 78 28 01, eller funktionsleder Lise Windeløv Graae, tlf. 24 20 81 39.  

Sådan søger du stillingen  

Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV, eksamensbevis m.m. senest d. 10. juni 2019. Vi planlægger at holde samtaler d.17. juni 2019  

Du kan forud for en evt. samtale blive bedt om at udfylde test og/eller forberede en case.  


Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Miljøstyrelsen er en del af Miljø- og Fødevareministeriet. Vi er statslig myndighed for natur, vand og miljø og arbejder for at sikre en bæredygtig balance mellem beskyttelse af natur og miljø, benyttelsen af naturressourcer og gode rammer for borgere og virksomheder. Vejen til en rig natur, et sundt miljø, og gode, grønne rammer for borgere og virksomheder går via åbenhed og dialog, for vi tror på, at de bedste miljøløsninger findes, hvis vi samarbejder med alle interessenter. Dialog med kommuner, borgere, erhvervsliv og andre myndigheder er centralt i vores arbejde. Miljøstyrelsen har ca. 900 medarbejdere fordelt på hovedkontoret og 10 enheder over hele landet.

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

Odense C

Cookies på StepStone

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra StepStone og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies. Du kan altid trække samtykke tilbage ved at slette cookies.