Find Job

Projektleder til Medicobranchen

Brænder du for teknisk projektledelse og vil du være med til at udvikle nye og forbedre eksisterende produkter til behandling af patienter med blodkarsygdomme? Cook Medical søger en projektleder, gerne med kendskab til medicobranchen, som har lyst til at være en del af et internationalt miljø og udvikle innovative løsninger, som giver patienter over hele verden en bedre livskvalitet.

Ansvarsområder

Du får ansvaret for at lede projektet i alle udviklingsfaser frem til indkøring i produktionen. Med din viden vil du sikre, at projektet har de rette ressourcer og sikrer fremdriften.

Jobbet kræver teknisk indsigt til at strukturere information og dokumentation. Der er tale om tværfaglige projekter, hvor traditionelle ingeniørdiscipliner kombineres med både fysiologisk og klinisk forståelse. Det hele sker i tæt samarbejde med kolleger i hhv. Danmark, Australien og USA.

Dine primære opgaver er

 • Sikre, at det tildelte udviklingsprojekt gennemføres fra start til slut inden for de givne rammer økonomisk, tidsmæssigt og kvalitetsmæssigt
 • Lede udviklingsprojekter og træffe de fornødne beslutninger for at sikre, at projektet følger projektplanen
 • Sikre, at relevant og fornøden dokumentation udarbejdes iht. kravene i den interne procedure for udviklingsforløb og i standarder og direktiver, enten ved egen drift eller via andre projektdeltagere som angivet i interne procedurer og guidelines
 • Sikre kommunikation af projektstatus til Ledelsen
 • Sikre kommunikationen, kvalitativt og kvantitativt, mellem involverede parter i projektforløbet, herunder også afholdelse af fornødne møder til fremme af projektarbejdet
 • Planlægge projektets fremdrift, herunder også i forbindelse med de til enhver tid gældende prioriteringsplaner
 • Disponere over projektdeltagerens tidsmæssige engagement, inkl. overarbejde, i samarbejde med projektdeltagerens leder
 • Fremme motivationen i projektgruppen.

Kvalifikationer

Som projektleder forstår du at motivere dit projektteam, så der er fokus på samarbejdet, og der bliver skabt gode resultater også under pres. Din projektlederstil er kendetegnet ved en struktureret tilgang til planlægning, problemløsning og eksekvering. Du arbejder selvstændigt og handler proaktivt. Derudover er du god til at kommunikere og formidle, så alle arbejder i samme retning. Du har fokus på kvalitet, effektivitet og produktivitet. Du er en god organisator, som finder det let at træffe beslutninger, og du prioriterer og delegerer nemt i hverdagen.

Som person er du åben og har en positiv og løsningsorienteret tilgang til udfordringer. Et godt drive samt lysten til personlige og faglige udfordringer og til at bidrage og lære giver dig gode muligheder for at arbejde selvstændigt med problemstillingerne og vokse i stillingen. Vi lægger vægt på, at du er initiativrig og dygtig til at anvende din viden, din tekniske indsigt og din faglige nysgerrighed som projektleder.

Vi forventer, at du

 • er uddannet ingeniør - fx inden for Medicin og Teknologi, Design og Innovation, mekanik, kemi, biomedicin eller lignende
 • har erfaring med projektledelse fra lignende stilling
 • har erfaring inden for udvikling af Medical Devices og ISO 13485 vil være en fordel
 • kan arbejde systematisk med komplekse, tværfaglige problemstillinger i tæt samarbejde med andre faggrupper
 • behersker engelsk i skrift og tale (koncernsprog).

Vi tilbyder

Cook Medical’s virksomhedskultur bygger på et stærkt, fælles værdigrundlag, og ansvarsbevidste, kompetente og professionelle medarbejdere er vores vigtigste ressource. Vi har en flad organisationsstruktur med fokus på åben dialog og værdsætter egenskaber som beslutsomhed, loyalitet og humor.

Medarbejderne er med til løfte Cook Medical’s idégrundlag om at udvikle innovative medicinske løsninger til højnelse af sygdomsbehandling af patienter på verdensplan – vi gør hver dag en forskel.

Cook Medical tilbyder et veltilrettelagt internt uddannelsesforløb, du som nyansat gennemgår, således at du hurtigt får et indgående kendskab til virksomheden. Foruden en lønpakke med pension tilbyder vi flekstid, bonussystem, sundhedsordning og fri afbenyttelse af firmaets eget fitnesscenter.

Yderligere information

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte Manager, Global R&D Program, Aortic & R&D Site Lead, Bent Øhlenschlæger på tlf. 30 63 25 01.

Ansøgningsfrist den 21. juni 2019.

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

Bjæverskov

Cookies on StepStone

We use cookies for statistical purposes and to make our website more user-friendly. Cookies are set by StepStone and our partners. If you click through to the page, you accept that cookies will be set for these purposes. Read more here about how we use cookies, as well as how you can opt out of cookies. You can withdraw consent at any time by deleting cookies.