Find job

Medarbejder til vandovervågning i Miljøstyrelsen Østjylland - barselsvikar

Miljøstyrelsen Østjylland søger en AC-medarbejder til barselsvikariat inden for vandovervågning, herunder næringsstoftransport og miljøfarlige stoffer.

Vil du være med til at overvåge vandkvaliteten og transporten af næringsstoffer i vandløbene samt miljøfarlige stoffer i vandmiljøet? Har du gode tekniske evner, og kan håndtere store datamængder, tilbyder vi en stilling i Miljøstyrelsen Østjylland.

Miljøstyrelsen er en del af Miljø- og Fødevareministeriet og den danske myndighed på miljø- og naturområdet. Vi arbejder for rig natur, rent vand, sikker kemi og grøn produktion. Vores kerneopgave er at omsætte natur- og miljølovgivningen til virkelighed, og målsætningen er at balancere hensynene til beskyttelse og benyttelse.

Om os

På Miljøstyrelsen Østjylland er vi 45 engagerede kollegaer, en funktionsleder og en kontorchef.

Vi varetager opgaver både inden for vandplanlægning, overvågning og administration af skovlov og -tilskud. Vi deler lokaler med Naturstyrelsen Kronjylland på Fussingø vest for Randers, men arbejder tæt sammen med Miljøstyrelsens centrale og decentrale enheder, andre myndigheder, universiteter samt eksterne interessenter.

Opgaver og organisering

Du vil blive en del af et landsdækkende team, der har ansvaret for at overvåge vandmiljøet.

Det nationale overvågningsprogram (NOVANA) tilvejebringer viden om miljø- og naturtilstanden. Formålet er at dokumentere effekterne af den eksisterende miljøindsats, og programmet medvirker til at skabe grundlaget for den fremtidige miljøforvaltning.

Vandområdet er omfattende, har stor politisk og mediemæssig opmærksomhed og er samtidig fagligt udfordrende. Vi har brug for en barselsvikar med kompetencer inden for datahåndtering og planlægning af overvågningen.

Kerneopgaver

Du skal være med til at sikre planlægningen af målinger af stoftransport i vandløb med henblik på at kunne bestemme omfanget af næringsstoffer, der transporteres til kystområder og søer. Der er et betydeligt data- og beregningsarbejde i opgaverne. Du skal bl.a. foretage databearbejdning af målte vandføringer og stofkoncentrationer og omsætte dem til bestemmelse af mængden af næringsstoffer, der løber til de enkelte vandområder.

Du kommer også til at arbejde med det nationale overvågningsprogram inden for punktkilder, som renseanlæg, akvakultur mv. samt bidrage til planlægning og gennemførelse af overvågningsprogrammet for miljøfarlige stoffer. Der kan indgå feltarbejde i begrænset omfang.

Du skal have gode tekniske evner, være vant til at arbejde med store datamængder, og det vil være en fordel, at du kan anvende GIS. Et indgående kendskab til det nationale overvågningsprogram og særligt de metoder, der anvendes til vandføringsbestemmelse og beregning af stoftransport i vandløb samt målinger af miljøfremmede stoffer, vil vægte højt. En del af dine opgaver vil også være at udføre faglig rådgivning inden for området både internt i ministeriet og eksternt til samarbejdspartnere.

Dit arbejde skal udføres i tæt kontakt med andre medarbejdere såvel i vores egen enhed som i Miljøstyrelsens øvrige enheder.

Desuden vil indgå en betydelig kontakt til lodsejere, landbrugskonsulenter, rådgivere og andre myndigheder.

Din profil

Vi forventer, at du

  • Har en akademisk teknisk/naturfaglig uddannelse, f.eks. miljøingeniør, biolog, naturgeograf, geolog eller lign.   
  • Har faglig viden om næringsstoffer og miljøfarlige stoffer   
  • Har et godt kendskab til det nationale overvågningsprogram, NOVANA   
  • Har erfaring med de metoder, der anvendes til vandføringsbestemmelse og beregning af stoftransport i vandløb   
  • Har kendskab til overvågning, dataindsamling og bearbejdning af data på punktkildeområdet   
  • Kan bevare overblikket over en kompleks opgave med mange samarbejdsrelationer og snitflader   
  • Kan arbejde med store datamængder og bevare overblikket, samt har et godt kendskab til databaser   
  • Er omhyggelig, analytisk stærk og god til at skabe løsninger, der er enkle og fagligt korrekte   
  • Er bruger af GIS og generelt er god til at arbejde med nye systemer   
  • Du er som person udadvendt og kontaktskabende, samt at du er en udpræget holdspiller, der vægter samarbejde og vidensdeling højt   

Vi tilbyder

Vi kan tilbyde fagligt udfordrende opgaver i tæt samarbejde med gode kolleger i såvel vores egen enhed som i andre af Miljøstyrelsen enheder. Vi har et godt arbejdsmiljø med højt tempo og en uformel omgangstone. På enheden bliver du en del af teams med både AC’ere og teknikere, hvor samarbejde og dialog vægtes højt.

Stillingen er tidsbegrænset til ca. 10 måneder. Ønsket tiltrædelse den 5. august 2019.

Løn- og ansættelsesvilkår

I henhold til den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og en række Akademiker-organisationer for akademikere i staten (Akademiker-overenskomsten).

Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner.

Ansættelsesstedet er Miljøstyrelsen Østjylland, Vasevej 7, 8920 Randers NV

Yderligere oplysninger

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Peter Kaarup på tlf. 29 16 01 73.

Sådan søger du stillingen

Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV, uddannelsesbevis m.m. senest den 27. juni 2019.

Vi forventer at holde samtaler i uge 27.

Du kan forud for en evt. samtale blive bedt om at forberede en case.


Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Miljøstyrelsen er en del af Miljø- og Fødevareministeriet. Vi er statslig myndighed for natur, vand og miljø og arbejder for at sikre en bæredygtig balance mellem beskyttelse af natur og miljø, benyttelsen af naturressourcer og gode rammer for borgere og virksomheder. Vejen til en rig natur, et sundt miljø, og gode, grønne rammer for borgere og virksomheder går via åbenhed og dialog, for vi tror på, at de bedste miljøløsninger findes, hvis vi samarbejder med alle interessenter. Dialog med kommuner, borgere, erhvervsliv og andre myndigheder er centralt i vores arbejde. Miljøstyrelsen har ca. 900 medarbejdere fordelt på hovedkontoret og 10 enheder over hele landet.

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

Randers

Cookies på StepStone

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra StepStone og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies. Du kan altid trække samtykke tilbage ved at slette cookies.