Find job

Dygtige studentermedhjælpere til Naturstyrelsens Økonomiafdeling

Synes du at arbejdet med økonomi er lige sagen? Og har du lyst til at lære, hvordan det er at arbejde med finanslov og økonomistyring i en stor statslig styrelse? Er du god til at samarbejde, at formulere dig skriftligt og behandle komplekse beregninger, så er du måske en af vores 2 nye studentermedhjælpere i Økonomi.

Økonomi – nytænkning og handlekraft

I Økonomi arbejder vi bl.a. med at rådgive Naturstyrelsens direktion, ledelse og medarbejdere om økonomiforhold, udarbejde budgetter og udføre løbende økonomiopfølgning. Sigtet med vores rådgivning er, at den er praktisk og operationel i hverdagen og at styrelsen anvender ressourcerne mest effektivt.

Økonomi består af en kontorchef og ca. 35 medarbejdere fordelt på tre teams; Regnskab, Bygningscenter og Handels- og budgetteamet, der ledes af hver en teamleder.

Du bliver en del af Handels- og budgetteamet, der har ansvaret for Naturstyrelsens samlede økonomi og har en central rolle i styrelsens samlede forretning (statsvirksomhed), herunder for salg af træ og styring af bil- og maskinpark. Teamet består af i alt tolv dygtige og engagerede medarbejdere med tværfaglig baggrund (statskundskab, økonomi, ingeniør, skov- og naturvidenskabelig mv.). Af de vigtigste opgaver i teamet kan nævnes at sætte strategi i forhold til Naturstyrelsens lokale enheder, bidrag til finanslovsprocessen, løbende budgetopfølgning, træproduktion og -afsætning, ledelsesinformation, controlling, resultatkontrakt og finansiering af store natur- og friluftsprojekter. Opgaverne løses i tæt samarbejde med andre af hovedkontorets enheder. Handels- og budgetteamet er et dynamisk team med en uformel omgangstone og et godt socialt miljø.

Om opgaverne

Dine opgaver vil være mangeartede og alle bidrage til at skabe sikker drift og udvikle Naturstyrelsens økonomistyring. Dine vigtigste opgaver i handels- og budgetteamet er, at:

  • Hjælpe til med budgettering og budgetopfølgning på Naturstyrelsen bevillinger
  • Håndtere data og bidrage til analyser af Naturstyrelsens økonomi
  • Lave skriftlige udkast til økonomisager til direktionen og departementet
  • Omsætte økonomisk data til overskuelige tabeller og grafer til brug for styrelsens øvrige enheder
  • Understøtte teamet med mindre administrative opgaver

Om dig

Du er i gang med en videregående uddannelse sandsynligvis inden for økonomi eller samfundsvidenskab. Det vigtigste er, at du har gåpåmod, er analytisk stærk, dygtig til tal og har interesse for økonomi.

Vi forventer, at du:

  • Har god økonomisk og talmæssig forståelse
  • Behersker Excel på et godt niveau
  • Er servicemindet og selv opsøger arbejdsopgaver - også de praktiske
  • Har gode samarbejdsevner og arbejder struktureret
  • Kan lide nye udfordringer og kan håndtere forskelligartede opgaver

Vi tilbyder

Ansættelse i en stilling, hvor du har mulighed for at blive dygtig til det økonomiske håndværk i en styrelse med en stor og kompleks økonomi. Det er en attraktiv og fleksibel arbejdsplads med mange samarbejdsflader. Her er et godt kollegialt sammenhold på tværs af enheder og teams, hvor det gode samarbejde og den uformelle omgangstone prioriteres højt.

Løn- og ansættelsesvilkår

Arbejdstiden er på 15-20 timer pr. uge og arbejdet kan tilrettelægges fleksibelt ift. din undervisning og eksamener.

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område samt tilhørende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK).

Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner. Tjenestestedet er Naturstyrelsens hovedkontor, Gjøddinggård, Førstballevej 2, 7183 Randbøl.

Der kan være mulighed for at arrangere samkørsel med kollegaer fra bl.a. Århus, Odense, Kolding, Vejle mv.

Yderligere oplysninger

Såfremt du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder Kristian Hansted på tlf. 24 98 51 25 eller forstfuldmægtig Trine Leth Johannsen på tlf. 21 41 86 03.

Sådan søger du stillingen

Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning og CV senest den 21. august 2019.


Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Naturstyrelsen forvalter Miljø- og Fødevareministeriets cirka 200.000 hektar skove og naturarealer, så der skabes størst mulig værdi for samfundet i form af gode rammer for friluftslivet, beskyttelse af naturen og effektiv drift af styrelsens skove og andre naturarealer. Naturstyrelsen gennemfører praktiske opgaver inden for jagt- og vildtforvaltning og konkrete friluftslivs- og naturprojekter - ofte i samarbejde med andre myndigheder, organisationer og frivillige. Kystdirektoratet er en del af Naturstyrelsen og varetager drifts- og myndighedsopgaver inden for kystbeskyttelse, maritim infrastruktur, klitfredning, strandbeskyttelse og varetagelse af statens højhedsret over søterritoriet. Vi befinder os på 16 enheder fordelt i hele landet - vi sikrer solid forankring med fokus på lokale ønsker og behov.

Søg jobbet her Gem job

Arbejdssted

Randbøl

Cookies på StepStone

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra StepStone og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies. Du kan altid trække samtykke tilbage ved at slette cookies.