Find job

Alsidig kontormedarbejder til Naturstyrelsens Driftscenter

Da en af vores medarbejdere går på efterløn, har du nu mulighed for at blive en del af Driftscentret i Naturstyrelsen. Du får spændende arbejdsopgaver samt dygtige og meget engagerede kolleger, som glæder sig til at hjælpe dig godt i gang.

Driftscentrets opgaver og organisering

Driftscentret er en enhed i Naturstyrelsen. Driftscentrets primære opgave er landsdækkende at styre og gennemføre al hugst, transport og opmåling af ca. 600.000 kubikmeter træ årligt og afsætte det producerede råtræ og flis til træindustrier, savværker, forsyningsvirksomheder og privatkunder. Planlægning og gennemførelse af hugsten sker i tæt samarbejde med de lokale enheder i Naturstyrelsen. Driftscentret varetager udførelsen af opgaver med ca. 2/3 private entreprenører efter udbud og ca. 1/3 med egne specialmaskiner. Hele produktionskæden er IT-afhængig og alle delprocesser er digitaliseret.

Fakta om Driftscentret

Driftscentret:

 • Er fysisk placeret på Naturstyrelsens hovedkontor i Randbøl, som ligger naturskønt mellem Vejle og Billund
 • Er opdelt i 3 teams: Produktion, Afsætning samt Udbud og indkøb. Den ledige stilling er placeret i Afsætning
 • Består af 42 engagerede og erfarne kolleger med forskellige baggrunde og opgaver, såsom skov- og landskabsingeniører, regnskabsmedarbejdere, udbudsrådgivere og skovmaskineførere
 • Ledes af en skovrider, der understøttes af en souschef

Kerneopgaver på kontoret

Det er vores forventning, at du efter en grundig introduktion, med selvstændighed og øje for detaljerne kan indgå i løsningen af nedenstående kerneopgaver:

 • Lønningsregnskab for ca. 20 maskinførere (m-Tid) herunder også udfærdigelse af time –dagpenge (RejsUd), ferieregnskab, fleks timer m.v.
 • Kreditorbogholderi (IndFak)
 • Fakturering af savværkstræ og flis, samt løbende kundekontakt og opfølgning
 • Udarbejdelse af diverse data og oversigter til brug for kunder og kolleger i Driftscentret
 • Diverse opgaver ifm. Afsætningsteamet og for ledelsen i Driftscentret

Din profil

Vi søger en kontormedarbejder med relevante erfaringer og kontoruddannelse. Det er vigtigt, at du er god til at arbejde detaljeorienteret og selvstændigt med fokus på, at opgaven bliver løst rigtigt. Vi ser også gerne, at du er god til at lære nyt, for eksempel nye arbejdsgange og IT-systemer. Måske har du erfaring fra lignende job, hvor både kundekontakt og samarbejde med kollegerne fylder i hverdagen.

Vi lægger desuden vægt på, at du:

 • Har erfaring med gængse IT-systemer inden for administration, herunder gerne Excel og pivottabeller
 • Generelt er god til at sætte dig ind i nye IT-systemer
 • Er fleksibel og god til at samarbejde med mange forskellige mennesker
 • Er talstærk og har erfaring med at bearbejde større datamængder
 • Er god til at formulere dig i skrift og tale
 • Er positiv og imødekommende i din tilgang til mennesker
 • Er god til at arbejde selvstændigt og struktureret og har blik for såvel detalje som helhed

Vi tilbyder

En fast stilling på en meget dynamisk og aktiv arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø. Du vil få gode kollegaer og en uformel omgangsform.

Arbejdsstedet er hovedkontoret i Randbøl. Deltagelse i møder på Sjælland eller med overnatning må påregnes i begrænset omfang.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område samt tilhørende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere (HK).

Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner. Tjenestestedet er hovedkontoret i Randbøl, Driftscentret, Førstballevej 2, 7183 Randbøl.

Opstart forventes pr. 1. oktober 2019.

Yderligere oplysninger

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Souschef Peter Chrois Møller tlf. 40373344. Peter holder ferie i uge 30-32.

Sådan søger du stillingen

Du søger stillingen online ved at sende ansøgning, CV, Uddannelsesbevis m.m. senest den 9. august 2019.

Samtaler med et mindre bedømmelsesudvalg forventes afholdt i uge 34 – 2019.


Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Naturstyrelsen forvalter Miljø- og Fødevareministeriets cirka 200.000 hektar skove og naturarealer, så der skabes størst mulig værdi for samfundet i form af gode rammer for friluftslivet, beskyttelse af naturen og effektiv drift af styrelsens skove og andre naturarealer. Naturstyrelsen gennemfører praktiske opgaver inden for jagt- og vildtforvaltning og konkrete friluftslivs- og naturprojekter - ofte i samarbejde med andre myndigheder, organisationer og frivillige. Kystdirektoratet er en del af Naturstyrelsen og varetager drifts- og myndighedsopgaver inden for kystbeskyttelse, maritim infrastruktur, klitfredning, strandbeskyttelse og varetagelse af statens højhedsret over søterritoriet. Vi befinder os på 16 enheder fordelt i hele landet - vi sikrer solid forankring med fokus på lokale ønsker og behov.

Søg jobbet her Gem job

Arbejdssted

Randbøl

Cookies på StepStone

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra StepStone og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies. Du kan altid trække samtykke tilbage ved at slette cookies.