Find job

Sekretariatschef - Ungdomsringen

Ungdomsringen søger en struktureret og resultatorienteret sekretariatschef med gode samarbejdsevner. Sekretariatschefen skal sikre sekretariatets drift og sammen med medarbejderne, omsætte Ungdomsringens politiske planer til virkelighed.

Ungdomsringen

Ungdomsringen er en forening stiftet i 1942 for alle fritids-, junior- og ungdomsklubber samt ungdomsskoler i Danmark. I dag har Ungdomsringen cirka 100.000 medlemmer fra 850 medlemsklubber og ungdomsskoler.

Ungdomsringen arbejder for medlemmernes interesser. Børn og unge griber og skaber deres eget liv. Betydningsfulde relationer, fællesskaber og helhed i børn og unges liv er formålet med Ungdomsringens virke, som kommer til udtryk gennem vores tre hovedopgaver:

 • at skabe og gennemføre aktiviteter for unge gennem klubber og ungdomsskoler
 • at arbejde med kompetenceudvikling i forhold til ledere og medarbejdere inden for ungeområdet
 • at skabe politisk fokus på vilkårene i unges fritidsliv – på vegne af vores medlemmer.

Ungdomsringen har et professionelt sekretariat, som understøtter det frivillige foreningsarbejde. Udover sekretariatschefen er der p.t. 14 medarbejdere i sekretariatet.

Sekretariatschefens ansvarsområder

Sekretariatschefen er en del af Daglig Ledelse, sammen med Ungdomsringens formand og to næstformænd.
Som sekretariatschef får du følgende ansvarsområder:

Lede, fordele og udvikle arbejdet på sekretariatet

 • Sikre og prioritere ressourcer og personalemæssige kompetencer samt indsatser i forhold til sikring af drift, og realisering af overordnede politiske beslutninger og målsætninger
 • Etablere og fastholde en klar organisations- og ansvarsstruktur i sekretariatet til sikring af internt og eksternt overblik over roller, ansvarsområder og opgavefordeling
 • Sparre med og udvikle medarbejdere i fortsat udvikling af høj faglighed
 • Sikre et godt arbejdsmiljø i samarbejde med personalet og politisk ledelse.

Sikre effektiv drift

 • Ansvarlig for overholdelse af Ungdomsringens budget og handlepligt på afvigelser
 • Sikre gennemsigtighed samt rapportere status og prognoser
 • Udføre økonomisk ledelsestilsyn.

Udføre strategisk- og politisk ledelse

 • Politisk interessevaretagelse, d.v.s. være ansvarlig og udførende i forhold til formidling og kommunikation af politiske beslutninger
 • Ansvarlig for sparring med det politiske niveau i forhold til den aktuelle ungdomspolitiske dagsorden
 • Bærer og formidler af ungdomsringens politiske dagsorden på eksternt embedsmandsniveau.

Sekretariatschefens reference & arbejdsopgaver

Sekretariatschefen refererer til Landsrådet, og imellem Landsrådsmøderne refererer sekretariatschefen til formanden for Ungdomsringen.

Arbejdsopgaverne planlægges og koordineres i samarbejde i Daglig Ledelse.

Din profil

Formel kvalifikation til stillingen er en masteruddannelse eller diplomuddannelse i ledelse. Hvis du også har erfaring fra en politisk ledet organisation, gerne som leder og/eller projektleder, samt har forståelse for og erfaring med børne- og ungeområdet, styrker det dit kandidatur.

Den ideelle sekretariatschef har faglige kompetencer i ledelse. Du har ledelsesmæssige administrative kompetencer til sikring af struktur og stabilitet med fokus på systemer, regler og procedurer. Som leder har du også styringsmæssige kompetencer, hvor du med opmærksomhed på strategi og målsætninger koordinerer indsatser og delegerer arbejdsopgaver med henblik på forbedring af produktivitet og kvalitet. Endelig har du også lederskabsmæssige kompetencer i 1-1 ledelse, teamledelse, formidling og videndeling til udvikling af sekretariatet og medarbejderne.

Ungdomsringen er en del af DUF paraplyen, og vægter samarbejdet med øvrige Ungdomsorganisationer højt. Derfor vil kendskab, gerne erfaring, i arbejde med DUF's administrative foreskrifter og udlodningsregler, vægtes højt. Se mere om DUF på deres hjemmeside duf.dk.

Du skal som noget af det første i din ansættelse, igangsætte analyse af den nødvendige ansvarsfordeling og ledelsesstruktur på sekretariatet, for i samarbejde med den politiske ledelse at udmønte denne.

Vi tilbyder

Et stærkt, kreativt og uhøjtideligt fællesskab med fokus på kvalitet i vores opgaveløsning og dermed resultatskabelse for vores medlemmer, præger vores kultur. Du får mulighed for selv at præge din stilling samt personlige- og faglige udvikling.

Ansættelsesstedet er Ungdomsringen, Ørstedsgade 19B, 5000 Odense C.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår forhandles i ansættelsesprocessen.

Ansættelsesprocessen

Vi ønsker stillingen besat pr. 1. november 2019

Første samtalerunde afholdes d. 10. september 2019.
Anden samtalerunde afholdes d. 17. september 2019. Til denne samtale skal kandidaterne fremlægge en relevant case.
Kompetenceprofil udarbejdes mellem samtale 1 og 2, og vil indgå i ansættelsesprocessen.

Ansøgningsfrist: 1/9 2019 kl. 18.00.

Ungdomsringen opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Ydeligere information om stillingen

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte konstitueret formand Henrik Hald Krogh på tlf. 22 78 68 87.

Søg jobbet her Gem job

Arbejdssted

Odense

Cookies på StepStone

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra StepStone og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies. Du kan altid trække samtykke tilbage ved at slette cookies.