Skoleleder til Stormarkskolen i Nakskov, Lolland Kommune | StepStone
Find job

Skoleleder til Stormarkskolen i Nakskov

Brænder du for at arbejde med ledelse og fagligheder på tværs og skabe nye veje? Har du personlig gennemslagskraft kombineret med en inddragende ledelsesstil, høje ambitioner for elevernes udvikling samt stærke kommunikative, didaktiske og personaleledelsesmæssige kompetencer? Så er du måske vores nye Skoleleder for Stormarken.

Til Stormarkskolen søger vi en udviklingsorienteret Skoleleder med en stærk faglighed og gode ledelseskompetencer, som kan være med til at udvikle skolen sammen med personalet, forældre og elever.

Som Skoleleder for Stormarksskolen bliver du leder for 67 dygtige og engagerede medarbejdere og en skole med ca. 580 elever i 23 klasser fordelt på 0. til 9. klassetrin samt en SFO med elever fra 0. til 3. årgang. Skolens fysiske rammer er løbende blevet fornyet, og skolen fremstår derfor gennemrenoveret med bl.a. nyere sportshal, udemiljø, læringscenter, medarbejderarbejdspladser og kontorfaciliteter.

Faglig og personalemæssig ledelse

Skolelederen er ansvarlig for at varetage den daglige pædagogiske, personalemæssige og administrative ledelse samt kontakten til elever og forældre på skolen, hertil bidrage til en åben og inddragende kommunikation, som skaber transparens, både op og ned i organisationen i henhold til de afgørende værdier. 

Skolelederen fremmer udmøntning og omsætning af strategiske beslutninger til handling i linjen ved at skabe klarhed om rammer, forventninger og kvalitet i forhold til medarbejdernes ydelser, og sikrer igennem uddelegering, opfølgning, sparring klarhed om, hvordan opgaver løses.

Skolelederen sikrer faglig udvikling på skolen, herunder udvikling af medarbejdernes pædagogiske, faglige og samarbejdsmæssige kompetencer på basis af et inkluderende børnesyn, og bidrager til at skabe attraktive arbejdspladser med fokus på anerkendelse, dialog, videndeling og samarbejde.

Skolelederen:

 • Påtager sig ansvar for den pædagogiske og faglige kvalitet på skolen i forhold til distriktets overordnede målsætning – herunder udviklingen af det inkluderende børnesyn
 • Medvirker aktivt i implementeringen af overordnede beslutninger, og kan lede skolens udviklingsprocesser decentralt
 • Påtager sig ansvar for at skolens medarbejdere understøtter elevernes læring maksimalt og følger op på læringsresultater og anden dokumentation, fx undersøgelser om trivsel
 • Er præcis og tydelig i sin kommunikation om sine forventninger og går i dialog med medarbejderne, om hvordan de konkret organiserer, tilrettelægger og følger op på læringen hos børnene
 • Skaber plads til professionelle og engagerede medarbejdere, og udøver faglig og pædagogisk sparring
 • Påtager sig ansvaret for et vellykket skole-hjem samarbejde.

Stormarkskolen er kendt som en velfungerende skole med stærke fællesskaber og gode traditioner. Skolen har en veluddannet personalegruppe, som dagligt arbejder på at eleverne trives så godt som muligt og opnår den bedst mulige læring. Skolens personale har et stærkt og udviklingsorienteret kollegialt fællesskab, hvor teamsamarbejdet er et centralt omdrejningspunkt for skolens læring og kultur.

Læs yderligere om stillingen i Job- og personprofilbeskrivelsen

Du kan her læse yderligere om Stormarksskolen

Vi forventer, at du:

 • Har et godt teoretisk udgangspunkt i form af læreruddannelse kombineret med praksis- og ledererfaring
 • Har en lederuddannelse på diplomniveau eller ønske om at erhverve dette
 • Har fokus på at understøtte medarbejdernes løsning af kerneopgaven, ved at udvise den nødvendige tillid og åbenhed i forhold til opgaveløsningen
 • Er en tydelig lederfigur på skolen over for medarbejdere, elever og forældre, således at skolens værdier og ledelsens rammesætning til daglig ses i din ledelsestilgang
 • Prioriterer det sociale fællesskab, herunder medarbejdernes trivsel
 • Arbejder relationelt, lyttende og medinddragende.

Vi tilbyder:

 • Et godt samarbejde i ledelsesteamet, hvor vi sammen sætter retning og sparrer med hinanden omkring vores fælles opgaver og de enkelte afdelinger
 • En skole og SFO i god udvikling og med gode og nyere arbejdsfaciliteter
 • Ledelsen af en skole, hvor der er plads til forskellighed og de gode idéer. Hvor der er fokus på videreudviklingen af en kultur med professionelle læringsfællesskaber i både teams, men også i forhold til organisationens øvrige samarbejdsrelationer
 • En skole som prioriterer samarbejde på tværs af klasser, årgange og faggrupper
 • Gode traditioner som binder fællesskabet sammen fra 0. til 9. årgang. Vi er fælles om skolens emneuger, motionsdage og ikke mindst skolens sommerfest
 • Tæt og professionelt samarbejde med det øvrige lederteam, hvor der er plads til en humoristisk tilgang og en forventning om, at vi kan udfordre og støtte hinanden i vores praksis
 • Et lokalområde, hvor vi indgår tætte samarbejdsrelationer med uddannelsesinstitutionerne, erhvervslivet, foreninger og idrætsfaciliteter.

Yderligere oplysninger

Du er velkommen til at kontakte sektorchef Espen Fossar Andersen på tlf. 23 80 73 67 hvis du har spørgsmål til stillingen.

Løn og ansættelsesforhold

Løn efter gældende overenskomst og efter principperne om lokal løndannelse.

Ansøgningsproces

Ansøgningsfrist er d. 10. september 23.59 2019.

Første samtalerunde afholdes den 19. september og anden samtalerunde afholdes den 24. september.
De ansøgere, der går videre til anden samtalerunde, vil skulle gennemføre en profilanalyse, og vil til 2. samtalen blive præsenteret for en case.

Tiltrædelse er d. 1. november 2019 eller snarest derefter.

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

Nakskov

Cookies på StepStone

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra StepStone og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies. Du kan altid trække samtykke tilbage ved at slette cookies.