IT-projektleder til Naturstyrelsens Driftscenter, Miljø- og Fødevareministeriet | StepStone
Find job

IT-projektleder til Naturstyrelsens Driftscenter

Vil du være med til at drive digitaliseringen af den naturnære skovdrift i Naturstyrelsen og har du erfaring med at lede IT-projekter og procesoptimering? Så er denne stilling måske noget for dig!

Naturstyrelsen er i gang med en større digitalisering af driften bl.a. med implementeringen af et nyt IT-system til arealforvaltning (SABA). Du har med denne stilling mulighed for at sætte et stærkt aftryk på denne proces, hvor du sammen med kolleger skal stå for at sikre udvikling, anvendelse og vedligeholdelse af digitale data i Naturstyrelsen.

Opgaver og organisering

Du bliver en del af Driftscenteret, som er placeret på Naturstyrelsens hovedkontor i Randbøl, som ligger mellem Vejle og Billund.

Driftscentrets primære opgave er landsdækkende at styre og gennemføre al hugst, transport og opmåling af ca. 600.000 kubikmeter træ årligt og afsætte det producerede råtræ og flis til træindustrier, savværker, forsyningsvirksomheder og privatkunder. Planlægning og gennemførelse af hugsten sker i tæt samarbejde med de lokale enheder, der er ansvarlige for den lokale arealdrift. Driftscentret varetager udførslen af opgaver med ca. 2/3 private entreprenører efter udbud og ca. 1/3 af opgaverne med egne specialmaskiner. Hele produktionskæden er meget IT-afhængig og alle delprocesser er digitaliseret. Der er fremadrettet et fortsat potentiale i at digitalisere yderligere. Du får en helt central rolle i realiseringen af dette.

Fakta om Driftscentret

 • Er placeret på hovedkontoret i Randbøl
 • Opdelt i 3 teams: Produktion, Afsætning og Udbud/indkøb
 • Består af 42 engagerede og erfarne kolleger med forskellige baggrunde og opgaver, såsom skov- og landsskabsingeniører, projektledere inden for råtræoptimering og udlicitering, regnskabsmedarbejdere, udbudsrådgivere og skovmaskinførere
 • Driftscenteret ledes af en skovrider, der understøttes af en souschef.

Driftscentrets ledelse ønsker at styrke fokus på digitaliseringen af den skovbrugsmæssige drift i hele værdikæden fra skoven til de færdige produkter. Stillingen som IT-projektleder er central for at sikre, at såvel IT-systemer som mennesker spiller sammen.

Du vil som IT-projektleder være lokalt forankret i Driftscentret og samtidig have en tilknytning til Naturstyrelsens centrale IT-team. Stillingen indeholder mange samarbejdsflader både med kolleger i andre enheder, Statens IT og eksterne udviklingshuse.

Kerneopgaver for IT-projektlederen

Du vil primært komme til at arbejde med følgende opgaver:

 • At støtte og planlægge de kommende års implementering af IT-systemet SABA, som erstatter de nuværende driftssystemer. Implementeringen er organisatorisk omfattende og kræver integration til en række lokale IT-systemer i Driftscentret. Endvidere er der behov for udarbejdelse af systemdokumentation og vejledninger til brugere   
 • Efter hovedimplementeringen af SABA er der en betydelig opgave med at drifte og videreudvikle SABA   
 • Driftscentrets processer rummer en lang række IT- og datamæssige muligheder, som bør udvikles i de kommende år. De store mængder af data fra skovningsmaskiner giver teknologiske muligheder for at udvide datafangst mv. IT-projektlederen skal endvidere forestå den videre digitalisering og konvertering af manuelle arbejdsgange til smartere løsninger. Det skal ske gennem øget systemisk brug af digitale løsninger og gennem modernisering af Driftscentrets logistikopgaver. Bl.a. ved at indføre BI-rapportering i samarbejde med det centrale økonomikontor   
 • IT-projektlederen skal understøtte Driftscentrets medarbejdere og skabe overblik over eksisterende processer med henblik på øget digitalisering   
 • Driftscentret får medejerskab til SABA herunder dataansvaret for Driftscentrets data. IT-projektlederen skal varetage og videreudvikle denne opgave   
 • Systemejerskabet og den driftsansvarlige for SABA placeres uden for Driftscenteret, i enheden Natur. IT-projektlederen skal indgå i driftsorganiseringen for SABA og arbejde tæt sammen med såvel den driftsansvarlige som med enhederne IT og Data. IT-projektlederen skal støtte i relevant omfang i forhold til IT-driftsbehov i enhederne Økonomi og Natur   
 • Det er IT-projektlederens opgave at vedligeholde de nuværende 3. parts systemer og sikre fornøden dokumentation og modernisering, samt at fastlægge systemernes fremtid.

Din profil 

Vi søger en IT-projektleder, der har betydelig erfaring med projektledelse, implementering, procesoptimering, agil udvikling, lean, dataflow og digitalisering.

Dine evner til samarbejde på tværs af organisationen med chefer, ledere og medarbejdere og eksternt med leverandører er derudover helt afgørende. Du skal have gode formidlingskompetencer både over for leverandører og slutbrugere.

Du har en relevant uddannelse på masterniveau. 
Vi lægger desuden vægt på, at du er:

 • Analytisk og fortrolig med datamodellering
 • God til at formulere dig i skrift og tale
 • Positiv og imødekommende
 • God til at bygge netværk
 • God til at arbejde selvstændigt og struktureret
 • God til at videndele med kollegerne samt at udvikle dine faglige kompetencer
 • Fleksibel og parat til at løse pludseligt opståede opgaver.

Vi tilbyder 

En fast stilling på en meget dynamisk og aktiv arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø.

Arbejdsstedet vil være hovedkontoret i Randbøl, men der skal påregnes en del tid i skoven i forbindelse med projektopgaverne, og det kan derfor kræve kørsel til områder rundt om i landet og evt. overnatning ind i mellem. Til arbejdsmæssig kørsel anvendes i videst muligt omfang tjenestebiler, der er placeret på hovedkontoret i Randbøl.

Løn- og ansættelsesvilkår

Er i henholdtil den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og en række Akademiker-organisationer for akademikere i staten (Akademiker-overenskomsten). Der vil være tale om en specialkonsulentstilling.

Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner.

Tjenestestedet er hovedkontoret i Randbøl, Driftscentret, Førstballevej 2, 7183 Randbøl.

Det er et krav, at du er i besiddelse af et kørekort.

Forventet opstart pr. 1. november 2019 eller tidligere efter aftale.

Yderligere oplysninger 

Såfremt du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte driftscenterchef, skovrider Mikkel Eriksen tlf. 20 10 76 37.

Sådan søger du stillingen 

Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV og uddannelsesbevis m.m. senest den 
9. september 2019.

Samtaler forventes afholdt den 17., 19. eller 20. september 2019.


Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Naturstyrelsen forvalter Miljø- og Fødevareministeriets cirka 200.000 hektar skove og naturarealer, så der skabes størst mulig værdi for samfundet i form af gode rammer for friluftslivet, beskyttelse af naturen og effektiv drift af styrelsens skove og andre naturarealer. Naturstyrelsen gennemfører praktiske opgaver inden for jagt- og vildtforvaltning og konkrete friluftslivs- og naturprojekter - ofte i samarbejde med andre myndigheder, organisationer og frivillige. Kystdirektoratet er en del af Naturstyrelsen og varetager drifts- og myndighedsopgaver inden for kystbeskyttelse, maritim infrastruktur, klitfredning, strandbeskyttelse og varetagelse af statens højhedsret over søterritoriet. Vi befinder os på 16 enheder fordelt i hele landet - vi sikrer solid forankring med fokus på lokale ønsker og behov.

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

Randbøl

Cookies på StepStone

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra StepStone og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies. Du kan altid trække samtykke tilbage ved at slette cookies.