Naturmedarbejder til Naturstyrelsen Fyn, Naturstyrelsen | StepStone
Find job

Naturmedarbejder til Naturstyrelsen Fyn

Vil du gerne arbejde med naturpleje, vilde heste og friluftsliv? Kan du arbejde med praktiske opgaver inden for naturforvaltning og har du lyst til at være en del af den daglige drift på en af Naturstyrelsens arealenheder? Så er denne stilling måske noget for dig.

Opgaver og organisering

Hos Naturstyrelsen Fyn søger vi en naturmedarbejder. Vi har kontor i Sollerup ved Arreskov Sø nord for Faaborg. Vi er i alt ca. 20 medarbejdere, som arbejder med arealdrift, skovrejsning, projekter inden for friluftsliv, miljø og natur samt jagt- og vildtforvaltning.

Vi har kontormæssigt fælleskab med en lokal enhed under Miljøstyrelsen, så der på arbejdspladsen samlet er omkring 50 kollegaer.

Kerneopgaver

Du vil blive en del af enhedens driftsteam, hvor du især skal arbejde med:

 • Pleje af lysåbne arealer
 • Forvaltning af enhedens vilde heste på Sydlangeland
 • Opgaver inden for artsforvaltning, Natura 2000 plejeplaner og registrering efter
  Naturbeskyttelseslovens § 3
 • Mindre frilufts- og naturprojekter

Desuden forventer vi, at du kan bistå kollegaer med løsning af deres opgaver inden for arealdrift.

Du vil få en stor samarbejdsflade og skal være god til at finde løsninger på tværs af interesser. Du vil især skulle arbejde sammen med kommuner, dyreholdere og interesseorganisationer. Du får også et samarbejde med kolleger på Naturstyrelsens hovedkontor i Randbøl ved Vejle, ligesom du i relevant omfang vil indgå i Naturstyrelsens landsdækkende netværksgrupper.

Din profil

Vi forventer, at du:

 • Har en lang videregående uddannelse som naturforvalter, biolog eller anden relevant uddannelsesmæssig baggrund inden for naturforvaltning
 • Er nyuddannet eller med få års erfaringer
 • Er serviceminded, resultatorienteret og god til dialog med eksterne partnere og borgere
 • Er nysgerrig, har lyst til feltarbejde og flair for praktiske løsninger
 • Er en teamspiller og kan bidrage positivt til vores gode arbejdskultur

Det vil desuden være ønskeligt, hvis du har erfaring med:

 • Naturpleje i praksis
 • Samarbejde med kommuner og interesseorganisationer
 • Borgerinddragelse

Vi tilbyder

Vi har kontor i naturskønne omgivelser. Du bliver en del af et tværfagligt miljø, hvor du får mulighed for at løse opgaver og dygtiggøre dig i et arbejdsmiljø med erfarne kollegaer og en fri og uhøjtidelig omgangstone.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og en række Akademiker-organisationer for akademikere i staten (Akademiker-overenskomsten).

Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner.
Tjenestestedet er Naturstyrelsen Fyn, Sollerupvej 24, 5600 Faaborg.

Forventet opstart er snarest muligt.

Det er et krav, at du har kørekort til personbil.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger fås hos skovrider Jakob Harrekilde Jensen, tlf. 4178 2043.

Sådan søger du stillingen

Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV, uddannelsesbevis m.m. senest den
30. september 2019.


Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Naturstyrelsen forvalter Miljø- og Fødevareministeriets cirka 200.000 hektar skove og naturarealer, så der skabes størst mulig værdi for samfundet i form af gode rammer for friluftslivet, beskyttelse af naturen og effektiv drift af styrelsens skove og andre naturarealer. Naturstyrelsen gennemfører praktiske opgaver inden for jagt- og vildtforvaltning og konkrete friluftslivs- og naturprojekter - ofte i samarbejde med andre myndigheder, organisationer og frivillige. Kystdirektoratet er en del af Naturstyrelsen og varetager drifts- og myndighedsopgaver inden for kystbeskyttelse, maritim infrastruktur, klitfredning, strandbeskyttelse og varetagelse af statens højhedsret over søterritoriet. Vi befinder os på 16 enheder fordelt i hele landet - vi sikrer solid forankring med fokus på lokale ønsker og behov.

Søg jobbet her Gem job

Arbejdssted

Faaborg

Cookies på StepStone

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra StepStone og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies. Du kan altid trække samtykke tilbage ved at slette cookies.