Studenter til Miljøstyrelsens artsforvaltning, Miljøstyrelsen | StepStone
Find job

Studenter til Miljøstyrelsens artsforvaltning

Har du lyst til at arbejde med jagt- og vildtforvaltning, invasive arter, offentlig administration, databehandling og GIS? Så søg en af stillingerne som student i Arter og Naturbeskyttelse i Miljøstyrelsen.

Miljøstyrelsen er en del af Miljø- og Fødevareministeriet og den danske myndighed på miljø- og naturområdet. Vi arbejder for rig natur, rent vand, sikker kemi og grøn produktion.
Vores kerneopgave er at omsætte natur- og miljølovgivningen til virkelighed, og målsætningen er at balancere hensynene til beskyttelse og benyttelse.

Miljøstyrelsen er landsdækkende og har ca. 900 medarbejdere. Styrelsens hovedkontor med ca. 500 arbejdspladser har til huse i Odense. Vi er i gang med at opbygge en helt ny organisation, der bygger på et stærkt fundament, hvor nye medarbejdere blander sig med erfarne medarbejdere. Det er en fælles ambition at skabe grobund for en sjov og spændende hverdag med en rig idékultur og en arbejdsplads, der er en af statens bedste. Det er ambitionen at gøre det samtidig med, at vi har øjne, ører og hænder på natur og miljø i Danmark.

Opgaver og organisering

Arter og Naturbeskyttelse har en spændende og bred opgaveportefølje, hvor opgaverne omfatter bl.a. habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiverne (Natura 2000), beskyttede områder efter naturbeskyttelseslovens § 3, jagt- og vildtforvaltning, jagttegnsadministration, indsats mod invasive arter og artsforvaltning. Enheden består af to kontorchefer, to funktionsledere og ca. 50 medarbejdere.

Studenterjob 1 – Jagt- og vildtforvaltning

Dine arbejdsopgaver vil særligt være inden for jagt- og vildtforvaltningsområdet og vil blandt andet bestå af redigering og udvikling af kort til brug for information inden for jagt- og vildtforvaltning (information om jagttider og vildtreservater). Du vil også blive involveret i at redigere og vedligeholde vores ca. 500 undersider på Miljøstyrelsens hjemmeside. Endelig vil du dels blive inddraget i myndighedsarbejdet i forbindelse med tilskudsansøgninger, dispensationer og tilladelser efter jagtlovgivningen, dels komme til at forestå en del kommunikation med borgerne. Dertil kommer opgaver fra andre dele af enheden.

Studenterjob 2 – Invasive arter

Dine opgaver vil primært bestå i at håndtere borgerhenvendelser vedrørende invasive arter.
Du bliver ansvarlig for at verificere indberetninger fra vores indberetningsportal for invasive arter og følge op på indberetninger, som kræver særlig opmærksomhed, ligesom du løbende vil skulle opdatere vores hjemmeside. Du vil dertil skulle arbejde i GIS og kunne fremstille udbredelseskort for arterne, på baggrund af den data der ligger i indberetningsportalen. Du vil skulle kvalitetssikre borgeroplysninger (billeder og beskrivelse) af invasive arter og skal dermed lære at kende forskel på forskellige invasive arter. Arbejdet vil muligvis kræve, at du skal foretage besigtigelser og mindre bekæmpelsesopgaver i felten samt understøtte andre myndigheder, hvorfor det vil være nødvendigt, at du har kørekort. Endelig vil du blive inddraget i myndighedsarbejdet omkring forvaltning af invasive arter bl.a. i forbindelse med håndhævelse af EU-forordningen om invasive arter. Der vil også være opgaver fra andre dele af enheden.

Vi forventer til begge stillinger, at du:

 • Er studerende på videregående uddannelse med nogle år tilbage på studiet
 • Har gode IT-kvalifikationer, gerne indenfor GIS og er bekendt med at arbejde med hjemmesider
 • Har biologisk forståelse og kendskab til artssystematik
 • Har lyst til at arbejde med lettere sagsbehandling
 • Interesserer dig for jagt, vildtforvaltning og artsforvaltning
 • Er fleksibel, serviceminded og resultatorienteret
 • Er god til at samarbejde og tænker systematisk
 • Trives med skiftende opgaver, en uformel omgangstone og kan klare en til tider hektisk hverdag med godt humør.

Vi tilbyder:

 • Indblik i de mangeartede sager og opgaver på Miljøstyrelsens område
 • Indblik i den daglige drift af en større offentlig myndighed
 • Samarbejde på tværs af funktioner og fagprofiler
 • Et godt arbejdsmiljø med engagerede kollegaer og en rar og uformel atmosfære.

Løn- og ansættelsesvilkår

Er i henhold til den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område samt tilhørende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere (HK).  

Stillingerne er begge på 15 timer/ugentligt.

Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner. Tjenestestedet er Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C.

Yderligere oplysninger

Såfremt du ønsker yderligere oplysninger om studenterjob 1 kan du kontakte Anders Jensen tlf. 2222 1663 for info om studenterjob 2 kan du kontakte Josefine Møller tlf. 9359 7154

Sådan søger du stillingen

Du søger stillingen online ved at sende dine oplysninger samt vedlagt ansøgning og CV senest den 2. oktober 2019.

Vi forventer at holde samtaler mandag den 7. oktober 2019.


Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Miljøstyrelsen er en del af Miljø- og Fødevareministeriet. Vi er statslig myndighed for natur, vand og miljø og arbejder for at sikre en bæredygtig balance mellem beskyttelse af natur og miljø, benyttelsen af naturressourcer og gode rammer for borgere og virksomheder. Vejen til en rig natur, et sundt miljø, og gode, grønne rammer for borgere og virksomheder går via åbenhed og dialog, for vi tror på, at de bedste miljøløsninger findes, hvis vi samarbejder med alle interessenter. Dialog med kommuner, borgere, erhvervsliv og andre myndigheder er centralt i vores arbejde. Miljøstyrelsen har ca. 900 medarbejdere fordelt på hovedkontoret og 10 enheder over hele landet.

Søg jobbet her Gem job

Arbejdssted

Odense

Cookies på StepStone

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra StepStone og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies. Du kan altid trække samtykke tilbage ved at slette cookies.