Find Job
Valdbirn

Strategisk indkøber

Vald. Birn A/S i Holstebro er en af Nordeuropas største støberikoncerner, og har datterselskaber i Danmark, Sverige og Tyskland.

Vi støber, bearbejder, overfladebehandler og monterer højkvalitets støbejernsprodukter til bl.a. lastbilindustrien. Koncernen beskæftiger omkring 800 medarbejdere, heraf ca. 550 i Holstebro. Hovedparten af produktionen afsættes på det europæiske marked.

Med reference til Indkøbschefen søger vi til vores indkøbsfunktion en strategisk indkøber, som vil få personaleansvaret for 2 medarbejdere i indkøbsfunktionen. Der må forventes rejseaktiviteter i stillingen efter behov, ca. 30-40 dage om året.

ARBEJDSOMRÅDE

Du sikrer konkurrencedygtige kommercielle vilkår, leveringsservice og kvalitet i overens-stemmelse med behov for udvalgte indkøbskategorier. Som strategisk indkøber er du ansvarlig for udviklingen og gennemførslen af kategoristrategien på de indirekte indkøb.

Du bliver tillige ansvarlig for igangsætning og fremdrift af tværfunktionelle indkøbsforløb. I tæt samarbejde med de interne interessenter varetager du alle aspekter i indkøbet, fra udarbejdelse af indkøbsspecifikationen, markedsscreening, leverandør kvalificering og endelig leverandørgodkendelse i samarbejde med virksomhedens SQA (supplier quality assurance) til kontrakt, hvor du naturligt er ansvarlig for projektets udførelse samt dets endelige resultat.

I tæt samarbejde med indkøbschefen vil dine mål blive opsat ud fra en total cost of ownership samt en risikoreduktions betragtning, og du vil blive målt på besparelser (total omkostningsbetragtning), herunder cash flow.

Ligeledes bliver du ansvarlig for, at valgte/godkendte leverandører opfylder kontraktlige aftaler (contract compliance), ligesom du er ansvarlig for, at kvalitet og service fra leverandøren opfylder kravene defineret af BIRN's kunder og interne interessenter.

ARBEJDSOPGAVER OG BESLUTNINGSKOMPETENCE

 • Sikring og validering af leverandør- og indkøbsdata.
 • Gennemføre løbende undersøgelser af indkøbsmarkeder, leverandører, produkter og prisudvikling inden for kategorierne og underliggende værdikæder.
 • Udvikling og eksekvering af kategoristrategi og besparelsesmål.
 • Udvikling og vedligeholdelse af leverandørrelationer.
 • Driver på indkøbs-/sourcingforløb gennem en datadrevet og struktureret tilgang.
 • Identifikation og udvælgelse af nye leverandører.
 • Forberedelse, udstedelse og evaluering af RF(x).
 • Udvikling og forhandling af kontrakter med eksisterende og nye leverandører.
 • Driver på omkostningsoptimeringsinitiativer samt besparelsespotentialer.
 • Leverandør valg.
 • Kontraktlige forpligtelser af en vis størrelse skal godkendes af indkøbschef (prokura regler).
 • Enkeltindkøb kan godkendes iht. prokura.

SUCCESKRITTERIER I STILLINGEN

 • Tilvejebringelse af konkurrencedygtige indkøbspriser.
 • Reduktion af kompleksitet samt risiko i leverandørbasen.
 • Sikring af at indkøb foretages på kontrakt.
 • I samarbejde med SQA at sikre pålidelig leverandør performance, herunder leveringssikkerhed og kvalitet.

UDDANNELSE OG ERFARING

Vi forventer, at du har indgående erfaring fra en lignende stilling i en stor og gerne international organisation. Du kan dokumentere solide resultater inden for ovennævnte områder, og du begår dig ubesværet på alle niveauer i en organisation.

Uddannelsesmæssigt foretrækker vi en baggrund som ingeniør, maskinmester eller lignende. Vigtigst af alt vægter vi dog dit købmandskab, din forhandlingsevne og ikke mindst din evne til at skabe relationer og afslutte.

Du har erfaring med relevante værktøjer såsom spend analyser, TCO/TVO/Should-cost-modellering m.m. Dine Excel kompetencer er tæt på superbrugerniveau, og du har bred erfaring med materiale, produktions- og lagerstyringsprincipper.

Sprogligt behersker du engelsk på forhandlingsniveau, og kan gerne begå dig på tysk. Har du kendskab til de nordiske sprog, er det et yderligere plus.

PERSONLIGE KVALIFIKATIONER

Du er fleksibel og selvstændigt arbejdende, og anlægger en nysgerrig og udfordrende attitude til dine interessenter. Din tilgang til opgaverne er analytisk, datadrevet og struktureret, og du er en stærk kommunikator. Dit "mindset" er udpræget kommercielt, du er vedholdende og du evner at konflikthåndtere i vanskelige forhandlinger.

Du har et stort personligt og udadvendt drive og en positiv tilgang til dine omgivelser, hvorfor du trives med at indgå i et team af fagligt dygtige og velmotiverede kolleger, der værdsætter en god faglig sparring.

VI TILBYDER

En særdeles spændende og fagligt udfordrende stilling i en dialogbaseret og internationalt orienteret koncern, der løbende investerer i ny teknologi. Alene i produktionen i Holstebro har vi i perioden 2013 til 2018 investeret mere end DKK 360 mio.

YDERLIGERE INFORMATION

Hvis du har spørgsmål til stillingen eller vedr. Vald. Birn A/S, bedes du kontakte Indkøbschef Jørgen Johansen på tlf. +45 3016 0157 eller HR Manager Morten Madsen på tlf. +45 3016 0115.

ANSØGNING

Vi ser frem til at modtage din motiverede ansøgning vedlagt CV og øvrige relevante bilag. Stillingen er til snarest mulig besættelse.

Bemærk, at vi afholder samtaler løbende og lukker for stillingen, når den rette kandidat er fundet.

Da vi vægter diversitet i organisationen, opfordrer vi alle uanset køn, etnicitet, alder etc. til at søge stillingen.

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

Holstebro

Cookies on StepStone

We use cookies for statistical purposes and to make our website more user-friendly. Cookies are set by StepStone and our partners. If you click through to the page, you accept that cookies will be set for these purposes. Read more here about how we use cookies, as well as how you can opt out of cookies. You can withdraw consent at any time by deleting cookies.