Find job

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark søger kredschef

Vi søger en kredschef, der kan spille en afgørende rolle i at samle og udvikle en dynamisk og handlekraftig organisation, hvor administration og politisk valgte arbejder sammen om at skabe resultater for medlemmerne.
 
Dansk Sygeplejeråd Kreds Syddanmark er den lokale faglige organisation for ca. 16.000 sygeplejersker og studerende. Medlemmerne arbejder indenfor det regionale, kommunale, statslige eller private område. Der er ansat 22 medarbejdere på kredskontoret samt en formandsgruppe på 5 politisk valgte.
 
Kredschefen har en central rolle i forhold til at sikre den bedst mulige service og kvalitet i medlemsydelserne. Kredschefen har ansvar for at sikre en attraktiv og udviklende arbejdsplads for medarbejderne, herunder at igangsætte udviklingsprojekter. Kredschefen skal medvirke til at udarbejde strategi- og handlingsplaner og har medansvar for, at politiske beslutninger bliver effektueret.
 
Kredschefen har det ledelsesmæssige ansvar for medarbejderne og skal sikre sammenhæng mellem de personalemæssige ressourcer, faglige og politiske opgaver samt kredsens økonomi. Endvidere er et ansvarsområde – med reference til kredsformanden – at lede og udvikle kredsens sekretariat i samspil med såvel Dansk Sygeplejeråds overordnede som kredsens lokale, politiske visioner og holdninger.

Herudover skal kredschefen

 • Sikre en hensigtsmæssig understøttelse af det politiske arbejde samt medvirke til politikudvikling
 • Være ansvarlig for opfølgning og implementering af de politiske beslutninger og medvirke til udvikling af strategi- og handlingsplaner
 • Være daglig driftsansvarlig og ansvarlig for overholdelse af kredsens budget
 • Medvirke til at sikre en hensigtsmæssig opgaveløsning i Dansk Sygeplejeråds samlede, administrative organisation.

Det er væsentligt for os, at du har:

 • Ledelseserfaring
 • Erfaring fra arbejdet i en politisk styret organisation
 • Fokus på såvel den enkelte medarbejder som fællesskabet gennem dialog og medinddragelse
 • Fokus på involvering og motivation af medarbejderne
 • Erfaring med økonomisk styring
 • Overblik, analytiske evner og politisk tæft
 • Evne til at arbejde både proces- og resultatorienteret
 • Videregående uddannelse inden for ledelse og organisationsudvikling
 • Uddannelse og erfaring inden for den offentlige sektor, gerne inden for sundhedsvæsenet og gerne som sygeplejerske
 • Erfaring med projektarbejde og procesudvikling.

Vi kan tilbyde dig at blive del af en organisation med mange forskellige muligheder, hvor medlemmernes interesser er styrende for arbejdet. Du vil blive leder for en gruppe dygtige medarbejdere med mangeartede kompetencer, og som i høj grad har selvstændige funktionsområder. Du vil få mulighed for at præge udviklingen af arbejdet, samarbejdet og arbejdsmiljøet på kredskontoret, hvor vi vægter værdierne respekt, tillid og anerkendelse i vores samarbejde, der tager afsæt i en lærende tilgang til opgaver.

Ansøgningsfrist:

Send din ansøgning og CV senest den 10. oktober 2019 kl. 9.00 via linket forneden.
Vi modtager kun elektroniske ansøgninger.
Stillingen er til besættelse d. 1. januar 2020 eller efter nærmere aftale.

Ansættelsessamtaler afholdes den 23. oktober 2019 og en eventuel anden samtalerunde afholdes den 21. november 2019. Der vil i forbindelse med rekrutteringen anvendes test, hvilket du skal være indstillet på.

Kontakt

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kredsformand John Christiansen, Dansk Sygeplejeråd Kreds Syddanmark på tlf.nr. 4062 6006 eller administrerende direktør Lars Pram i Dansk Sygeplejeråds centrale sekretariat på tlf.nr. 4695 4008 eller kredschef Ann Dahy, Dansk Sygeplejeråds Kreds Midtjylland på tlf. nr. 4695 4601.

Om Kreds Syddanmark

Vores hold består af 22 medarbejdere og et politisk formandskab med én formand og 4 kredsnæstformænd samt en kredsbestyrelse. De 22 medarbejdere fordeler sig således: 12 faglige konsulenter, 5 administrative medarbejdere, 2 servicemedarbejdere, 2 chefkonsulenter og 1 kredschef.

Få yderligere oplysninger om kredsen her: dsr.dk/kredse/syddanmark

Dansk Sygeplejeråd flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi er en partipolitisk uafhængig organisation, der varetager over 77.000 sygeplejerskers interesser. Vi arbejder for at sygeplejersker aflønnes i forhold til professionens høje værdi for samfundet, for en professionel sygepleje af faglig høj kvalitet og deltager aktivt i den sundhedspolitiske debat. Læs mere om Dansk Sygeplejeråd på www.dsr.dk

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

Fredericia

Cookies på StepStone

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra StepStone og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies. Du kan altid trække samtykke tilbage ved at slette cookies.