Find job

Afdelingsleder til socialpsykiatriske botilbud


Psykiatrien i Viborg Kommune søger pr. 1. januar 2020 en afdelingsleder, der kan stå i spidsen for seks socialpsykiatriske botilbud i Viborg by og være med til at udvikle tilbuddene.

Som afdelingsleder i Psykiatri får du ansvar for den samlede ledelse af seks botilbud – Søhuset, Søbo, Grundtvigsvej, Rosengården, Sct. Jørgensvej og Gl. Finderupvej. Botilbuddene er for borgere over 18 år med psykosociale og psykiatriske problemstillinger, som har behov for støtte i egen bolig. Botilbuddene er uden døgndækning.

Du bliver personaleleder for i alt 32 engagerede og dygtige medarbejdere, herunder én faglig koordinator. Derudover får du blandt andet dagligt ansvar for økonomi og budget samt social- og sundhedsfaglig dokumentation omkring den enkelte borger. Du bliver desuden et vigtigt bindeled mellem de enkelte tilbud og myndighed - bl.a. med henblik på videreudvikling af de gode overgange for borgerne, ligesom du bliver bindeled mellem tilbuddenes mange samarbejdsrelationer såvel indenfor som udenfor Viborg Kommune.

Du bliver en del af en arbejdsplads med spændende beboere, der giver os gode, faglige udfordringer, og medarbejdere, der har høj faglighed og en bred vifte af kompetencer. Samtidig bliver du en del af et fagligt miljø, hvor det tværfaglige samarbejde vægtes højt til gavn for beboerne. Vi har desuden et godt arbejdsmiljø, hvor der er plads til både det seriøse og det sjove.

Din arbejdsplads er alle seks botilbud, og du får kontor i Søhuset, Søndersøparken 9.

Om dig

Vi forventer, at du har erfaring med psykiatriområdet og har en faglig relevant baggrund. Desuden forventer vi, at du har ledelseserfaring eller har lyst til at tage en lederuddannelse.

Som leder er du god til at sætte tydelige fælles mål og lægger vægt på at motivere og engagere medarbejderne gennem inddragelse og dialog, og du er god til at samarbejde på tværs med mange aktører og interessenter.

Vi forventer, at du tager medansvar for at videreudvikle området som en attraktiv arbejdsplads med god trivsel.
 
Vi forventer desuden, at du har god økonomisk indsigt og er god til at kommunikere. Du skal samtidig kunne begå dig sikkert og naturligt i en politisk ledet organisation.

Udvidet job- og kompetenceprofil: https://viborg.emply.net/GetFile.aspx?id=b2575693-eea6-4cf7-929d-2fff7d5cb0d6

Om arbejdspladsen

Målgruppen for botilbuddene uden døgndækning Søhuset, Søbo, Grundtvigsvej, Rosengården, Sct. Jørgensvej og Gl. Finderupvej er borgerne over 18 år med psykosociale og psykiatriske problemstillinger, som har behov for psykosocial rehabiliterende støtte i egen bolig.
 
Botilbuddene er en del af den samlede vifte af psykiatritilbud i Viborg Kommune. Støtten til den enkelte borger ydes på baggrund af det støtteniveau, borgeren er visiteret til. Denne visitation foretages på baggrund af en konkret, individuel vurdering og indenfor rammerne af det serviceniveau, der er vedtaget politisk.

Om ledelse på arbejdspladsen og i Viborg Kommune

Afdelingslederen refererer til lederen af psykiatriområdet, Jane Aslaug og indgår i afdelingsledergruppen på fem afdelingsledere, der mødes omkring drift, ledelse og områdets udvikling.

Ledelsesområdet er organisatorisk forankret i psykiatriområdet, som en del af Socialområdet. Socialområdet er et af tre chefområder i forvaltningen Social, Sundhed og Omsorg. Administrationen omkring botilbuddene varetages af afdelingsleder i tæt samarbejde med områdets centrale administrative medarbejdere.

Personaleledelse og -udvikling er en af de vigtige ledelsesopgaver. Det er ligeledes en vigtig ledelsesopgave – som medlem af afdelingsledergruppen – at sikre, at områdets opgaver udføres effektivt og med høj kvalitet, samt at processer og kvalitet fortsat udvikles. Som leder i Viborg Kommune bliver du en del af en stor og mangfoldig, politisk styret organisation, hvor ledelse bygger på vores personalepolitiske værdier – Mangfoldighed, Ordentlighed, Dygtighed = MOD, Viborg Kommunes ledelsesgrundlag og MED-aftale.

Løn og ansættelse

Frist for ansøgning er mandag den 21. oktober 2019. Ansættelse sker pr. 1. januar 2020 efter gældende overenskomst.

Samtaler

Vi holder første samtalerunde den 29. oktober og anden samtalerunde den 13. november. Kandidater, der går videre til anden samtale, får udarbejdet en profilanalyse inden anden samtale. Du skal sætte tid af til en tilbagemelding på din profilanalyse den 7. november 2019.

Få mere at vide om stillingen

Hvis du har spørgsmål til stillingen som afdelingsleder, er du velkommen til at kontakte Jane Aslaug, leder af Psykiatriområdet på tlf. 21 26 84 41 (hverdage mellem kl. 8 og 16) eller på j5h@viborg.dk 

Viborg Kommune har ca. 7.000 engagerede ansatte, som har viljen til at skabe vækst og velfærd for mere end 94.000 borgere hver dag.

Hos os bygger ledelse og samarbejder på værdier - ikke på regler.

Her er plads til forskellighed, og vi behandler hinanden ordentligt. Vi lægger vægt på at udvikle og dygtiggøre os. Og vi har modet til og mulighederne for at tænke nyt.

Søg jobbet her Gem job

Arbejdssted

Viborg

Cookies på StepStone

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra StepStone og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies. Du kan altid trække samtykke tilbage ved at slette cookies.