Find job

Naturstyrelsen søger skovrider til Vadehavet

I Naturstyrelsen bliver stillingen som skovrider for Naturstyrelsens enhed i Vadehavet ledig til besættelse pr. 1. januar 2020.

Som skovrider i Vadehavet er du overordnet ansvarlig for at forvalte de statslige arealer i forhold til naturforvaltning og friluftsliv, og for at sikre en balanceret og effektiv drift af skove og andre naturområder. Enheden forvalter noget af Danmarks mest unikke natur i Vadehavet, herunder store marsk- og strandenge, der er optaget på Unescos verdensarvsliste og som ikke findes andre steder i verden. Foruden spændende lokalt forankrede natur- og miljøprojekter, herunder færdig-etablering af vildsvinehegnet langs den dansk-tyske grænse, byder de mange naturperler også på et rigt friluftsliv.

Fokus for skovrideren vil i de kommende år være

  • At implementere politiske initiativer på naturforvaltnings- og friluftsområdet
  • At vedligeholde og udvikle partnerskaber omkring natur og friluftsliv
  • At samarbejde med kommuner, lodsejere og øvrige interessenter om at udvikle nye naturgenopretningsprojekter m.v.

Mange af enhedens opgaver løses i et tæt samarbejde med Naturstyrelsens øvrige enheder – såvel centrale som decentrale. Som skovrider har du endvidere en stor berøringsflade med eksterne interessenter og brugere.

Som skovrider i Vadehavet får du det overordnede faglige og personaleledelsesmæssige ansvar for 15 medarbejdere, og du bliver en del af styrelsens stærke ledelsesgruppe, med direkte reference til direktionen.

Som leder i Naturstyrelsen skal du være optaget af at udvikle dig som leder og være nysgerrig på at levere ledelse med gennemslagskraft i organisationen. Ledelsen arbejder til stadighed på at udvikle organisationen, fastsætte styrelsens mål og faglige identitet parallelt med imødekommelse af de politiske ønsker samt de faglige, administrative og organisatoriske prioriteringsbehov.

Vi lægger vægt på at rekruttere kompetence personaleledere, der evner at motivere og tage hånd om medarbejdernes udvikling, og som forstår, at medarbejdertrivsel er nøglen til gode resultater.

Du er godt rustet til jobbet, hvis du har

  • Indgående erfaring med administrative opgaver i en politisk ledet organisation
  • En naturvidenskabelig/teknisk akademisk uddannelse eller grundig erfaring med naturvidenskabelige problemstillinger og evt. erfaring med arealdrift
  • Erfaring med interessenthåndtering og projektledelse
  • En borger- og brugerorienteret tilgang
  • En tilgang til personaleledelsen, der fokuserer på resultatskabelse, motivation og udvikling
  • Lyst og vilje til at sikre prioritering, planlægning af opgaverne og evnen til at kunne følge opgaverne til dørs
  • Ansvarsfølelse, gennemslagskraft og en veludviklet evne til at samarbejde og skabe stærke relationer

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker på åremålsvilkår og i henhold til ”Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten” med en grundløn efter løngruppe 1 inden for intervallet på kr. 570.080 – 629.869 i aktuelt niveau (oktober 2019). Ud over grundlønnen vil der være mulighed for at aftale individuelle tillæg, åremålstillæg, pensionsordning og engangsvederlag efter indsat og resultater. Er du tjenestemand i forvejen, kan ansættelse ske på tjenestemandsvilkår i lønramme 37. For tjenestemænd stiles ansøgningen til Dronningen. Ansættelsesområdet afhænger af ansættelsesformen. For kontraktansatte er ansættelsesområdet Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner.

Yderligere oplysninger

Flere oplysninger kan fås hos vicedirektør Signe Nepper Larsen, telefon 72 54 22 06 / 30 51 39 50.

Sådan søger du stillingen

Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV, uddannelsesbevis m.m. senest
den. 27. oktober 2019. Samtaler forventes at blive afholdt den 12. november 2019 og den 19. november 2019 ved Naturstyrelsen, Førstballevej 2, 7183 Randbøl.

Der indgår test i rekrutteringsprocessen.


Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Naturstyrelsen forvalter Miljø- og Fødevareministeriets cirka 200.000 hektar skove og naturarealer, så der skabes størst mulig værdi for samfundet i form af gode rammer for friluftslivet, beskyttelse af naturen og effektiv drift af styrelsens skove og andre naturarealer. Naturstyrelsen gennemfører praktiske opgaver inden for jagt- og vildtforvaltning og konkrete friluftslivs- og naturprojekter - ofte i samarbejde med andre myndigheder, organisationer og frivillige. Kystdirektoratet er en del af Naturstyrelsen og varetager drifts- og myndighedsopgaver inden for kystbeskyttelse, maritim infrastruktur, klitfredning, strandbeskyttelse og varetagelse af statens højhedsret over søterritoriet. Vi befinder os på 16 enheder fordelt i hele landet - vi sikrer solid forankring med fokus på lokale ønsker og behov.

Søg jobbet her Gem job

Arbejdssted

Gram

Cookies på StepStone

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra StepStone og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies. Du kan altid trække samtykke tilbage ved at slette cookies.