Find job

Er du den nye jurist i Naturstyrelsen?

Har du lyst til at prøve kræfter med ejendomshandel, forvaltningsret, ejendomsjuridiske og andre juridiske opgaver knyttet til de statslige naturarealer? Har du en høj juridisk faglighed og flair for at finde løsninger sammen med dygtige og engagerede kolleger i en hektisk hverdag, så er du måske den kollega, vi mangler fra 1. februar 2020 i Jurateamet.

Opgaver 

Som jurist i Naturstyrelsen kommer du til at bruge din juridiske viden på opgaver inden for handel med fast ejendom, tinglysning og lejeret, og du kan også komme til at arbejde med forvaltningsret, GDPR, miljøret samt naturbeskyttelsesloven mv. Derudover skal du være indstillet på at varetage andre opgaver, når der er behov for det.

Din profil

Vi forestiller os, at du uddannelsesmæssigt har en akademisk baggrund som cand. jur. Endvidere forudsætter vi, at du har stærke ejendomsretlige kompetencer, og at du har lyst til at udvikle dine kompetencer inden for offentlig ret, miljøret og naturbeskyttelsesloven mv.

Det er en fordel, hvis du har solid sagsbehandlingserfaring og erfaring med køb, salg, udleje, tinglysning mv. af ejendomme. Er du nyuddannet kandidat med relevante kursusfag fra studiet, erfaring fra studiejob og lignende, hører vi også gerne fra dig.

Vi lægger særligt vægt på, at du:

  • Har et højt fagligt juridisk niveau og har lyst til og talent for at arbejde i en politisk styret organisation
  • Har lyst til at arbejde med privatretlige problemstillinger i en politisk administrativ kontekst, ser fordelene i at være en del af et godt team og har gode samarbejds- og kommunikationsevner
  • Har en god forståelse for processer og inddragelse af andre, og at du bevarer overblikket i en kompleks hverdag
  • Har en driftssikker tilgang til den juridiske opgaveløsning med fokus på, at indsatserne skaber værdi og effekt
  • Motiveres af at yde en god service, da du kommer til at have en bred kontaktflade i hele organisationen
  • Har et stort overblik, kan arbejde med mange sideløbende opgaver, og løse opgaver med korte deadlines

Vi tilbyder

Et alsidigt job med stor selvstændighed, faglig spændvidde og mulighed for at arbejde med et meget bredt fagområde. Du vil sammen med dine kolleger i teamet komme til at løse opgaver i et arbejdsmiljø præget af høj faglig kompetence og med en fri og uhøjtidelig omgangstone.

Gennem en bred kontakt til chefer og medarbejdere i hele styrelsen får du gode muligheder for personlig og faglig kompetenceudvikling i en spændende organisation med 16 lokale enheder rundt om i landet.

Naturstyrelsen forvalter cirka 200.000 hektar statslige skove og naturområder, så der skabes størst mulig værdi for samfundet i form af gode rammer for friluftslivet, beskyttelse af naturen og effektiv drift af styrelsens skove og andre naturområder. Styrelsen administrerer ca. et par tusinde ejendomme, og styrelsen køber og sælger i gennemsnit i størrelsesordenen 500 ha om året.

JURA-teamet, som du bliver ansat i, består af 8 medarbejdere, heraf 5 jurister. Organisatorisk er JURA-teamet en del af sekretariatet, som desuden består af HR, Direktionssekretariatet samt Presse og Kommunikation.

JURA-teamet er ansvarlig for en bred vifte af opgaver vedrørende køb og salg af fast ejendom, udleje, kontrakter og deklarationer mv. for styrelsens arealer, erstatningsspørgsmål i og uden for kontrakt samt andre ejendomsretlige opgaver, som f.eks. hævd, vejrettigheder o.lign. Endvidere varetager enheden også styrelsens opgaver inden for offentlig ret, herunder forvaltningsretlige spørgsmål, reglerne om aktindsigt, GDPR og persondata og retssager mm. JURA yder juridisk bistand til alle Naturstyrelsens 16 lokale enheder og driftscentret, og JURA indgår i tværgående samarbejder med Miljø- og Fødevareministeriets øvrige styrelser og departement.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og en række Akademikerorganisationer for akademikere i staten (Akademiker-overenskomsten).

Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner. Tjenestestedet er Naturstyrelsen, Gjøddinggård, Førstballevej 2, 7183 Randbøl.

Yderligere oplysninger

Såfremt du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder
Helle Andersen på tlf. 41 39 24 06. 

Sådan søger du stillingen

Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV, udannelsesbevis m.m. senest fredag den
29. november 2019.


Samtaler forventes afholdt den 10. december 2019.  Tiltrædelse 1. februar 2020 eller snarest muligt derefter.


Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Naturstyrelsen forvalter Miljø- og Fødevareministeriets cirka 200.000 hektar skove og naturarealer, så der skabes størst mulig værdi for samfundet i form af gode rammer for friluftslivet, beskyttelse af naturen og effektiv drift af styrelsens skove og andre naturarealer. Naturstyrelsen gennemfører praktiske opgaver inden for jagt- og vildtforvaltning og konkrete friluftslivs- og naturprojekter - ofte i samarbejde med andre myndigheder, organisationer og frivillige. Kystdirektoratet er en del af Naturstyrelsen og varetager drifts- og myndighedsopgaver inden for kystbeskyttelse, maritim infrastruktur, klitfredning, strandbeskyttelse og varetagelse af statens højhedsret over søterritoriet. Vi befinder os på 16 enheder fordelt i hele landet - vi sikrer solid forankring med fokus på lokale ønsker og behov.

Søg jobbet her Gem job

Arbejdssted

Randbøl

Cookies på StepStone

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra StepStone og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies. Du kan altid trække samtykke tilbage ved at slette cookies.