Find job

Vil du være med til at opbygge et nyt nationalt plastikcenter?

Miljøstyrelsen søger en fagligt stærk AC'er med specialviden om plastkemi, plastmaterialer og plastanvendelse/-produktion til det nationale plastikcenter i Miljøstyrelsen. Du skal bidrage til centerets samarbejde med danske virksomheder, opbygge viden om plast og formidle den til borgere og virksomheder, kortlægge barrierer for genbrug og genanvendelse af plast og udvikle designmanualer, så plastikprodukter designes til genbrug og genanvendelse.

Miljøstyrelsen er en del af Miljø- og Fødevareministeriet og den danske myndighed på miljø- og naturområdet. Vi arbejder for rig natur, rent vand, sikker kemi og grøn produktion. Vores kerneopgave er at omsætte natur- og miljølovgivningen til virkelighed, og målsætningen er at balancere hensynene til både beskyttelse og benyttelse.  

Miljøstyrelsen er landsdækkende og har ca. 950 medarbejdere. Styrelsens hovedkontor med ca. 500 arbejdspladser har til huse i Odense. Vi er en organisation, der bygger på et stærkt, fagligt fundament, og hvor nye medarbejdere blander sig med erfarne. Det er en fælles ambition at skabe grobund for en sjov og spændende hverdag med en rig idékultur og en arbejdsplads, der er en af statens bedste. Og det er ambitionen at gøre det samtidig med, at vi har øjne og ører på natur og miljø i Danmark.

Din nye arbejdsplads

I enheden Cirkulær Økonomi og Affald er vi godt 50 medarbejdere, som løser opgaver vedrørende genanvendelse og forebyggelse af affald, affaldshåndtering og regulering på jordforureningsområdet. Vi arbejder også med sagsbehandling vedr. import og eksport af affald, producentansvarsordninger samt affaldsdata.

Du skal være med til at

  • Igangsætte, udbyde, fagligt kvalitetssikre og følge projekter, bl.a. om analyse af Danmarks plastforbrug og håndtering, sorteringsteknologier og barrierer for genbrug og genanvendelse, kortlægning af mængder af mikroplast, udvikling af designmanualer for plast samt om fordele og ulemper ved biobaseret og bionedbrydelig plast
  • Igangsætte og koordinere sektorsamarbejder vedrørende mulighederne for tilbagetagningsordninger og øget genanvendelse af plast
  • Etablere et forum - på tværs af værdikæden - for vidensopbygning vedrørende bæredygtig design af plastemballage
  • Opbygge og drive en informationsportal for bæredygtig anvendelse af plast
  • Løse faglige og administrative opgaver knyttet til bl.a. planlægning og rapportering af plastikcenterets aktiviteter, dialogmøder, følgegruppemøder, kommunikation og outreach.

Dine konkrete opgaver vil afhænge af din faglige profil og kompetencer.

Hvad forventer vi af dig?

Du har en relevant akademisk uddannelse på kandidatniveau indenfor området; det kan fx være kemiker eller ingeniør, og du har solid faglig viden om polymerer, kompositmaterialer, industriens produktion og anvendelse af plastmaterialer i Danmark og internationalt, plastaffaldsstrømme, livscyklusvurderinger samt om tekniske muligheder for genanvendelse og genbrug af plast.

Desuden ønsker vi os en kollega, der kan sætte hak ved:

  • Kendskab til udfordringer vedrørende genanvendelse af forskellige typer plastaffald, praktisk håndtering og lovgivning om plastaffald
  • Skriver godt på både dansk og engelsk, og er i det hele taget god til at kommunikere
  • Er selvstændig, effektiv, god til at skære opgaverne til, og har et godt humør, også når der er travlt
  • Trives med opgaver under stadig forandring og kan håndtere mange forskellige sager på én gang
  • Kan lide at samarbejde med kolleger med forskellig faglig baggrund.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og en række Akademiker-organisationer for akademikere i staten (Akademiker-overenskomsten).

Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner med tjenestested Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C.

Stillingen er midlertidig (3 år).

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte kontorchef Sonja Canger
tlf. 40 85 98 52.  

Sådan søger du stillingen

Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV, uddannelsesbevis m.m. senest
den 20. november 2019.

Vi forventer at holde samtaler d. 25. november 2019.  

Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Miljøstyrelsen er en del af Miljø- og Fødevareministeriet. Vi er statslig myndighed for natur, vand og miljø og arbejder for at sikre en bæredygtig balance mellem beskyttelse af natur og miljø, benyttelsen af naturressourcer og gode rammer for borgere og virksomheder. Vejen til en rig natur, et sundt miljø, og gode, grønne rammer for borgere og virksomheder går via åbenhed og dialog, for vi tror på, at de bedste miljøløsninger findes, hvis vi samarbejder med alle interessenter. Dialog med kommuner, borgere, erhvervsliv og andre myndigheder er centralt i vores arbejde. Miljøstyrelsen har ca. 900 medarbejdere fordelt på hovedkontoret og 10 enheder over hele landet.

Søg jobbet her Gem job

Arbejdssted

Odense C

Cookies på StepStone

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra StepStone og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies. Du kan altid trække samtykke tilbage ved at slette cookies.