Miljøstyrelsens enhed for Vandmiljø og Friluftsliv søger AC-tekniker med kompetencer inden for vandløb og med lyst til vandplanlægning

Vil du være med til at sikre grundlaget for et godt vandmiljø, og har du naturfaglige kompetencer inden for vandløbsbiologi, så er du måske lige den, vi søger i Vandmiljø og Friluftsliv.

Miljøstyrelsen er en del af Miljø- og Fødevareministeriet og den danske myndighed på miljø- og naturområdet. Vi arbejder for rig natur, rent vand, sikker kemi og grøn produktion. Vores kerneopgave er at omsætte natur- og miljølovgivningen til virkelighed, og målsætningen er at balancere hensynene til både beskyttelse og benyttelse.  

Miljøstyrelsen er landsdækkende og har ca. 950 medarbejdere. Styrelsens hovedkontor med ca. 500 arbejdspladser har til huse i Odense. Vi er en organisation, der bygger på et stærkt, fagligt fundament, og hvor nye medarbejdere blander sig med erfarne. Det er en fælles ambition at skabe grobund for en sjov og spændende hverdag med en rig idékultur og en arbejdsplads, der er en af statens bedste. Og det er ambitionen at gøre det samtidig med, at vi har øjne og ører på natur og miljø i Danmark.

Opgaver i enheden og organisering

I Vandmiljø og Friluftsliv er vi 36 engagerede kolleger og to kontorchefer. Du vil blive en del af et velfungerende team, der arbejder med vandløb.

Vores enhed sikrer udarbejdelse af det faglige grundlag for vandplanlægning for de danske vandløb, søer, kystvande, grundvand og miljøfarlige stoffer. Vi arbejder også med kommunikation til omverden, om det faglige grundlag og vores arbejde for et rent vandmiljø. Vi administrerer lov om vandplanlægning, vandløbsloven og havmiljøloven. Endelig er det os, der står for Miljøstyrelsens arbejde med friluftsliv i Danmark.

Dine opgaver vil bl.a. være, at:

 • Bidrage til udarbejdelse af vandområdeplaner for vandløb, herunder ved anvendelse af omfattende mængder landsdækkende data vedr. vandløbs biologiske og fysiske tilstand og indsatsbehov
 • Håndtere mangeartede faglige henvendelser og høringssvar fra kommuner og øvrige interessenter samt offentligheden vedr. vandløb og indsatsprogrammet til forbedring af vandløbs tilstand
 • Levere faglige bidrag til konkrete sager vedr. vandløb - ofte til Miljø- og Fødevareministeriets departement - fx i form af faglige vurderinger samt udtræk og opstilling af vandløbsdata fra databaser
 • Samarbejde med forskningsinstitutioner og rådgivere om faglige projekter vedrørende vandløb

Kvalifikationer  

Vi forventer, at du:

 • Har en akademisk teknisk/naturfaglig uddannelse, gerne som ferskvandsbiolog
 • Har solid viden om vandløbsbiologi. Det er endvidere en stor fordel, hvis du har administrativ erfaring på vandløbsområdet, f.eks. inden for vandplanlægningen og vandløbsloven
 • Har god administrativ, juridisk og politisk forståelse
 • I skrift og tale er god til at formidle fagligt kompliceret stof i en let forståelig form og kan inspirere med afsæt i egen faglige viden
 • Har erfaring med brug af GIS
 • Er analytisk stærk og god til at behandle store datamængder og skabe løsninger, der er entydige og fagligt korrekte
 • Er grundig og systematisk, så opgaverne kvalitetsmæssigt er helt i top

Pga. den store kontaktflade og det tværgående samarbejde i stillingen er det ligeledes vigtigt for os, at du som person har gennemslagskraft, er udadvendt og kontaktskabende, samt at du er en ubetinget holdspiller, der vægter samarbejde og videndeling højt.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og en række Akademiker-organisationer for akademikere i staten (Akademiker-overenskomsten). Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner. Tjenestestedet vil være Tolderlundsvej 5 i Odense.  

Yderligere oplysninger  

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte kontorchef Jane Hansen på tlf. 2016 1984 eller funktionsleder Berit Borksted på tlf. 4061 5178. 

Sådan søger du stillingen  

Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV og uddannelsesbevis m.m senest
den 5. december 2019. Vi planlægger at holde samtaler den 16. eller 17. december 2019.


Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Miljøstyrelsen er en del af Miljø- og Fødevareministeriet. Vi er statslig myndighed for natur, vand og miljø og arbejder for at sikre en bæredygtig balance mellem beskyttelse af natur og miljø, benyttelsen af naturressourcer og gode rammer for borgere og virksomheder. Vejen til en rig natur, et sundt miljø, og gode, grønne rammer for borgere og virksomheder går via åbenhed og dialog, for vi tror på, at de bedste miljøløsninger findes, hvis vi samarbejder med alle interessenter. Dialog med kommuner, borgere, erhvervsliv og andre myndigheder er centralt i vores arbejde. Miljøstyrelsen har ca. 900 medarbejdere fordelt på hovedkontoret og 10 enheder over hele landet.

Gem job

Miljøstyrelsen
Publiceret: 26. november 2019

Arbejdssted

Odense C

Job hos virksomheden