Studentermedhjælper til Miljøstyrelsen i enheden Vandforsyning

Har du lyst til arbejde med drikkevand, spildevand, vandteknologi og klimatilpasning i et travlt og ambitiøst miljø med gode kolleger? Vi søger en studentermedhjælper snarest muligt.

Om Vandforsyning

I den kommende tid skal en ny miljøstyrelse bygges op i midten af Danmark. Nye kollegaer vil blande sig med erfarne medarbejdere. Enheden for Vandforsyning arbejder med at sikre de overordnede rammebetingelser for, at borgerne bliver forsynet med rent og rigeligt drikkevand, og at spildevandet bliver håndteret forsvarligt. Vi har også ansvaret for den statslige koordinering af klimatilpasning, og vi arbejder for at fremme udvikling og eksport af dansk vandteknologi. For yderligere information om vores arbejdsområder se evt. temaerne klima, badevand og vand i hverdagen her: mst.dk/natur-vand

Vandforsyning byder på spændende arbejdsområder med stor bevågenhed politisk og i befolkningen. Du kommer til at arbejde i et travlt, fagligt, socialt og udadvendt miljø med en rar omgangsform, hvor vi lægger vægt på, at det er sjovt og motiverende at gå på arbejde.

Dine opgaver

Som studentermedhjælper i Vandforsyning vil du få en bred berøringsflade med reguleringen af vandsektoren og områderne drikkevand, spildevandshåndtering, klimatilpasning samt internationalisering af dansk vandteknologi.

Arbejdsopgaverne varierer og består bl.a. i at assistere områdets medarbejdere med lettere sagsbehandling, udarbejdelse af notater, informationssøgning, besvarelse af borgerhenvendelser, teknisk bistand i forhold til web og aktindsigt. Andre arbejdsopgaver vil være af praktiske opgaver, herunder logistik, mødeafholdelse, udenlandske delegationsbesøg mv.

Din profil

Du er en engageret studerende, der læser en samfundsvidenskabelig, teknisk eller naturfaglig uddannelse og har omkring to år tilbage af uddannelsen.

Du trives i et dynamisk arbejdsmiljø, er fleksibel og positivt indstillet over for varierede arbejdsopgaver. Vi lægger endvidere vægt på, at du er god til skriftlig og mundtlig formidling, har stærke IT-kompetencer, og at du er imødekommende og nysgerrig, og kan varetage opgaveløsning med en bred palet af fagområder.

Arbejdstid

Arbejdstiderne er fleksible og cirka 15 timer om ugen. Studentermedhjælperne indgår i et samlet tværfagligt team på ca. 4 studentermedhjælper, der indbyrdes fordeler timerne over ugen. Der tages naturligvis hensyn til eksamensperioder.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område samt tilhørende organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere (HK).
Ansættelsesområdet er Miljø og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner med placering i Miljøstyrelsen på Tolderlundsvej 5 i Odense.

Flere oplysninger

Såfremt du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Mia Holmbo Lind på tlf. nr. 22 10 70 66.

Sådan søger du stillingen

Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV, studiedokumentation og evt. eksamensbevis m.m. senest den 6. december 2019 kl. 12.00
Vi planlægger at holde samtaler d. 11. december 2019.

Du kan forud for en evt. samtale blive bedt om at udfylde test og/eller forberede en case.

Gem job

Miljø- og Fødevareministeriet
Publiceret: 26. november 2019

Arbejdssted

Odense

Job hos virksomheden