Leder

Hjem og fællesskab for unge flygtninge

Lindhøjgaard er et opholdssted, som har plads til 14 unge mennesker i alderen 12-26 år, fordelt på 2 huse som begge er beliggende i Lynge, Allerød Kommune. Det ene hus er døgnbemandet og det andet, udslusningen, har personaledækning i dagtimerne. I øjeblikket er husene beboet af unge mennesker i alderen 17-23 år.

Opholdsstedet har status som selvejende institution og er grundlagt af Red Barnet i 1998. Vi har lige siden udgjort et hjem, et stærkt fællesskab og en tryg og stabil base for unge flygtninges udvikling og integration i Danmark.

Vi lægger vægt på at skabe et hjemligt miljø, hvor en anerkendende pædagogik med respekt for den unges etnicitet og baggrund er udgangspunktet. Relationen og tryghed er byggestenene og dialog er midlet til forståelse.

Vi har et stærkt fokus på skole og uddannelse og prioriterer, at de unge får så meget støtte til at kunne følge med i skolen og på uddannelsen som muligt.

Personalegruppen består af 10 medarbejdere med forskellig etnicitet og uddannelse – alle med mange års erfaring i arbejdet med børn og unge af anden etnisk oprindelse end dansk. Administration og bogholderi varetages af en administrativ medarbejder.

Vi søger en leder, der kan føre stedets trygge, hjemlige stemning videre. En leder som kan rumme beboere og personales forskelligheder. Og som trives i en omskiftelig hverdag.

Ledelsens opgaver:

  • Ledelsen er ansvarlig for det pædagogiske arbejde, økonomien, samarbejde med bestyrelsen og eksterne samarbejdspartnere.
  • Lederen er også stedets ansigt udadtil og skal derfor have fingeren på pulsen ift hvad der sker på social- og udlændingeområdet, politisk og praktisk.
  • Lederen skal promovere stedet overfor nuværende og kommende samarbejdspartnere og være visionær og handlekraftig og sikre, at Lindhøjgaard også fremover udvikles.

Ledelsesstil:

En ledelsesstil, der er baseret på tillid og anerkendelse er en forudsætning for at husets specielle ånd trives, ligesom ansvar og medindflydelse er elementer, der kendetegner dagligdagen på Lindhøjgård. Det er vigtigt at kunne bevare husets hjemlighed, hvor der er plads til individuelle hensyn, empatien er en drivkraft og dialog er midlet.

Personlige kompetencer

Du skal:

  • Have relevant erfaring, være velfunderet pædagogisk og kunne motivere og inspirere.
  • Have et stort engagement og hjertet på rette sted.
  • Være god til at uddelegere opgaver til både souschef og personale.
  • Være i stand til, i en meget bredt sammensat medarbejdergruppe, at skabe fælles forståelse, gensidig respekt samt fælles opbakning om den pædagogiske linie og stedets værdier.
  • Kunne tage hurtige beslutninger og handle på dem.
  • Kunne navigere i et rum, der er defineret af faste rammer men også har plads til individuelle hensyn.

Du kan læse mere om Lindhøjgaard, vores historie, pædagogik og metode på vores hjemmeside, www.lindhøjgaard.dk, ligesom du der også kan læse vores tilsynsrapporter.

Har du yderligere spørgsmål kan du ringe til Lindhøjgaards nuværende leder, Ole Nygaard på tlf. 5177 3285.

Vi ønsker os en snarlig tiltræden, for eksempel den 1. februar 2020.
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 51.

Ansøgning sendes til: bestyrelsesformand@lindhoejgaard.dk senest den 15. december 2019.

Gem job

Opholdsstedet Lindhøjgaard
Publiceret: 28. november 2019

Arbejdssted

Lynge