Er du jurist eller generalist med interesse for politikudvikling på miljøområdet? Så er du måske vores nye kollega i Miljø- og Fødevareministeriets departement

Vil du være med til at løfte regeringens grønne dagsorden, og til at forme reguleringen på miljøområdet? Ser du dig selv som en del af et stærkt fagligt miljø, der arbejder helt tæt på de politiske beslutningsprocesser? Så er du måske én af vores nye kollegaer i kontoret for Erhvervsregulering i Miljø- og Fødevareministeriets departement.

Vi søger to nye medarbejdere - en jurist og en generalist - der har lyst til at arbejde med politikudvikling og miljøregulering tæt på ministeren og Folketinget. Vores arbejdsplads er præget af et højt tempo, og vores arbejdsfælleskaber består af dygtige og engagerede medarbejdere med forskellige fagligheder.

De ledige stillinger er i kontoret for Erhvervsregulering, som bl.a. har ansvaret for miljøreguleringen af virksomheder, regulering af luftforurening fra fx brændeovne og biler samt støj. Kerneopgaven er at sikre hensynet til natur, miljø og menneskers levevilkår samtidig med, at vi skaber de bedst mulige rammer for erhvervet.

Hvad kommer du især til at arbejde med?

Du vil komme til at arbejde med miljømæssige problemstillinger især på luftområdet. Dit arbejde bliver udfordrende og udviklende med fokus på analyser, der skaber merværdi og angiver konkrete løsninger på samfundsmæssige og aktuelle problemstillinger. Typiske arbejdsopgaver er betjening af minister og Folketing herunder udredninger samt udarbejdelse af lovforslag og bekendtgørelser. Dit arbejde vil være i tæt samarbejde med dine kollegaer i departementet, Miljøstyrelsen og andre statslige myndigheder. Kontorets arbejde foregår også i samarbejde med internationale organisationer som EU og FN.

Kvalifikationer/kompetencer

Vi lægger vægt på, at du har:

  1. Stærke juridiske kompetencer. Du er uddannet cand.jur. og har et godt kendskab til miljøretten eller du har stærke samfundsvidenskabelige kompetencer. Du er uddannet cand.scient.pol. eller tilsvarende.
  2. God til at styre processer. Du er velstruktureret, bevarer overblikket og har godt styr på dine opgaver og processer.
  3. Stærke samarbejdsevner og gåpåmod. Du er opsøgende og god til at inddrage og samarbejde med kollegaer, styrelser, ministerier og organisationer. Du synes, det er spændende at samarbejde med andre fagligheder for at finde politiske løsninger. Du tager gerne ansvar for at få processen fremad og i mål, og du finder det motiverende at arbejde med mere end et område.
  4. God formidler. Du er god til at formidle komplekse juridiske problemstillinger og løsningsmodeller. Og da dit arbejde både vil omfatte national og international miljøregulering, skal du kunne arbejde på både dansk og engelsk.

Vi tilbyder  

Et interessant og udviklende arbejde tæt på de øverste beslutningslag i ministeriet. Du vil både få bred indsigt i miljø- og fødevarepolitikken og i de processer, der driver arbejdet i ministeriet og på Slotsholmen.
 
I vores kontor får du gode muligheder for at udvikle dine faglige og personlige kompetencer, og du kommer til at arbejde tæt sammen med engagerede og fagligt kompetente kolleger. Vi lægger stor vægt på, at det er både lærerigt og sjovt at gå på arbejde. Det karakteriserer dine kommende kollegaer, at de er ambitiøse og motiveres af arbejdsopgaver, der løses i et højt tempo, på et højt fagligt niveau, og hvor resultaterne har betydning for samfundet.

Løn- og ansættelsesvilkår  

Ansættelse vil være som fuldmægtig og er i henhold til den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og en række Akademikerorganisationer for akademikere i staten (Akademiker-overenskomsten). Stillingerne er på fuld tid. 

Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner. Tjenestestedet er departementet, Slotsholmsgade 12, København K.  
 
Stillingerne ønskes besat hurtigst muligt eller senest pr. 1. februar 2020.

Yderligere oplysninger  

Du kan kontakte kontorchef Mikkel Dam Schwartz på tlf. 41 72 1650 eller teamleder Nina Møller Porst tlf. 20 37 3843. 

Sådan søger du stillingerne  

Du søger stillingerne online ved at sende din ansøgning, CV og vedlagt dokumentation for uddannelse (eksamensbevis for både bachelor- og kandidatuddannelse) samt eventuelle referencer m.m. senest fredag den 6. december 2019.  

Samtaler forventes afholdt i uge 50. Indkaldes du til ansættelsessamtale, vil du skulle løse en hjemmeopgave af en times varighed dagen forinden. 

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Gem job

Miljø- og Fødevareministeriet
Publiceret: 28. november 2019

Arbejdssted

København

Job hos virksomheden