Tilsynsførende - ingeniør

Metroselskabet søger med tiltrædelse hurtigst muligt en ambitiøs ingeniør til rollen som tilsynsførende på Letbanen på Ring 3.

Metroselskabet har som bygherre ansvaret for at styre og føre tilsyn med anlægskontrakterne på Cityringen inkl. Nordhavns- og Sydhavns-grenen samt Letbanen på Ring 3. Du vil blive en del af enheden Construction Management (CM), men specielt tilknyttet Letbanen på Ring 3 med reference til én af vores Projektledere. Vi er et ungt og dynamisk team bestående af anlægsspecialister og byggeledere, som arbejder i et multikulturelt miljø.

Jobbet

Du vil i den indledende fase have base på vores kontor ved Vestamager (Metrovej), hvor du vil indgå i vores byggeledelsesteam for Letbanen på Ring 3. Senere vil det skulle forventes, at placeringen kan være på byggepladserne langs Ring 3.  

Letbanen på Ring 3 består af 28 km udvidelse af eksisterende vej inklusiv den tilhørende afvanding og nye konstruktioner. Udvidelsen af vejen sker for at gøre plads til sporene til den fremtidige letbane. Letbane projektet udføres i totalentrepriser, hvor designet, projektering og udførelse varetages af entreprenørerne. Anlægsprojektet udføres af danske entreprenører, men det kræves at du kan arbejde på både dansk og engelsk.

Dine opgaver vil spænde bredt og vil bl.a. være: 

 • Overordnet at supportere vores projektledere på Letbanen.
 • Overordnet at overvåge entreprenørens udførelse med hensyn til fremdrift og kvalitet.
 • Efterfølgende forventes ansøgeren at kunne indgå i det daglige tilsyn med vejprojektet
 • Daglige tilsyn med vejprojektet med fokus på JVA arbejder (Jord, Vej og Afvanding).
 • Teknikmøder med entreprenører og myndigheder.
 • Koordineringsopgaver med entreprenører og i nogen grad dialog med lodsejere.
 • Deltagelse i Byggemøder, Sikkerhedsmøder og Mønsterrunderinger.
 • Generel fremdriftsrapportering.
 • Generel opfølgning på forespørgsler fra entreprenøren vedrørende den tekniske udførelsen i marken ifm. JVA arbejder.
 • Generelle tilsynsopgaver med blandt andet udarbejdelse af tilsynsnotater, tilhørende fotoregistrering og opfølgning.

Profil

 • Relevant teknisk uddannelse som ingeniør el. lign.
 • 5-10 års erfaring – gerne fra rådgiver- eller entreprenørbranchen.
 • Flydende i dansk og engelsk både mundtligt og skriftligt
 • Ansøgere med kendskab til nedrivningsentrepriser, ekspropriationsprocesser samt vejbygning vil blive foretrukket. (Her skal være mere fokus på vejbygning og afvandningskonstruktioner. Ekspropriationer og nedrivning kan nævnes efterfølgende)
 • Du skal være åben overfor mange forskelligartede opgaver på tværs af fag, organisation, kulturer, sprog og byggepladser langs hele Letbanen. 
 • Indsigt i JVA arbejder, vejregler  og AAB. Vi ser gerne at kandidaten har kurset “Vejen Som Arbejdsplads”
 • Indsigt i arbejdsmiljø. Vi ser gerne at relevante kandidat har arbejdsmiljøuddannelsen.
 • Kendskab til ekspropriationsmæssige forhold.
 • Du er i stand til at arbejde selvstændigt og kan håndtere mange bolde i luften på en hektisk hverdag.

Vi tilbyder

Vi tilbyder et spændende og udfordrende job i en dynamisk organisation i udvikling, fleksible og attraktive ansættelsesvilkår, løn efter kvalifikationer og dygtige og gode kolleger.

For yderligere information om jobbet henvises til Construction Director Tom Brændekilde på telefon 3311 1700.

For mere info kan linkes til projektets hjemmeside samt denne www.youtube.com/watch?v=LwQ6xgHB1JA

Ansøgningsfrist:

05-01-2020

Arbejdssted:

Ørestad

Kontaktperson:
Tom Brændekilde Hansen

tlf: +45 3311 1700

Hjemmeside:

www.m.dk

Om Metroselskabet og Hovedstadens Letbane 

Vi sørger for, at mere end 1 million passagerer kan køre med metroen hver uge, og vi bygger flere end 50 metro- og letbanestationer, der skaber nye forbindelser og muligheder i Hovedstaden. 

Vi er 300 engagerede medarbejdere og ca. 500 rådgivere, der arbejder i et internationalt miljø med højt kvalificerede specialister fra ind- og udland. Vi har det overordnede ansvar for driften af metroen og for at anlægge nye metrolinjer og den kommende letbane i alle faser fra udvikling, projektering, udbud samt anlæg og drift 

Metroselskabet er ejet af Staten, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune, mens Hovedstadens Letbane er ejet af 11 omegnskommuner samt Staten og Region Hovedstaden. 

Læs mere på m.dk og dinletbane.dk

Gem job

Metroselskabet og Hovedstadens Letbane
Publiceret: 2. december 2019

Arbejdssted

Ørestad