Ad­mi­ni­stra­tiv konsulent i Børn, Skole og Kultur-af­de­lin­gen


Har du en skarp analytisk hjerne, sans for tal og regneark, og er du god til at samarbejde og skabe løsninger i stedet for udfordringer? Og brænder du samtidig for at skabe rammerne for velfungerende dagtilbud, skoler og kulturinstitutioner?

Så lyder du som den helt rigtige til at søge stillingen som administrativ konsulent hos os i Dragør Kommune.

Faste driftsmæssige opgaver:

 • Udarbejde politiske sager på afdelingens område vedr. økonomiske og administrative sager.
 • Udarbejde ad hoc-analyser og notater om administrative og økonomiske problemstillinger på afdelingens område, f.eks. prisstruktur i svømmehallen, eller ny budgetmodel for SFO-området.
 • Ansvarlig for afdelingens bidrag i fht. budgetopfølgning, dvs. afklaring af udestående spørgsmål med de decentrale enheder, deltagelse i faste møder med økonomiafdelingen og de decentrale enheder, kvalitetssikring af budgetopfølgninger til direktion og økonomiudvalg mv.
 • Ansvarlig for implementering af budgetbeslutninger, herunder kommunikation til økonomiafdelingen og politiske udvalg, udarbejdelse af konkret materiale om konsekvenser af budgetbeslutninger til decentrale enheder mv.
 • Ansvarlig for afdelingens bidrag til årlige budgetproces, dvs. planlægge og forestå processer med inddragelse af relevante parter på afdelingens område, bistå med analyser der kan føre til budgetforslag, kvalitetssikring af endelige budgetforslag mv.
 • Være med til at optimere arbejdsgangene i hele afdelingen, og i samspillet mellem decentrale enheder, afdelingen og stabene på rådhuset.
 • Bidrage til beregning af takster på afdelingens område.

Kompetencer:

Stillingen kræver en medarbejder, der

 • Har dyb indsigt i økonomi og drift af et og gerne flere af afdelingens hovedområder, dagtilbud, skole og kulturområdet.
 • Har grundigt kendskab til og erfaring med den kommunale økonomi, herunder budgetudarbejdelse, tildelingsmodeller mv.
 • Har konkret erfaring med værktøjerne i fht. kommunal økonomistyring, dvs. OPUS mv.
 • Kan arbejde selvstændigt, dvs. tage selvstændige beslutninger i uventede situationer, drive udviklings- og analyseprocesser, også i samarbejde med ledere fra decentrale enheder og repræsentere afdelingen på møder med andre afdelinger på rådhuset og i møder med de decentrale enheder.

Vi tilbyder

Vi lægger stor vægt på at have et godt arbejdsmiljø i afdelingen, og du skal derfor også være klar til at bidrage hertil.

Vi tilbyder til gengæld en spændende og selvstændig stilling med masser af udviklingsmuligheder og garanti for dygtige og søde kolleger.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål kan du kontakte børn, skole og kulturchef Rasmus Johnsen på 32 89 03 60.

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
 

Frist

Ansøgningsfrist er den 17. december
 

Tidsplan 

Samtaler afholdes torsdag den 19. december.

Send din ansøgning med oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse via "Søg jobbet her".


Dragør Kommune har ca. 14.000 indbyggere, og den kommunale organisation har ca. 1.000 medarbejdere. Dragør er kendt for den gamle bydel, sit levende og aktive havnemiljø med fiskerbåde og fritidssejlere, Hollænderbyen og de mange skønne naturområder langs Amagers kyst.

Gem job

Dragør Kommune
Publiceret: 4. december 2019

Arbejdssted

Dragør