Funk­tions­le­der til Un­ge­en­he­den - Genopslag

Vil du være med til at styrke og udvikle indsatsen for unge i Holstebro Kommune? Så er du måske ’Ungeenhedens’ nye funktionsleder.

Kerneopgaven er at sikre, at de unge får fodfæste i enten uddannelse eller job. Det gør vi ved at møde den unge og skabe løsninger sammen. Det indebærer en sammenhængende indsats, hvor vi dels samarbejder med virksomhederne, dels har et samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, UU og andre forvaltninger om at give den rette indsats på det rette tidspunkt.

Ungeenheden varetager arbejdsmarkedsafdelingens myndighedsopgaver for unge 18-29 årige, der modtager uddannelseshjælp. Som leder skal du være med til at sætte mål, rammer og retning. Vi er gået fra ca. 500 til 300 ledige unge, og den succes vil vi fastholde.

Som funktionsleder vil du stå for den daglige drift af enheden. Faglig ledelse vægtes højt, og det er derfor vigtigt, at du har erfaring med lovgivningen på området.

Ungeenheden har mange berøringsflader, og som leder vil du indgå i forskellige former for tværsektorielt samarbejde, hvor du vil sidde som repræsentant for arbejdsmarkedsområdet. Det forventes, at du er handlekraftig og reflekteret.

Ungeenheden er for nylig flyttet til Campus Sct. Jørgen, hvor også UU og Ungdomsskolen holder til. I Ungeenheden er der 3 rådgivere, 9 jobkonsulenter, 3 medarbejdere i visitationen, en administrativ fleksjobber og en psykolog tilknyttet.

Eksempler på konkrete opgaver:

 • at sikre overordnet resultatskabelse
 • at sikre fælles ekspertise blandt medarbejderne
 • fastholdelse af forskellige metoder og metodikker og implementering af nye
 • at sikre at lovgivningen overholdes
 • at skabe sammenhæng og faglig begrundelse
 • at skabe klarhed over opgaveløsningen
 • at understøtte medarbejdernes motivation, opgaveløsning og resultater
 • samarbejde med relevante afdelinger i kommunen
 • samarbejde med eksterne interessenter, eksempelvis psykiatrien og kriminalforsorgen.

Vores forventninger til dig er, at du:

 • har ledererfaring fra beskæftigelsesområdet
 • er fremadsynet, kan planlægge og føre strategier ud i livet
 • har erfaring med personaleledelse – respekt for forskellighed og ordentlighed er vigtige værdier
 • har erfaring med lovgivningen, så du kan hjælpe medarbejderne med tolkning og sparring
 • har evne til at understøtte medarbejderne, når de træffer beslutninger
 • er indstillet på udvikling og forandringer, så vi hele tiden er på forkant i forhold til at løse kerneopgaven bedst muligt
 • kan deltage reflekteret og handlekraftig i forskellige typer af samarbejde
 • skal kunne deltage repræsentativt i interne og eksterne fora.

Du vil til daglig referere til centerlederen på Job & Kompetencecenter Vest.

Vi tilbyder en arbejdsplads, hvor der er vilje til at være de bedste for borgerne og virksomhedernes skyld. Vi har været og er stadig i en rivende udvikling, hvor vi arbejder med fremtidens kvalificerede arbejdskraft. Vores tilgang er at professionalisme lønner sig for hele Holstebro Kommune, fordi arbejdsmarkedsområdet er en vigtig faktor i mulighederne for vækst i lokalsamfundet. Derfor indgår vi også i en række udviklingsprogrammer finansieret af puljemidler. Vores medarbejdere arbejder med viden om, hvad der foregår på arbejdsmarkedet, i de enkelte virksomheder og i brancherne. Vores medarbejdere møder borgerne som værdifulde individer, der kan udfolde sig bedst ved det rigtige match i et samarbejde med virksomhederne. Vores medarbejdere har en høj motivation for opgaven og vil gerne have en leder, der kan bringe deres potentiale til udfoldelse.

Praktiske oplysninger

Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.

Der er tale om en fuldtidsstilling.
Løn og ansættelse efter gældende overenskomst.

Arbejdsstedet er Campus Sct. Jørgen, Døesvej 54b, 7500 Holstebro.

Yderligere oplysninger

Vil du vide mere om stillingen, kan du kontakte centerleder Orla Bech Larsen på tlf. 96 11 39 21.

Ansøgningsfrist

Søg stillingen elektronisk senest den 20. januar 2020 kl. 8:00 via Holstebro Kommunes hjemmeside.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 23. januar 2020 og anden samtalerunde den 28. januar 2020.

Kandidater, som går videre til anden runde, må påregne at udfylde en Garuda personprofil og få tilbagemelding på denne.

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden.

Gem job

Holstebro Kommune
Publiceret: 19. december 2019

Arbejdssted

Holstebro