Bar­selsvi­kar til Grund­vand­s­kort­læg­nin­gen i Mil­jøsty­rel­sen, Nord­jyl­land

 

Miljøstyrelsen er en del af Miljø- og Fødevareministeriet og den danske myndighed på miljø- og naturområdet. Vi arbejder for rig natur, rent vand, sikker kemi og grøn produktion. Vores kerneopgave er at omsætte natur- og miljølovgivningen til virkelighed, og målsætningen er at balancere hensynene til beskyttelse og benyttelse. Styrelsen har ca. 900 medarbejdere fordelt på hovedsædet i Odense og 11 enheder i hele landet. Grundvandskortlægningen hører til Miljøstyrelsen.

I Danmark anvender vi grundvand til drikkevand, og vi ønsker at kunne drikke det uden videregående vandbehandling og rensning. Et led i den målrettede beskyttelse af vores drikkevandsressourcer er grundvandskortlægning. Grundvandskortlægningen udgør det faglige grundlag for kommunernes efterfølgende indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse, men kortlægningsresultaterne kan også indgå i den øvrige planlægning i kommuner, regioner og staten. Der kan læses mere om grundvandskortlægningen på miljøstyrelsens hjemmeside her.

Opgaver i enheden/organisering

Arbejdet med grundvandskortlægning er teamorganiseret og udføres i et tæt samarbejde med kolleger, rådgivende konsulentfirmaer og eksterne interessenter. Vi er 19 medarbejdere med forskellig baggrund, alder, erfaring og kompetencer, som arbejder med opgaver, der spænder fagligt fra geologi, geofysik, hydrologi, geokemi, databaser, GIS, programmering, projektledelse og juridiske problemstillinger.

Vores forventninger til dig

Vi søger en geolog, ingeniør eller anden naturvidenskabelig akademiker med fokuseret viden inden for de ovenfor nævnte fagdiscipliner, som relaterer sig til grundvandskortlægning.

Du skal kunne levere et fagligt kompetent stykke arbejde inden for flere af følgende punkter:

  • Hydrologisk og geologisk samtolkning
  • Grundvandskemisk relaterede opgaver
  • Vurdering af geologisk såbarhed i relation til grundvandsbeskyttelse
  • Projektstyring
  • Planlægning, opstilling og kvalitetssikring af detaljeret hydrologisk modellering
  • Indsamling og kvalitetsvurdering af data

Vi lægger vægt på, at vores medarbejdere har:

  • Generel bred naturfaglig baggrund og forståelse
  • Erfaring med team- og projektorganiseret arbejde samt erfaring med projektledelse
  • Særdeles gode kommunikationsevner, da skriftlig faglig afrapportering og mundtlig formidling af komplicerede problemstillinger er en vigtig del af jobbet
  • Erfaring med GIS-værktøjer og databehandling

Du kan som udgangspunkt blive involveret i mange fagdiscipliner, der knytter sig til vores kortlægningsopgaver. Du skal både kunne levere faglige produkter selv (fx modeller) og supervisere rådgivere. Det kræver gode samarbejdsevner på tværs af organisationen og forskellige faggrupper, struktur og overblik. Du er selvstændig, fleksibel og god til at vurdere problemstillinger og træffe beslutninger. Du er engageret, har godt humør, tager ansvar for egne og fælles opgaver og er god til vidensdeling.

Vi tilbyder

Arbejde med projekter i forskellige dele af landet, der omfatter grundvandsfaglige problemstillinger på et højt fagligt niveau. En humoristisk og uformel omgangsform, hvor du arbejder sammen med engagerede kolleger.

Løn - og ansættelsesvilkår 

Løn- og ansættelsesvilkår vil være i henhold til den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og en række Akademiker-organisationer for akademikere i staten (Akademiker-overenskomsten).

Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner. Tjenestestedet er Miljøstyrelsens enhed Nordjylland, der er beliggende i Aalborg.
Tiltrædelse den 1. februar 2020 eller snarest derefter. Der er tale om et barselsvikariat, der løber til udgangen af 2020. Der kan dog vise sig mulighed for forlængelse. Du ansættes på fuld tid.

Yderligere oplysninger

Du kan hente flere oplysninger om Miljøstyrelsen på www.mst.dk
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte funktionsleder Jesper Hannibalsen på tlf. 93 58 82 19 eller kontorchef Per Schriver på tlf. 24 75 51 50.

Sådan søger du stillingen

Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV, uddannelsesbevis m.m. senest den 19. januar 2020. Vi forventer at afholde samtaler den 27. januar 2020.


Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Miljøstyrelsen er en del af Miljø- og Fødevareministeriet. Vi er statslig myndighed for natur, vand og miljø og arbejder for at sikre en bæredygtig balance mellem beskyttelse af natur og miljø, benyttelsen af naturressourcer og gode rammer for borgere og virksomheder. Vejen til en rig natur, et sundt miljø, og gode, grønne rammer for borgere og virksomheder går via åbenhed og dialog, for vi tror på, at de bedste miljøløsninger findes, hvis vi samarbejder med alle interessenter. Dialog med kommuner, borgere, erhvervsliv og andre myndigheder er centralt i vores arbejde. Miljøstyrelsen har ca. 900 medarbejdere fordelt på hovedkontoret og 10 enheder over hele landet.

Gem job

Miljøstyrelsen
Publiceret: 20. december 2019

Arbejdssted

Aalborg