Chef­kon­su­lent (in­ter­na­tio­na­li­se­ring) til vores afdeling i Horsens

 

Vi søger en chefkonsulent, som kan stå i spidsen for vores internationale aktiviteter og samtidig være leder for teamet af virksomhedskonsulenter i vores Horsens-afdeling.

Den pågældende chefkonsulent skal have en international/-eksport/-afsætningsmæssig baggrund og har det faglig ansvar for området Internationalisering. Stillingen er med udgangspunkt på vores kontor i Horsens, men der vil også være arbejdsdage på vores andre afdelinger i henholdsvis Aarhus og Herning.

Kvalifikationer

Som chefkonsulent er det en forudsætning, at du generelt har et godt kendskab til dansk erhvervsliv samt have god forståelse for de muligheder og udfordringer, som små og mellemstore virksomheder står overfor specielt ift. en international dagsorden.

Vi forventer, at du har følgende kvalifikationer:

• Relevant videregående/højere uddannelse, gerne en ingeniørmæssig eller økonomisk/merkantil baggrund
• Indsigt i virksomheders drift og udvikling og specialkompetencer inden for internationalisering
• Kendskab til relevante videnssamarbejdspartnere, private rådgivere m.fl.
• Lyst til at vejlede iværksættere og virksomheder
• Engagement, udadvendthed og fokus på resultater med viljen til at gøre en forskel.
• Evne til at arbejde effektivt på egen hånd og sammen med andre.
• Evne til at planlægge og prioritere ressourcer med henblik på at opfylde Erhvervshusets mål
• Gode samarbejds- og kommunikationsevner i forhold til kunder, samarbejdspartnere og kolleger
• Lyst til at motivere og lede virksomhedskonsulenter

Opgaver

• Vejlede iværksættere og virksomheder
• Dialog med samarbejdspartnere og vidensleverandører
• Daglig leder for virksomhedskonsulenterne på Horsens-kontoret
• Tværgående fagligt ansvar for internationalisering i Konsulentafdelingen
• I samarbejde med Afdelingschefen sikre, at Erhvervshus Midtjylland opnår sine mål
• Deltage i udvalgte projekter herunder være projektleder på det landsdækkende initiativ ”Øget eksportparathed i SMV`ere”

Erhvervshus Midtjylland tilbyder

• Et udfordrende job i en organisation, hvor det er vigtigt at hjælpe vores kunder godt på vej
• En uformel og åben organisation med fokus på samarbejde både internt og eksternt
• Faglige og personlige udviklingsmuligheder

Tiltrædelse

1.marts 2020 eller før, hvis muligt – men vi venter gerne på den rigtige profil.
Ansættelsesstedet vil være Erhvervshus Midtjyllands kontor i FÆNGSLET i Horsens.

Ansøgning

Din ansøgning sendes senest den 16.januar 2020.
Vi gennemgår ansøgningerne løbende og forventer at afholde samtaler ultimo uge 4. Ansøgningen sendes til Erhvervshus Midtjylland på:
job@erhvervshusmidtjylland.dk mrk. ‘Chefkonsulent (internationalisering) Horsens’. Du er også velkommen til at kontakte afdelingschef Peter Ekmann, alternativt direktør Erik Krarup, såfremt du har spørgsmål til stillingen.

Om Erhvervshus Midtjylland

Erhvervshus Midtjylland er et af seks tværkommunale Erhvervshuse som blev etableret i forbindelse med vedtagelse af Lov om erhvervsfremme 2018. Erhvervshus Midtjylland er et stærkt kompetencecenter for alle virksomheder med behov for specialiseret vejledning om drift og udvikling. Erhvervshuset er også den lokale indgang til statens ordninger inden for eksport, finansiering og innovation; desuden er Erhvervshus Midtjylland Danmarks Erhvervsfremme-bestyrelses lokale sparringspartner. I 2019 har næsten 2.000 midtjyske iværksættere og virksomheder fået vejledning fra Erhvervshus Midtjylland, ligesom et stor antal har deltaget i kollektive aktiviteter. Erhvervshus Midtjylland er operatør på en række programmer med attraktive tilbud til iværksættere og virksomheder, herunder på det internationale felt.

Erhvervshus Midtjyllands afdeling i Horsens er beliggende i FÆNGSLET består af i alt 12 medarbejdere, heraf syv virksomhedskonsulenter. Flere informationer om Erhvervshus Midtjylland kan fås på www.erhvervshusmidtjylland.dk.

 

Gem job

Erhvervshus Midtjylland S/I
Publiceret: 23. december 2019

Arbejdssted

Horsens