Fuld­mæg­tig til budget- og øko­no­miop­ga­ver

 

I Naturstyrelsen arbejder vi med forvaltning af den statslige natur og sikring af de danske kystområder, så vi skaber gode rammer for friluftslivet og en rig natur. Som fuldmægtig i Økonomi får du mulighed for at bidrage til denne opgave via blandt andet budgetstyring sammen med en masse gode og dygtige kolleger.

Er du analytisk stærk og fagligt velfunderet inden for budgetter og økonomi? Har du overblik samtidig med sans for detaljen? Kan du tilrettelægge og koordinere processer og kan du producere ledelsesinformation og rapporteringer, som grundlag for styring og ledelsesbeslutninger? Så er du måske vores nye kollega.

Om jobbet

Økonomi består af en kontorchef og ca. 35 medarbejdere fordelt på tre teams; Regnskab, Bygningscenter og Handels- og budgetteamet. De tre teams ledes af hver en teamleder.

Du bliver en del af Handels- og budgetteamet, der har ansvaret for Naturstyrelsens overordnede økonomistyring, herunder udarbejdelse af og opfølgning på budgetter samt andre økonomiske opgaver i forbindelse med finanslovsproces i tæt dialog med direktion og Miljø- og Fødevareministeriets departement. Herudover er det en central opgave for teamet at samarbejde, informere og være retningssættende i forhold til styrelsens øvrige enheder. Teamet varetager også økonomiopgaver vedr. salg af træ og investeringer i biler og maskiner. I Handels- og budgetteamet har vi en uformel omgangstone og et godt socialt miljø.

Dine opgaver vil bl.a. omfatte:

 • Budgetlægning og løbende udgiftsopfølgning
 • Udarbejdelse af direktionssager på økonomiområdet
 • Styring og implementering af processer og systemer i forbindelse med økonomistyring

Som fuldmægtig i Handels- og budgetteamet bliver du en del af en stor styrelse. Det betyder, at du skal varetage til tider komplekse opgaver med spændende faglige udfordringer, der ofte skal løses med korte deadlines. Du kommer til at indtræde i en central rolle og arbejde sammen med mange dygtige kolleger med mange forskellige fagligheder.

Om dig

Vi forventer, at du har en relevant uddannelse på kandidatniveau, fx i økonomi, erhvervsøkonomi, statskundskab eller lignende. Det er desuden en fordel, hvis du har et par års erfaring med især økonomistyring samt indsigt i de offentlige rammevilkår og regelgrundlag på budget- og økonomiområdet. Det væsentligste er dog, at du har potentiale og lyst til hurtigt at tilegne dig denne viden.

Vi lægger desuden vægt på, at:

 • Du tænker forretningsorienteret og er i stand til at understøtte en effektiv ressourceanvendelse
 • Du arbejder systematisk og har en analytisk tilgang til opgaverne, og også er en god afslutter
 • Du er ambitiøs på såvel egne som organisationens vegne
 • Du bevarer overblikket og det gode humør, også når der er mange opgaver og korte deadlines
 • Du arbejder situationsbestemt og kan skelne mellem procesorienterede opgaver, der kræver inddragelse og samarbejde, og den hastende opgave, der kræver selvstændighed og sikkerhed
 • Du kan begå dig på alle niveauer i organisationen og på tværs af fagområder og teams
 • Du har forståelse for at navigere i en politisk ledet organisation  
 • Du har stærke kommunikative kompetencer – både mundtligt og skriftligt – så du er i stand til at formidle det økonomiske stof forståeligt

Løn og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og en række Akademikerorganisationer for akademikere i Staten (Akademikeroverenskomsten).

Ansættelsen er som fuldmægtig.

Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner med tjenestested på Naturstyrelsens hovedkontor, Førstballevej 2, 7183 Randbøl (mellem Vejle og Billund).

Tiltrædelse forventer vi er den 1. marts 2020, men må gerne være før.   

Yderligere oplysninger

Flere oplysninger om stillingen kan fåes ved henvendelse til økonomichef Kim Røjgaard på tlf. 9359 7146 eller teamleder for Handels- og budgetteamet Kristian Hansted på tlf. 2498 5125.

Sådan søger du stillingen

Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV, uddannelsesbevis m.m. senest tirsdag den
21. januar 2020.

Rekrutteringsforløb

Samtaler forventes gennemført fredag den 24. januar 2020 hos Naturstyrelsen, Førstballevej 2,
7183 Randbøl. Der indgår løsning af en case-opgave i forbindelse med samtalen.


Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Naturstyrelsen forvalter Miljø- og Fødevareministeriets cirka 200.000 hektar skove og naturarealer, så der skabes størst mulig værdi for samfundet i form af gode rammer for friluftslivet, beskyttelse af naturen og effektiv drift af styrelsens skove og andre naturarealer. Naturstyrelsen gennemfører praktiske opgaver inden for jagt- og vildtforvaltning og konkrete friluftslivs- og naturprojekter - ofte i samarbejde med andre myndigheder, organisationer og frivillige. Kystdirektoratet er en del af Naturstyrelsen og varetager drifts- og myndighedsopgaver inden for kystbeskyttelse, maritim infrastruktur, klitfredning, strandbeskyttelse og varetagelse af statens højhedsret over søterritoriet. Vi befinder os på 16 enheder fordelt i hele landet - vi sikrer solid forankring med fokus på lokale ønsker og behov.

Gem job

Miljøstyrelsen
Publiceret: 23. december 2019

Arbejdssted

Randbøl