Erfaren stra­te­gi­kon­su­lent - vær med til at drive den næste in­du­stri­el­le re­vo­lu­tion

 

Danmark har vundet den første halvleg af den grønne omstilling, og vi er kommet længere end de fleste med at omstille vores energisektor. I den anden halvleg rettes fokus i stigende grad på at omstille andre sektorer - tung transport, industri og landbrug - ved at finde intelligente veje til at anvende de store mængder grøn energi, som vi producerer og i stigende grad kommer til at producere i Danmark. Det kommer kun til at ske, hvis vi lykkes med en omfattende re-wiring af centrale energi- og råvareflows i dansk industri. Gas Storage Denmarks ambition er være med til at få den re-wiring til at ske og derigennem at blive en del af fremtidens grundlæggende supply chain, der skal bringe Danmarks store fornybare energiressourcer bredere ud i produktions-Danmark. Som vores nye seniorstrategikonsulent skal du hjælpe os med at forfølge den ambition! Din nye arbejdsplads bliver på vores kontor i Stenlille på Midtsjælland

Strategi- og forretningsudvikling i både dansk og internationalt regi

Gas Storage Denmark er et statsejet selskab, der ejer og driver de to danske undergrunds gaslagre. Vores nuværende forretning er forankret i det sammenhængende europæiske gassystem, hvor vi lagrer naturgas og biogas. I fremtiden vil vi også lagre brint og CO2. Vi driver kritisk infrastruktur på markedsvilkår, og det betyder, at vi skal sikre en lønsom forretning, samtidig med at vi dels varetager de særlige hensyn og forpligtelser, der ligger i ejerskabet, og dels bidrager til at accelerere den grønne omstilling. Vores centrale udfordring er præcist, at vi skal lykkes med vores nuværende forretning samtidigt med at vi opbygger en ny og radikalt anderledes forretning for fremtiden. Du spiller en nøglerolle i at eksekvere vores nye strategi - og de næste år bliver helt afgørende for, om vi lykkes på den lange bane.

I jobbet som seniorstrategikonsulent varetager du i direkte reference til CEO’en en bred portefølje af opgaver inden for følgende fire hovedområder:

  • Strategi- og forretningsudvikling
  • Strategieksekvering, balanced scorecard og finansiel forecasting
  • Interessevaretagelse i ind- og udland
  • Løbende varieret sagsbehandling, herunder samarbejdet med koncernstabe, ejer og centrale myndigheder

Du kan se frem til et meningsfuldt job, hvor du spiller en aktiv rolle i at nå de ambitiøse målsætninger for den grønne omstilling og for at vi fortsat sætter den rigtige retning for udviklingen af den eksisterende forretning. Samtidig bliver du en del af et stærkt fagmiljø, hvor det kommercielle og det det tekniske går hånd i hånd.

Økonom med erfaring i forretningsudvikling og strategisk partnering

Du er formodentlig økonom af baggrund (cand.merc., cand.polit. eller lignende). Derudover er du hjemmevant i såvel forskellige faser af forretningsudvikling, herunder blandt andet strategisk partnering og finansiel forecasting, som i modellering af samspillet mellem den løbende forretningsdrift, udviklingsbehov og corporate financing. På værktøjssiden er du avanceret Excel- og Powerpointbruger.

I et job med en bred kontaktflade internt og eksternt er det desuden nødvendigt, at du kan opbygge og drive faglige og personlige netværk, ligesom du er en effektiv og sikker kommunikator i skrift og tale. Du fanger let ideer og tanker og formår at folde dem ud og formidle dem effektivt og struktureret. Du leverer dine resultater med en høj kvalitetsbevidsthed, og du har et stærkt øje for sammenhængskraft og konsistens på tværs af forretningen snarere end at være stærk på forretningens enkeltdiscipliner.

Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning med cv og andre relevante bilag via linket ”Søg jobbet her”, så vi har den senest 16. januar 2020. Vi forventer at holde samtaler 23 januar (1. samtale) og 28. januar (2. samtale). Har du spørgsmål til jobbet er du velkommen til at kontakte CEO Adam Elbæk på telefon 30 67 47 34. Du kan læse mere om vores virksomhed på www.gasstorage.dk og www.energinet.dk.

Gas Storage Denmark A/S ejer og driver de to underjordiske gaslagre i Danmark. Vi arbejder for et åbent og transparent gasmarked og driver vores anlæg på markedsvilkår, hvilket både sikrer den kollektive forsyningssikkerhed i samfundet som helhed og sikrer vores kunder den bedste pris. Vi er et datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN’s verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne tillid og mod lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker.

Se film om Energinet.

Gem job

Energinet
Publiceret: 23. december 2019

Arbejdssted

Stenlille