Finansiel con­trol­ler til di­gi­ta­li­se­ring af øko­no­mirap­por­te­ring

Vær med til at sikre Energinets økonomiske beslutningsgrundlag. Hvis du vil jonglere med store tal i en dynamisk virksomhed, der har en central samfundsmæssig rolle - og samtidig kan løse dine opgaver med en høj grad af selvstændighed og kvalitet, er det netop dig vi søger til jobbet som finansiel controller. Din nye arbejdsplads bliver på vores hovedkontor i Fredericia.

Konsolidering og regnskabsmæssig sparring
Du bliver en del af afdelingen Økonomiservice, der som Energinets økonomiske Shared Service Center indeholder de klassiske bogholderifunktioner og derudover er ansvarlig for rapportering af økonomital i Energinet. Afdelingen leverer økonomiske rapporter til søsterafdelingen Koncernøkonomi, der udarbejder direktions- og bestyrelsesrapportering. Afdelingen håndterer ind- og udgående fakturaer og foretager stamdataoprettelser i SAP-systemet, ligesom afdelingen afregner told, skat og afgifter, agerer rejsekontor for hele Energinet og foretager finansiel controlling af koncernens økonomi. Afdelingen er præget af et godt fællesskab, høj faglighed og højt drive - og tæller 18 engagerede og velkvalificerede kolleger.

I rollen som finansiel controller får du, som specialist på dit fagområde, fra starten mulighed for at opnå en høj grad af kompleksitet og selvstændighed i dine opgaver. Din primære opgave er at sikre kvaliteten i intern og ekstern konsolidering af regnskaber, herunder at bidrage til at automatisere og simplificere. Som følge af Energinets koncernstruktur med otte datterselskaber og en intern samhandelsmodel er den regnskabsmæssige opgave kompleks, og du får i dette job mulighed for at etablere et nyt konsolideringsværktøj og bidrage til at udvikle og automatisere vores interne kontrolmiljø. Sideløbende varetager du andre opgaver inden for finansiel controlling, hvor du dels støtter andre funktioner i bogholderiet med regnskabsmæssig sparring og vejledning og dels bidrager til forskellige revisions-, analyse- og databehandlingsopgaver.

Som vores nye finansielle controller skal du med afsæt i din erfaring og dit høje fokus på kvalitet være med til at sikre, at vi ikke behøver at diskutere kvaliteten af tallene – og dermed at vores ledere har et retvisende beslutningsgrundlag”, siger afdelingsleder Lasse Henriksen.

Du kan se frem til et job, som du selv kan være med til at udvikle, samtidig med at du i et spændende fagmiljø indgår i et tæt samarbejde med kolleger i afdelingens bogholderi- og rapporteringsteams, finansielle business-partnere i forretningen, kolleger i Koncernøkonomi og øvrige samarbejdspartnere i Energinets økonomiprocesser. Det er derfor vigtigt, at du evner at skabe gode relationer og indgå i dialog med vores interne kunder.

Proaktiv økonom med kvalitetssans og fokus på dialog og samarbejde
Du har en teoretisk ballast på cand.merc.aud.-niveau og har relevant erfaring fra revisionsbranchen eller en regnskabsafdeling i en større virksomhed. Det er et krav, at du har erfaring med regnskabsrapportering og konsolidering. Du behersker Excel på superbrugerniveau og er velformuleret på dansk og engelsk både i skrift og tale. Hvis du har kendskab til SAP, er det en fordel, men ikke et krav.

Du arbejder selvstændigt med dine opgaver, som du har en analytisk og kritisk tilgang til. Du kan arbejde og træffe beslutninger selv, men er også god til at samarbejde og indgå i dialog på tværs af en kompleks organisation. Det er nødvendigt, at du er udadvendt og god til at kommunikere, da der er store kontaktflader i jobbet. Du har et godt overblik med sans for detaljer, og dit fokus er på forretningen. Det er vigtigt, at du er proaktiv i forhold til dine opgaver og kan overholde deadlines uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Ansøgning og kontakt
Send din ansøgning med cv og andre relevante bilag via linket ”Søg jobbet her”, så vi har den senest den 23. januar 2020. Vi forventer at holde samtaler 28. januar 2020. Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Lasse Henriksen på telefon 25 19 45 85. Du kan læse mere om vores virksomhed på www.energinet.dk.

Energinet Forretningsservice understøtter Energinet-koncernen med ydelser inden for IT, HR, Beredskab, Riskmanagement, QHSE, Indkøb samt Økonomi og Facility Service. Hos Forretningsservice arbejder vi på at opnå synergier på tværs af Energinet og bidrager til fælles værdiskabelse. Vi er et datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN’s verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne tillid og mod lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker.

Se film om Energinet.

Gem job

Energinet
Publiceret: 3. januar 2020

Arbejdssted

Fredericia