Data Engineer

Brænder du for data science? Vil du gerne være med til at gøre Metroselskabet til en endnu mere datadrevet organisation?

I Metroselskabet har vi igangsat en ambitiøs digital forandringsrejse. Metroselskabet skal være en datadrevet organisation, og vores arbejde er helt afgørende for vores egne interne arbejdsprocesser og vores samarbejde indenfor anlægsbyggeri og drift af metro nu og fremover.

Digitaliseringen sker i et samarbejde på tværs af selskabet, hvor IT-afdelingen og Digitalisering og Forretningssupportenheden (DBS) er centrale spillere. Du vil blive en del af et digitaliseringshold, hvor der også vil komme en del andre nyansættelser. Det er afgørende, at vi skaber nye indsigter ved hjælp af data, og vi søger derfor nu en ambitiøs og erfaren data engineer.

Erfaren big data og cloud arkitekt (Data Engineer) til opbygning af Metroens fremtidige dataplatform

Som del af Metroselskabets digitaliseringsstrategi, skal der etableres et data-analyse-kompetencecenter. I denne forbindelse søges en erfaren big data- og cloud arkitekt til at udfylde rollen som Data Engineer (DE). I opbygningsperioden bliver du ansvarlig for design og udvikling af en ny Data Lake i Azure cloud og vil være den styrende kraft på eksekvering på den allerede definerede ramme-arkitektur, for at sikre den bedst mulige balance mellem pris og ydeevne af platformen.

Du skal desuden kunne sikre at data bliver tilgængelig og at der tages højde for principper for sikkerhed, stabilitet og ydeevne, som du er med til at definere.

Som Data Engineer får du desuden et bredt spektrum af ansvarsområder relateret til driften af platformen, herunder at monitorere data gennem hele dets livscyklus, for ikke kun at sikre at data er tilgængeligt for anvenderne, men også sikre at platformen kontinuerligt vedligeholdes og optimeres.

Du får blandt andet ansvaret for 

 • Drifte og overvåge platformsapplikationerne og ingest-processen.
 • Opbygge og vedligeholde en optimeret, effektiv og pålidelig data pipeline for at imødekomme behovene fra organisationens Data Scientist.
 • Indgå i optimering/driftsmodning af modeller/algoritmer udviklet af data scientist.
 • Eksekvere på godkendte forespørgsler på dataadgang samt at supportere klargøringen og nedtagning af sandbox-miljøer.
 • Definere regler for monitorering af jobs inklusive håndtering af afvigelser
 • Sikre at platformens modenhed forøges kontinuerligt, fx ved at muliggøre automatisering af gentagne opgaver og self-service, dér hvor det giver mening.
 • Arbejde sammen med eksterne data-leverandører om bedst mulige og pragmatiske løsninger til at implementere disse kilder i Data Laken

 Vi forventer du har 

 • Praktisk erfaring med software-udvikling, inklusive erfaring med fx datapipelining services som Airflow, NiFi, DataBricks mv.
 • En kandidatgrad inden for software-udvikling, samt mindst 5 års relevant erhvervserfaring, hvor du har arbejdet selvstændigt med arkitektur og/eller big data/data warehouse platforme, gerne på cloud.
 • God forståelse for kvalitetssikring i softwareudvikling, samt vigtige aspekter som definerer kvaliteten (fx optimering af ydeevne, genbrugelighed, mm.)
 • Eksperterfaring med udvikling af ETL-processer samt metoder og værktøjer til dataintegration, databaseopbygning, samt datamodellering og -normalisering.
 • Evnen til at kommunikere komplekse emner til en bred skare af interessenter (herunder folk uden dybere teknisk forståelse).
 • Evnen til at definere standarder, retningslinjer og sikkerhedspolitikker, samt sikre at disse håndhæves af eksterne anvendere.
 • Ekspertviden om IT-infrastruktur i både on-premise og cloud miljøer, herunder gerne Azure.
 • Erfaring med at designe og bygge infrastruktur for datasikkerhed.
 • Evnen til at håndtere monitorering og drift af komplekse systemmiljøer med forskellige interessenter
 • Interesseret i at løse udfordringer metodisk og pragmatisk

Vi tilbyder

Metroselskabet tilbyder et udviklende og udfordrende job i et fagligt stærkt og levende miljø. Der er fart på i hverdagen, og sammen er vi med til at forandre og forbedre hovedstadens kollektive trafik.

Vi tilbyder løn efter kvalifikationer, attraktive og fleksible ansættelsesvilkår, et godt arbejdsklima og gode kolleger.

For yderligere oplysninger om jobbet kontakt chef for Digitalisering og Forretningssupport Maj Trige Andersen på tlf. 3311 1700.

Ansøgningsfrist 31. januar 2020.

Ansøgningsfrist:

31-01-2020

Arbejdssted:

Ørestad

Jobtype:

Studentermedhjælp

Kontaktperson:
Maj Trige Andersen

tlf: +45 3311 1700

Hjemmeside:

www.m.dk

Om Metroselskabet og Hovedstadens Letbane 

Vi sørger for, at mere end 1 million passagerer kan køre med metroen hver uge, og vi bygger flere end 50 metro- og letbanestationer, der skaber nye forbindelser og muligheder i Hovedstaden. 

Vi er 300 engagerede medarbejdere og ca. 500 rådgivere, der arbejder i et internationalt miljø med højt kvalificerede specialister fra ind- og udland. Vi har det overordnede ansvar for driften af metroen og for at anlægge nye metrolinjer og den kommende letbane i alle faser fra udvikling, projektering, udbud samt anlæg og drift 

Metroselskabet er ejet af Staten, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune, mens Hovedstadens Letbane er ejet af 11 omegnskommuner samt Staten og Region Hovedstaden. 

Læs mere på m.dk og dinletbane.dk

Gem job

Metroselskabet og Hovedstadens Letbane
Publiceret: 6. januar 2020

Arbejdssted

København