Daglig leder til VIFU Forebyg i Center for Kri­mi­na­li­tet­stru­e­de Unge

Er du en synlig og handlekraftig leder, så læs videre her.

VIFU Forebyg arbejder forebyggende efter Lov om Social Service §52 med tilbud om en hurtig, fleksibel og målrettet indsats til unge og deres familier. Indsatsen består af kontaktperson, familiebehandling og ventilplads i den kombination, som måtte give mening på ethvert givent tidspunkt under indskrivningen.

Formålet er at forebygge anbringelse og sikre udvikling og trivsel ved at skabe stabilitet på netop de områder af den unges liv, hvor det måtte være hensigtsmæssigt og nødvendigt i forhold til de udfordringer, familien og den unge står i her og nu.

Indsatsen er organiseret i døgnramme med de gældende overenskomstaftaler, der er på døgnområdet. Der er således tale om et alternativ til anbringelse men med de fordele, som døgnorganiseringen fører med sig, bl.a. i form af høj grad af fleksibilitet, intensitet og kontinuitet.

Vi arbejder ud fra en systemisk, narrativ pædagogisk praksis i arbejdet med udsatte unge.

Afdelingen er organiseret under VIFU, som består af en forebyggelses- og døgninstitutionsafdeling i Center for Udsatte og Kriminalitetstruede Unge.

Den daglige leder vil primært have opgaver på VIFU Forebyg men skal kunne varetage daglig ledelse i begge afdelinger på institutionen. 

Vi søger en synlig og handlekraftig daglig leder, som

 • er fleksibel med hensyn til opgaver og arbejdstider
 • evner at kommunikere med forskellige faggrupper og samarbejdspartnere
 • kan gennemføre omstillinger af faglig samt organisatorisk karakter
 • udviser overblik og kan være retningsbestemmende i arbejdet med at udvikle en ny type af institution
 • er bevidst omkring lederrollen, men lægger vægt på åbenhed i dialogen
 • tager ansvar og uddelegerer
 • har indgående kendskab til forebyggende indsatser på ungeområdet
 • evner at lede en tværfaglig medarbejdergruppe
 • selvstændigt kan skabe retning på hjemmebaseret indsatser samt på institutionen
 • har lyst til at være tæt på kerne og opgaveløsning i en hektisk hver dag

Herudover forventer vi, at du

 • er fagligt velfunderet med en relevant uddannelsesmæssig baggrund, gerne med ledelseserfaring eller uddannelse
 • har viden om og erfaring med forskellige metoder i familiearbejde og med indgående kendskab til arbejdet på en døgninstitution
 • er robust i konfliktsituationer – både i forhold til de unge, medarbejderne og samarbejdspartnerne
 • er pragmatisk i forhold til at finde løsninger, som udvikler på kerneydelsen i VIFU Forebyg
 • i samarbejde med den øvrige ledelse i VIFU, sikrer, at kerneydelsen får den rette opmærksomhed særligt i overgange mellem indsatser
 • kan begå dig i en hverdag præget af høje krav om dokumentation og brugen af forskellige it-systemer
 • har stærke kommunikative evner, trives i at facilitere møder og skabe løsninger på tværs i organisationen
 • har lyst til at udvikle og efteruddanne dig for fortsat at kunne udvikle på tilbuddet

Ansættelsesforhold 

Stillingen er 37 timer om ugen og ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst og efter principper om Ny Løn.

Mere information

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte leder af VIFU, Bo Rasmussen på tlf. 3113 7620.

Søg via nedenstående link senest søndag den 26. januar 2020.

Gem job

Københavns Kommune
Publiceret: 9. januar 2020

Arbejdssted

Hellerup