Ad­mi­ni­stra­tiv konsulent - genopslag

Genopslag – vi vil meget gerne have et bredere ansøgerfelt.

Har du en skarp analytisk hjerne, sans for tal og regneark, og er du god til at samarbejde og skabe løsninger i stedet for udfordringer? Og brænder du samtidig for at skabe rammerne for velfungerende dagtilbud, skoler og kulturinstitutioner?

Så lyder du som den helt rigtige til at søge stillingen som administrativ chef/special-konsulent hos os i Dragør kommune.

Overordnede rammer for stillingen:

Stillingen er placeret i Afdelingen for Børn, Skole og Kultur (BSK). Den væsentligste funktion er at bidrage til afdelingens kerneopgave, ved at understøtte de decentrale enheder med økonomiske og administrative opgaver og processer. Stillingen er meget selvstændig og udøves i tæt samarbejde med ledere og administrative medarbejdere på de decentrale enheder. Stillingen indebærer en del koordination og processtyring i samarbejdet mellem de decentrale enheder og BSK, samt andre afdelinger på rådhuset. Stillingen refererer til afdelingschefen for BSK.

Faste driftsmæssige opgaver:

  • Udarbejde politiske sager på afdelingens område vedr. økonomiske og administrative sager.
  • Udarbejde ad hoc-analyser og notater om administrative og økonomiske problemstillinger på afdelingens område, f.eks. prisstruktur i svømmehallen, eller ny budgetmodel for SFO-området.
  • Ansvarlig for afdelingens bidrag i fht. budgetopfølgning, dvs. afklaring af udestående spørgsmål med de decentrale enheder, deltagelse i faste møder med økonomiafdelingen og de decentrale enheder, kvalitetssikring af budgetopfølgninger til direktion og økonomiudvalg mv.
  • Ansvarlig for implementering af budgetbeslutninger, herunder kommunikation til økonomiafdelingen og politiske udvalg, udarbejdelse af konkret materiale om konsekvenser af budgetbeslutninger til decentrale enheder mv.
  • Ansvarlig for afdelingens bidrag til årlige budgetproces, dvs. planlægge og forestå processer med inddragelse af relevante parter på afdelingens område, bistå med analyser der kan føre til budgetforslag, kvalitetssikring af endelige budgetforslag mv.
  • Være med til at optimere arbejdsgangene i hele afdelingen, og i samspillet mellem decentrale enheder, afdelingen og stabene på rådhuset.

Kompetencer:

Stillingen kræver en medarbejder, der

  • Har dyb indsigt i økonomi og drift af et og gerne flere af afdelingens hovedområder, dagtilbud, skole og kulturområdet.
  • Har grundigt kendskab til og erfaring med den kommunale økonomi, herunder budgetudarbejdelse, tildelingsmodeller mv.
  • Har konkret erfaring med værktøjerne i fht. kommunal økonomistyring, dvs. OPUS mv.
  • Kan arbejde selvstændigt, dvs. tage selvstændige beslutninger i uventede situationer, drive udviklings- og analyseprocesser, også i samarbejde med ledere fra decentrale enheder og repræsentere afdelingen på møder med andre afdelinger på rådhuset og i møder med de decentrale enheder.

Du kan både være akademiker eller erfaren kontormedarbejder – uanset hvad er du nu klar til at sætte dit eget præg på tingene, og måske gøre dig klar til et lederjob.

Vores afdeling som arbejdsplads:

Vi lægger stor vægt på at have et godt arbejdsmiljø i afdelingen, og du skal derfor også være klar til at bidrage hertil. Vi tilbyder til gengæld en spændende og selvstændig stilling med masser af udviklingsmuligheder og garanti for dygtige og søde kolleger.

Dragør Kommune har ca. 14.000 indbyggere, og den kommunale organisation har ca. 1.000 medarbejdere. Dragør er kendt for den gamle bydel, sit levende og aktive havnemiljø med fiskerbåde og fritidssejlere, Hollænderbyen og de mange skønne naturområder langs Amagers kyst.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål kan du kontakte børn, skole og kulturchef Rasmus Johnsen på 32 89 03 60.

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Frist

Ansøgningsfrist er den 31. januar kl. 12

Tidsplan

Samtaler afholdes den 6. februar om eftermiddagen.

Ved ansøgning bedes du benytte kommunens rekrutteringssystem, som kan tilgås her.

Stillingsbetegnelse
Administrativ konsulent

Ansættelsesforhold
Stillingen er på 37 timer ugentlig.

Virksomhedsoplysninger
Skole, kultur og fritid

Tiltrædelse
1. april 2020

Ansøgningsfrist
31. januar 2020

Kontaktperson
Børn, skole og kulturchef Rasmus Johnsen på 32 89 03 60

Uddannelse
Akademisk uddannelse, kontoruddannelse

Arbejdsområde
Børn, Skole, Kultur.

Gem job

Dragør Kommune
Publiceret: 9. januar 2020

Arbejdssted

Dragør