Teamleder med fokus på sam­ar­bej­de og stærke re­sul­ta­ter

Vores Sundheds- og skadesafdeling har rigtig travlt, og vi søger derfor endnu en teamleder til vores velfungerende lederteam. Vi løfter opgaver i flok, og det er derfor vigtigt, at du både er en dygtig håndværker, der kan give faglig sparring om sager i dit team, og du samtidig går forrest og er god til at lede og fordele opgaver. 

Dygtig specialist med lyst til at udvikle sig i lederrollen   
Vi er på udkig efter en stærk teamleder, der har konkret arbejdserfaring med at håndtere tab af erhvervsevne, kritisk sygdom og udbetalinger. Du har måske en baggrund som pensionsrådgiver og har ideelt set erfaring fra en Sundheds- og skadesafdeling.    

Da du bliver ansvarlig for udviklingen, samarbejdet og driften i dit team, vil du bruge en del af tiden på at behandle skadessager. For at komme godt fra start er du uddannet fra Forsikringsakademiet (minimum niveau 4) eller har mod på at efteruddanne dig.  

Dine opgaver som teamleder bliver at:

  • sikre teamets motivation og fokus på at indfri Sampensions strategiske mål – fx via performancesamtaler og MUS-samtaler hvor der er fokus på faglige og personlige mål
  • tilrettelægge, koordinere og sikre driftsmæssige aktiviteter og organisere bemandingen, så afdelingens opgaver nås
  • definere og drive indsatser rettet mod at optimere og forbedre performance
  • rapportere om de løbende resultater og driftsmæssige opgaver
  • fokusere på teamets uddannelses- og træningsbehov
  • deltage i tværgående opgaver og sikre vidensdeling i afdelingen
  • behandle skadessager ca. halvdelen af din tid

Vores afdeling håndterer al helbredsbedømmelse, rådgivning og udbetaling ved kritisk sygdom, invaliditet, aldersudbetaling og dødsfald.

Ledergruppe med fokus på faglig og personlig udvikling
I Sampension tager vi ledelse alvorligt. Og du kan derfor kan se frem til at blive udviklet i rollen som teamleder. Ledergruppen tæller - udover dig - yderligere en teamleder og en afdelingschef. Vi har stort fokus på at skabe et tillidsfuldt og udviklende arbejdsmiljø, der også på sigt er med til at løfte både ledergruppe og medarbejdere. 

Send din ansøgning hurtigst muligt
Vi indkalder løbende til samtaler så send din ansøgning hurtigst muligt og senest den 10. februar 2020. Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Sundheds- og skadeschef, Pia Larsen, på mobil nr.: 26 29 19 67.

I Sampension tilbyder vi arbejdsmarkeds- og firmapensioner. Vi arbejder hver dag på at levere høje afkast, lave omkostninger, attraktive produkter og ambitiøs rådgivning. Det sker på ansvarlig vis med blik for at bidrage til en bæredygtig samfundsudvikling.

Sampension Livsforsikring A/S, Arkitekternes Pensionskasse, Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger og ISP Pension er fælles om at skabe mest mulig værdi til vores 330.000 kunder og medlemmer.

 

Sampension er Danmarks tredjestørste pensionsforvalter. Vi er et kundeejet fællesskab med omkring 300.000 kunder, der årligt indbetaler mere end 9 mia. kr. Udover Sampension KP Livsforsikring A/S tæller fællesskabet Arkitekternes Pensionskasse og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger. Vi er cirka 300 medarbejdere og tilbyder både arbejdsmarkeds- og firmapensioner. Vores formål er at skabe værdi for kunderne ved at gøre pensionen mere værd. Vi sigter mod at skabe høje afkast, lave omkostninger og en god kundeoplevelse med attraktive produkter, effektiv administration og ambitiøs rådgivning. Det sker på ansvarlig vis med blik for at bidrage til en bæredygtig samfundsudvikling.
Gem job

Sampension A/S
Publiceret: 14. januar 2020

Arbejdssted

Hellerup