Di­rek­tions­as­si­stent

Metroselskabet søger med tiltrædelse hurtigst muligt en akademiker til et udfordrende og selvstændigt barselsvikariat  i selskabets direktionssekretariatet.

Jobbet
Du vil blive en del af Metroselskabets og Hovedstadens Letbanes direktionssekretariat, som varetager betjeningen af direktørkredsen, bestyrelserne og ejerne af hhv. Metroselskabet og Hovedstadens Letbane. Du skal bl.a. være med til at tilrettelægge og udarbejde dagsordner, koordinere mødemateriale til og deltage i en række møder både internt og eksternt i de to selskaber. Herudover skal du styre og koordinere sagsprocesser og tværgående bestillinger, herunder indsamle data, udarbejde notater og bidrage til og følge op på de sager, som direktionssekretariatet varetager, der blandt omfatter aktindsigtssager.

Du vil derudover få et tæt samarbejde med selskabets direktører i deres daglige virke. Du vil i tæt samarbejde med projektdirektørerne for Letbaneprojektet samt metro til Sydhavn skulle formidle og arbejde med tekniske, økonomiske og politisk relaterede spørgsmål ift. projekternes ejere og andre interessenter.

Jobbet udføres i tæt samarbejde med sekretariatets øvrige medarbejdere samt kolleger og eksterne samarbejdspartnere. Du skal derfor være motiveret af en meget afvekslende arbejdsdag med en stor kontaktflade både internt og eksternt. Metroselskabets og Hovedstadens Letbanes direktionssekretariat består af en teamleder, der også er direktionssekretær, yderligere en AC-direktionssekretær, en specialkonsulentsamt to sekretærer.

Kvalifikationer
Vi søger en medarbejder med en relevant videregående uddannelse på kandidatniveau og evt. med relevant erhvervserfaring fra kommune, ministerium, styrelse, store infrastrukturprojekter e.l. Du kan også være nyuddannet med anden relevant erfaring.

Det er vigtigt, at du kan arbejde struktureret, og at du er en stærk organisator og koordinator, der formår at planlægge og tænke fremad. Du skal være ansvarsbevidst og arbejde selvstændigt samt være punktlig i forhold til analytiske og praktiske opgaver.

Du fremstår tillidsvækkende og arbejder loyalt sammen med dine kolleger. Du er åben og imødekommende, ligesom du sætter en ære i at følge op i forhold til dine ansvarsområder. Du har gode formuleringsevner både skriftligt og mundtligt på både dansk og engelsk, og du har flair for analyseopgaver, tekniske kompetencer samt god indsigt i og forståelse for de politiske betingelser, som offentligt ejede selskaberne er underlagt. Derudover er det afgørende, at du er god til at holde mange bolde i luften og går til arbejdet med en god portion humor, også i en travl hverdag.

Vi tilbyder
Metroselskabet tilbyder et udviklende og udfordrende job i et fagligt stærkt og levende miljø. Der er fart på i hverdagen og sammen er vi med til at forandre og forbedre hovedstadens kollektive trafik. Vi tilbyder løn efter kvalifikationer, attraktive og fleksible ansættelsesvilkår, et godt arbejdsklima og gode kolleger.

Der er tale om et barselsvikariat af ca 6-7 måneders varighed  med start hurtigst muligt.

Yderligere information
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder Anne Mette Kristensen eller stabschef Peder M. Knudsen på tlf. 3311 1700

Ansøgningsfrist 28. januar 2020. Vi holder løbende ansættelsessamtaler og anbefaler, at du søger jobbet hurtigst muligt.

Ansøgningsfrist:

28-01-2020

Arbejdssted:

Ørestad

Kontaktperson:
Anne Mette Kristensen

tlf: +45 3311 1700

Peder Mandrup Knudsen

tlf: +45 3311 1700

Hjemmeside:

www.m.dk

Om Metroselskabet og Hovedstadens Letbane 

Vi sørger for, at mere end 1 million passagerer kan køre med metroen hver uge, og vi bygger flere end 50 metro- og letbanestationer, der skaber nye forbindelser og muligheder i Hovedstaden. 

Vi er 300 engagerede medarbejdere og ca. 500 rådgivere, der arbejder i et internationalt miljø med højt kvalificerede specialister fra ind- og udland. Vi har det overordnede ansvar for driften af metroen og for at anlægge nye metrolinjer og den kommende letbane i alle faser fra udvikling, projektering, udbud samt anlæg og drift 

Metroselskabet er ejet af Staten, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune, mens Hovedstadens Letbane er ejet af 11 omegnskommuner samt Staten og Region Hovedstaden. 

Læs mere på m.dk og dinletbane.dk

Gem job

Metroselskabet og Hovedstadens Letbane
Publiceret: 14. januar 2020

Arbejdssted

Ørestad