AC-Di­rek­tions­se­kre­tær/spe­ci­al­kon­su­lent til di­rek­tions- og mi­ni­ster­be­tje­ning i Na­tursty­rel­sen, Kyst­di­rek­to­ra­tet i Lemvig

Har du erfaring med minister- og/eller direktionsbetjening, kan du arbejde med mange og komplekse opgaver, hvor der ofte er korte deadlines, og er du skarp til at uddrage essensen af politiske, juridiske og fagtekniske forhold, så det fremstår kort og klart? Så er du måske vores nye kollega!                                                                                                                                                                   

Om jobbet

Du bliver en del af Naturstyrelsens Direktionssekretariat, der har ansvaret for at sikre effektiv og kompetent betjening af ministeren og Miljø- og Fødevareministeriets departement samt for strategisk og operativ ledelsesunderstøttelse af Naturstyrelsens direktion. Der er tale om en spændende og perspektivrig stilling med gode udviklingsmuligheder. 

Du får reference til teamlederen for Direktionssekretariatet. Teamet er på fem medarbejdere, og er en del af Sekretariatet i Naturstyrelsens hovedkontor i Randbøl, der også omfatter Jura, HR og Presse- og kommunikation. Dit daglige arbejdssted er Kystdirektoratet i Lemvig, som er en del af Naturstyrelsen, men der vil også være arbejdsdage i Hovedkontoret i Randbøl.   

Opgaverne omfatter bl.a.:

  • Sikring af, at Naturstyrelsen leverer den rette faglige rådgivning af minister og departement, med forståelse for den politiske kontekst og inden for ofte korte deadlines
  • Sagsbehandling og koordinering af ministerbetjeningsopgaverne i samarbejde med de faglige kolleger, herunder også blik for de pressemæssige aspekter i sagerne
  • Et tæt samarbejde og løbende koordinering af sager med Miljø- og Fødevareministeriets departement, andre styrelser mv.
  • Løbende leverancestyring samt kvalitetssikring, styring og -udvikling af processer i sagsbetjeningen med fokus på hele værdikæden
  • Mødeplanlægning, herunder udarbejdelse af dagsordener og referater
  • Strategisk, forretningsmæssig og operativ ledelsesunderstøttelse af Naturstyrelsens direktion

Opgaverne løses i tæt samspil med kystdirektør, områdechefer og kollegaer i Kystdirektoratet, teamet og det øvrige hovedkontor i Randbøl samt Miljø- og Fødevareministeriets departement.

Om dig

Du har erfaring med direktions- og/eller ministerbetjening samt god politisk forståelse.  

Du arbejder systematisk og selvstændigt og har en analytisk tilgang til opgaverne. Du har let ved samarbejde og er en teamspiller, der sammen med dine kollegaer understøtter en effektiv og sammenhængende styrelse, der bl.a. sikrer en høj kvalitet i betjening af direktion, departement og minister.  

Du har stærke kommunikative kompetencer, og dine skriftlige formuleringsevner er indiskutable. Du skal både have blik for detaljen og stå på mål for procedurer og formkrav samtidig med, at du er skarp i at anskue tingene ovenfra og på tværs og altid arbejder løsningsorienteret og har fokus på resultatet. 

Du bevarer overblikket, det gode humør og den konstruktive dialog i en dagligdag, der er præget af uforudsigelighed, mange opgaver og korte deadlines.   

Du er nysgerrig og brænder for sammen med dine kolleger at gøre en forskel på et politikområde med stor samfundsmæssig relevans og bevågenhed. 

Du kan arbejde selvstændigt, tager ansvar for opgaverne, og ved hvornår du skal inddrage andre.

Du har relevant erfaring og en uddannelse på kandidatniveau.    

Kendskab til Miljø- og Fødevareministeriet, herunder Kystdirektoratet og Naturstyrelsens sagsområder, er en fordel, men ingen betingelse.

Løn - og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og en række Akademikerorganisationer for akademikere i staten (Akademikeroverenskomsten). Afhængig af kompetencer og erfaring kan ansættelse ske som specialkonsulent.

Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner med tjenestested i Kystdirektoratet, Lemvig.

Det er et krav, at ansøger har kørekort.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved kontakt til kystdirektør Merete Løvschall, tlf. +45 2325 5063 eller teamleder for direktionssekretariatet Christian Flaskager Pedersen tlf. +45 2757 1499.

Sådan søger du stillingen

Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV, uddannelsesbevis m.m. senest den 4. februar 2020.

Rekrutteringsforløb

Samtaler forventes afholdt mandag den 24. februar 2020 i Kystdirektoratet, Højbovej 1, 7620 Lemvig. Der vil kunne indgå løsning af en skriftlig case-opgave og eventuelt personprofiltest i forbindelse med samtalen.

Forventet opstart den 1. april 2020 eller tidligere efter aftale.

Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Kystdirektoratet er statens myndighed på kystområdet. Vi tager vare på Danmarks kyster og søterritoriet, hvor vi med analyser sikrer den faglige viden om kysternes dynamik til brug ved kystbeskyttelse eller anlæg langs Danmarks over 7.300 km kyststrækning. Kystdirektoratet udvikler også nye risikoanalyser og metoder til kystbeskyttelse i forbindelse med klimaforandringer samt formidler viden og rådgivning til miljø- og fødevareministeren, andre myndigheder og borgere i Danmark.

Gem job

Miljø- og Fødevareministeriet
Publiceret: 15. januar 2020

Arbejdssted

Randbøl