Se­kre­ta­ri­ats­chef

Vil du være med til sikre højt specialiserede efteruddannelseskurser til alle ansatte i den danske vejsektor? VEJ-EU søger en sekretariatschef for vores dygtige team af uddannelseskoordinatorer.

VEJ-EU er det naturlige valg for kompetenceudvikling af ansatte og ledere inden for vejsektoren – og skal også være det om 10 år!

Dine opgaver

Som sekretariatschef skal du sikre, at VEJ-EU følger med udviklingen og løbende foretager tilpasninger af kursusudbud, så vi til enhver tid kan imødekomme efterspørgslen og forventningerne fra branchen.

Du skal:

  • Have forståelse for branchens behov for uddannelse og samtidig være i stand til at tjene penge, så vi sikrer, at vi fortsat kan investere i udvikling af uddannelsesaktiviteter samt optimering af egne processer og arbejdsgange.
  • Stå i spidsen for formulering, fastlæggelse og kommunikation af vision og mål for VEJ-EU og sikre, at sekretariatets opgaver løses i overensstemmelse med foreningens vedtægter og bestyrelsens beslutninger.
  • Sikre en fortsat rekruttering af fagligt kompetente undervisere og konsulenter.
  • Sikre en god og rettidig dialog med bestyrelsen, deltage i bestyrelsesmøder og i udarbejdelse af oplæg og indstillinger.
  • Være god til at motivere dine medarbejdere og varetage en god personaleledelse og sikre, at sekretariatets medarbejdere gennemgår såvel faglig som personlig udvikling, og til stadighed har kompetencer til at løfte opgaverne.

Din profil

Du skal have en videregående uddannelse som ingeniør eller anden akademisk uddannelse.

Du skal have et godt kendskab til vejsektoren og de udfordringer, sektoren står over for, og du skal have et godt kendskab til de mange discipliner branchen er sammensat af fx myndighed, drift og anlæg.

Du er udadvendt og vant til at begå dig på alle niveauer. Du er god til at kommunikere og er grundlæggende et positivt og engageret menneske.

Du skal have en ambition og lyst til at udvikle og gøre brug af potentialet hos andre, og du skal finde det spændende og udfordrende at være med til at udvikle en forening i vejsektoren.

Om os

VEJ-EU er en selvstændig forening dannet af vejsektoren. Foreningens medlemmer er Vejdirektoratet, Kommunernes Landsforening, Dansk Byggeri, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Ingeniørskolernes Lærerforening for Vej- og Trafikteknik (ILVT) og Asfaltindustrien.

VEJ-EU ledes af en bestyrelse med en formand og otte bestyrelsesmedlemmer udpeget af foreningens medlemmer.

I sekretariatet er der ansat kursuskoordinatorer, administratorer og studentermedhjælpere.

Til gennemførelse af kurserne er der tilknytte eksterne undervisere.

Dine løn- og ansættelsesvilkår:

Du bliver ansat på en individuel kontrakt tidsbegrænset i 4 år med mulighed for forlængelse i 2 år. Løn og ansættelsesvilkår er afhængig af kvalifikationer og erfaring, og der følger en aftale om præstationsløn med stillingen.

Sekretariatet for VEJ-EU er beliggende på Guldalderen 12, 2640 Hedehusene (Fløng).

Ansættelsen er betinget af, at du har et gyldigt kørekort til bil.

Læs mere

Vil du vide mere om VEJ-EU, og hvad det vil sige at arbejde hos os, kan du læse mere om vores opgaver på www.vej-eu.dk.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte bestyrelsesformand Michael Kirkfeldt på telefon 6193 0560 eller på mail mki@vd.dk.

Er du interesseret?

Send din ansøgning senest fredag den 21. februar kl. 12:00. Vi forventer at afholde samtaler torsdag den 27. februar i København.

Ansøgningen skal fremsendes til mki@vd.dk. Vedhæft ansøgning, cv, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter.

VEJ-EU ønsker at afspejle det omgivende samfund i medarbejdersammensætningen og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Gem job

VEJ-EU Vejsektorens Efteruddannelse
Publiceret: 28. januar 2020

Arbejdssted

Hedehusene