Ke­mi­ka­lie­in­spek­tio­nen søger tre in­spek­tø­rer til kontrol, hånd­hæ­vel­se og udvikling i for­bin­del­se med den nye Mar­kedsover­våg­nings­for­ord­ning – tids­be­græn­se­de stil­lin­ger

 

Vil du være med til at sikre, at produkter der forhandles er lovlige og ikke udgør en kemisk risiko for sundhed og miljø? Vil du være med til at sikre, at Kemikalieinspektionen kan overvåge, udvikle og anvende bedre redskaber til håndhævelse over for varer solgt over nettet, og styrke kontrollen med varer fra tredjelande, jf. den nye Markedsovervågningsforordning? Er du kemiker eller har lignende uddannelsesmæssig baggrund, og har du erfaring med kemikaliereglerne? Har du lyst til at indgå i et fagligt miljø af professionelle tilsynsførende, hvor vi lægger vægt på en målrettet kontrol, og samtidig yder producenter og importører en god vejledning om de krav og regler de skal opfylde? Så er jobbet som tilsynsførende i Kemikalieinspektionen måske noget for dig.

Miljøstyrelsen er en del af Miljø- og Fødevareministeriet og den danske myndighed på miljø- og naturområdet. Vi arbejder for rig natur, rent vand, sikker kemi og grøn produktion. Vores kerneopgave er at omsætte natur- og miljølovgivningen til virkelighed, og målsætningen er at balancere hensynene til både beskyttelse og benyttelse.
 
Miljøstyrelsen er landsdækkende og har ca. 950 medarbejdere. Styrelsens hovedkontor med ca. 500 arbejdspladser har til huse i Odense. Vi er en organisation, der bygger på et stærkt, fagligt fundament, og hvor nye og erfarne medarbejdere arbejder, skaber og lærer sammen. Det er en fælles ambition at skabe grobund for en sjov og spændende hverdag med en rig idékultur og en arbejdsplads, der er en af statens bedste. Og det er ambitionen at gøre det samtidig med, at vi har øjne og ører på natur og miljø i Danmark.  

Enheden

Kemikalieinspektionen fører tilsyn med kemikalielovgivningen og de regler, der er knyttet til den lovgivning. Kemikalieinspektionen er en del af enheden Miljøstyrelsen Virksomheder. Enheden består af i alt knap 100 medarbejdere, hvoraf pt. 17 medarbejdere beskæftiger sig med tilsyn med kemikalielovgivningen, herunder pesticider. Kemikalieinspektionen er fysisk placeret i Slagelse. Enheden Miljøstyrelsen Virksomheder har herudover ansvaret for miljøgodkendelse og tilsyn med ca. 400 komplekse virksomheder i Danmark samt ansvar for tilsynet med offshore-aktiviteter og alle større oliepipelines i Danmark.

Opgaver

Kemikalieinspektionens arbejdsområde omfatter kontrol af klassificering, mærkning, opbevaring, restriktioner og markedsføring af en bred vifte af produkter fra pesticider, biocider og andre kemiske produkter, over kosmetik, elektronik, HFC-gasser til legetøj.

Kontrollen gennemføres i hele Danmark, hvorfor rejseaktivitet må påregnes.

Vi kan tilbyde spændende stillinger med selvstændigt arbejde og faglige udfordringer, både i forhold til virksomheder og samarbejdsparter, der skal opleve en professionel og transparent sagsbehandling, og i forhold til kollegaerne, hvor udvikling, faglig kvalitet og arbejdsglæde er prioriteret. Kemikalieinspektionen samarbejder med andre nationale kontrolmyndigheder, såvel som Kemikalieinspektionen i både nordisk og EU-regi. Ved hjælp af information og presse styrker vi effekten af kontrolarbejdet. Informationsopgaver og kontakt med pressen er derfor en integreret del af inspektionens arbejde.

Din profil

Du har en relevant uddannelse som f.eks. miljøtekniker, kemiker, farmaceut eller agronom.
Vi lægger vægt på, at du har:

 • Kompetence til at vurdere kemikaliers miljø eller sundhedsskadelige virkninger med udgangspunkt i kemikalielovgivningen (REACH, CLP, pesticider, biocider, kosmetik, legetøj m.m.)
 • Kompetencer til at vurdere kemisk analyser
 • Erfaring med administrativt arbejde
 • Erfaring med eller mod på at føre tilsyn og kontrol
 • Gode kommunikationsevner - skriftlige og mundtlige
 • Gode engelskkundskaber - i tale og på skrift
 • Gode samarbejdsevner, selvstændighed, udadvendthed, overblik, drive og godt humør
 • Kørekort og er indstillet på nogen rejseaktivitet i Danmark/norden og EU

Det kunne også være fordel, hvis du har erfaring med:

 • Erfaring med digital forvaltning
 • IT-udvikling, f.eks. som projektleder
 • Viden om billed- og tekstgenkendelsesprogrammer
 • Dyb viden om pesticider

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og en række Akademiker-organisationer for akademikere i staten (Akademiker-overenskomsten) eller den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område samt tilhørende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere (HK).

Tjenestestedet vil være Antvorskov Allé 139c, 4200 Slagelse.

Stillingerne er med start snarest muligt og hele 2020. 

Yderligere oplysninger  

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte funktionsleder Kim Holm Boesen på
tlf. 21 62 59 66 eller funktionsleder Hanne Holst Linulf på tlf. 41 78 20 05.

Sådan søger du stillingen

Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV, eksamensbevis m.m. senest den 16. februar 2020.

Vi planlægger at holde samtaler den 20., 24. og 26. februar 2020 i Slagelse og vil invitere med kort varsel. Du kan forud for en evt. samtale blive bedt om at udfylde test og/eller forberede en case.


Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Miljøstyrelsen er en del af Miljø- og Fødevareministeriet. Vi er statslig myndighed for natur, vand og miljø og arbejder for at sikre en bæredygtig balance mellem beskyttelse af natur og miljø, benyttelsen af naturressourcer og gode rammer for borgere og virksomheder. Vejen til en rig natur, et sundt miljø, og gode, grønne rammer for borgere og virksomheder går via åbenhed og dialog, for vi tror på, at de bedste miljøløsninger findes, hvis vi samarbejder med alle interessenter. Dialog med kommuner, borgere, erhvervsliv og andre myndigheder er centralt i vores arbejde. Miljøstyrelsen har ca. 900 medarbejdere fordelt på hovedkontoret og 10 enheder over hele landet.

Gem job

Miljøstyrelsen
Publiceret: 31. januar 2020

Arbejdssted

Slagelse