Kon­tor­chef til enheden Pesti­ci­der og Biocider

 

Er du interesseret i én af Miljøstyrelsens mest spændende kontorchefstillinger? Har du en løsningsorienteret tilgang til fagligt komplekse problemstillinger? Kan du organisere og drive strategiudvikling og opfølgning på mål? Er du god til at samarbejde både med interne og eksterne samarbejdsparter? Så er du måske vores nye kontorchef for enheden Pesticider og Biocider i Miljøstyrelsen.  

Miljøstyrelsen  

Miljøstyrelsen er en del af Miljø- og Fødevareministeriet og den danske myndighed på miljø- og naturområdet. Vi arbejder for rig natur, rent vand, sikker kemi og grøn produktion. Vores kerneopgave er at omsætte natur- og miljølovgivningen til virkelighed, og målsætningen er at balancere hensynene til både beskyttelse og benyttelse.

Miljøstyrelsen er landsdækkende og har ca. 950 medarbejdere. Styrelsens hovedkontor med ca. 550 medarbejdere har til huse i Odense. Vi er en organisation, der bygger på et fagligt fundament, og hvor nye og erfarne medarbejdere arbejder, skaber og lærer sammen. Det er en fælles ambition at skabe grobund for en sjov og spændende hverdag med en rig idékultur og en arbejdsplads, der er en af statens bedste. Og det er ambitionen at gøre det samtidig med, at vi har øjne og ører på natur og miljø i Danmark.

Enheden Pesticider og Biocider  

Du bliver kontorchef i enheden Pesticider & Biocider, der varetager opgaver vedrørende godkendelse og anvendelse af pesticider og biocider samt behandling af ansøgninger om tilladelse til brug af genmodificerede organismer (GMO'er) til produktion og markedsføring. I Pesticider og Biocider vil der foruden dig være 2 kontorchefer.

Du får ansvaret for den del af pesticidområdet, der vedrører risikovurderinger af produkter og aktivstoffer ift. sundhed, miljø og grundvand. Der er både fokus på driften af godkendelsesområdet og klar kommunikation omkring det faglige grundlag for Miljøstyrelsens vurderinger. Du får ledelsesansvar for cirka 20 fagligt specialiserede og kompetente medarbejdere samt en funktionsleder, hvor du skal sikre, at drift og udvikling går hånd i hånd med den høje faglighed. Du bliver en del af enhedens chefgruppe, der arbejder tæt sammen og har et fælles ansvar for at løse og udføre enhedens opgaver. Chefgruppen refererer til direktionen, der har det overordnede ledelsesmæssige og organisatoriske ansvar for enheden.  

Kompetenceprofil  

Vi vil lægge vægt på at finde en kollega med følgende egenskaber: 

  • Har ledelseserfaring og erfaring med overordnet styring og opfølgning på komplekse problemstillinger samt lyst til at bidrage til tværgående ledelsesopgaver i ledelsesteamet.  
  • Har erfaring med at agere på et teknisk og juridisk område og evt. håndtere pressen, gerne fra en politisk ledet organisation.
  • Har kendskab til EU-lovgivning og EU-beslutningsprocesser. En væsentlig del af enhedens opgaver har ophæng i EU-regler, fx pesticidforordningen.  
  • Er udviklingsorienteret og samtidig kan sætte dig ind i fagligt spændende problemstillinger.  
  • Kan lede medarbejdere med forskellig faglig baggrund og kompetencer og skabe resultater gennem en motiverende, anerkendende og resultatskabende lederstil.  
  • Er løsningsorienteret og kan skabe gode samarbejdsrelationer både internt og eksternt.  
  • Tager aktivt ansvar for at føre beslutninger ud i praksis som en del af den samlede ledelse.  

Løn- og ansættelsesvilkår  

Ansættelsen sker på åremålsvilkår og i henhold til ”Rammeaftale om kontraktansættelser af chefer i staten” med en grundløn efter løngruppe 1 på kr. 570.080 årligt i aktuelt niveau (oktober 2019). Ud over grundlønnen kommer individuelt tillæg, åremålstillæg, pensionsordning og engangsvederlag efter indsats og resultater.

Er du tjenestemand i forvejen, kan ansættelse ske på tjenestemandsvilkår i lønramme 37. For tjenestemænd stiles ansøgningen til Dronningen.

Ansættelsesområdet afhænger af ansættelsesformen. For kontraktansatte er ansættelsesområdet Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner. Tjenestestedet er Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense.

Yderligere oplysninger  

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte vicedirektør Anne-Marie Vægter Rasmussen på telefon 2178 2801.  

Sådan søger du stillingen

Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning og CV senest den 1. marts 2020.

Du vil forud for en eventuel samtale blive bedt om at udfylde test og/eller forberede case.

Stillingen ønskes besat pr. 1. maj 2020.


Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Miljøstyrelsen er en del af Miljø- og Fødevareministeriet. Vi er statslig myndighed for natur, vand og miljø og arbejder for at sikre en bæredygtig balance mellem beskyttelse af natur og miljø, benyttelsen af naturressourcer og gode rammer for borgere og virksomheder. Vejen til en rig natur, et sundt miljø, og gode, grønne rammer for borgere og virksomheder går via åbenhed og dialog, for vi tror på, at de bedste miljøløsninger findes, hvis vi samarbejder med alle interessenter. Dialog med kommuner, borgere, erhvervsliv og andre myndigheder er centralt i vores arbejde. Miljøstyrelsen har ca. 900 medarbejdere fordelt på hovedkontoret og 10 enheder over hele landet.

Gem job

Miljøstyrelsen
Publiceret: 31. januar 2020

Arbejdssted

Odense