Mil­jøsty­rel­sen søger sam­fund­s­ø­ko­nom til spændende opgaver på ke­mi­ka­lie­om­rå­det

 

Miljøstyrelsen er en del af Miljø- og Fødevareministeriet og den danske myndighed på miljø- og naturområdet. Vi arbejder for rig natur, rent vand, sikker kemi og grøn produktion. Vores kerneopgave er at omsætte natur- og miljølovgivningen til virkelighed, og målsætningen er at balancere hensynene til både beskyttelse og benyttelse.  

Miljøstyrelsen er landsdækkende og har ca. 950 medarbejdere. Styrelsens hovedkontor med ca. 500 arbejdspladser har til huse i Odense. Vi er en organisation, der bygger på et stærkt, fagligt fundament, og hvor nye og erfarne medarbejdere arbejder, skaber og lærer sammen. Det er en fælles ambition at skabe grobund for en sjov og spændende hverdag med en rig idékultur og en arbejdsplads, der er en af statens bedste. Og det er ambitionen at gøre det samtidig med, at vi har øjne og ører på natur og miljø i Danmark.  

Opgaver i enheden og organisering

Miljøstyrelsens Kemikalieenhed arbejder for at sikre, at vores sundhed og miljø beskyttes mod uønskede effekter af kemikalier. Vores opgaver spænder bredt og omfatter blandt andet vurdering og regulering af kemiske stoffer (primært under EU's kemikalielovgivninger). Derudover står vi også for en stor forbrugerrettet indsats, fx kampagner.

Du vil indgå bredt i vores opgavevaretagelse på området, og du kommer til at arbejde tæt sammen med mange forskellige fagspecialister i et uformelt arbejdsklima. Enheden består af godt 25 medarbejdere og er organiseret med en kontorchef og to funktionsledere. Da en stor del af kemikaliereguleringen har ophæng i international og EU-regulering kan der forekomme en del udlandsrejser.

Kvalifikationer

Vi forestiller os, at du har:

  • Kendskab til metoder til samfundsøkonomisk vurdering af miljø- og sundhedsforhold til brug for cost-benefit analyser mv.
  • Interesse i at se på virksomheders muligheder for at nedsætte risikoen for miljø og sundhed, både i deres produktion og fra deres produkter
  • Administrativ og politisk forståelse
  • Gode kommunikationsevner, såvel skriftligt og mundtligt
  • Samfundsvidenskabelig baggrund, fx cand.polit., cand.oecon., cand. scient. oecon. eller en lignende uddannelse med stærke analysekompetencer
  • Lyst til at arbejde med tværfaglig opgaveløsning i krydsfeltet mellem naturvidenskab og samfundsvidenskab

Vi forventer desuden, at du er initiativrig, dynamisk og engageret i miljøspørgsmål. Du trives med mange opgaver, og kan håndtere korte tidsfrister. Du kan arbejde selvstændigt og i teams. Du skal have lyst til at arbejde med mange forskellige parter både internt og eksternt, herunder ministeriets departement, virksomheder, NGO’er, forskere og brancheorganisationer.

Vi søger en kollega til disse opgaver

Vi søger en medarbejder til opgaver, som primært handler om samfundsøkonomiske vurderinger af regulering, herunder cost-benefit analyser og vurderinger af konkret regulering af kemikalier for virksomheder og samfundet i øvrigt. Du vil komme til at arbejde med danske og andre landes forslag til regulering i EU. En væsentlig del af stillingen knytter sig til den danske deltagelse i den socioøkonomiske komité under Kemikalieagenturet ECHA. Desuden vil du skulle hjælpe med administrationen af enhedens budget, hvor vi får udført en del opgaver hos analyselaboratorier, konsulentfirmaer og forskningsinstitutioner.

Vi kan tilbyde en stilling med opgaver, der kræver et højt fagligt niveau, og som giver indsigt i økonomiske forhold generelt på miljøområdet, især selvfølgelig med særlig fokus på kemikalier. Endvidere vil der være opgaver relateret til nordiske og EU ekspertgrupper, ligesom der kan være koordineringsopgaver internt i enheden. Endeligt vil der også være driftsopgaver forbundet med økonomistyring i enheden.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og en række Akademikerorganisationer for akademikere i staten (Akademiker-overenskomsten).

Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner.

Tjenestestedet vil være Tolderlundsvej 5, Odense.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger fås hos specialkonsulent Lars Fock på tlf. 72 54 42 85.

Sådan søger du stillingen  

Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV, eksamensbevis m.m. senest d.
17. februar 2020 kl. 12.00.

Vi planlægger at holde samtaler d. 25. februar 2020.

Du kan forud for en evt. samtale blive bedt om at udfylde test og/eller forberede en case.  

Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Miljøstyrelsen er en del af Miljø- og Fødevareministeriet. Vi er statslig myndighed for natur, vand og miljø og arbejder for at sikre en bæredygtig balance mellem beskyttelse af natur og miljø, benyttelsen af naturressourcer og gode rammer for borgere og virksomheder. Vejen til en rig natur, et sundt miljø, og gode, grønne rammer for borgere og virksomheder går via åbenhed og dialog, for vi tror på, at de bedste miljøløsninger findes, hvis vi samarbejder med alle interessenter. Dialog med kommuner, borgere, erhvervsliv og andre myndigheder er centralt i vores arbejde. Miljøstyrelsen har ca. 900 medarbejdere fordelt på hovedkontoret og 10 enheder over hele landet.

Gem job

Miljøstyrelsen
Publiceret: 4. februar 2020

Arbejdssted

Odense