Vi søger en jurist til Mil­jøsty­rel­sens juraenhed – Mid­ler­ti­dig stilling

I Miljøstyrelsen har vi ansvaret for forvaltning og administration af lovgivningen om natur og miljø. Vil du være med til at sikre en høj juridisk kvalitet i løsningen af styrelsens opgaver og være med til at udvikle en god juridisk kultur i Miljøstyrelsen?

Miljøstyrelsen er en del af Miljø- og Fødevareministeriet og den danske myndighed på miljø- og naturområdet. Vi arbejder for rig natur, rent vand, sikker kemi og grøn produktion. Vores kerneopgave er at omsætte natur- og miljølovgivningen til virkelighed, og målsætningen er at balancere hensynene til både beskyttelse og benyttelse.  

Miljøstyrelsen er landsdækkende og har ca. 950 medarbejdere. Styrelsens hovedkontor med ca. 500 arbejdspladser har til huse i Odense. Vi er en organisation, der bygger på et stærkt, fagligt fundament, og hvor nye og erfarne medarbejdere arbejder, skaber og lærer sammen. Det er en fælles ambition at skabe grobund for en sjov og spændende hverdag med en rig idékultur og en arbejdsplads, der er en af statens bedste. Og det er ambitionen at gøre det samtidig med, at vi har øjne og ører på natur og miljø i Danmark.  

Opgaver og organisering

I Jura har vi ansvaret for rådgivning af Miljøstyrelsens øvrige enheder og arbejder med en bred vifte af juridiske opgaver som styrelsens interne juridiske rådgiver. Vi bistår bl.a. med rådgivning om forvaltningsretlige spørgsmål og aktindsigt, ligesom vi rådgiver om spørgsmål om fortolkning af miljølovgivningen, som Miljøstyrelsen har ansvaret for at forvalte. Vi medvirker til implementering af databeskyttelsesforordningen, ligesom vi står for rådgivningen om kontrakter og udbud. Vi kvalitetssikrer udkast til regler, og arbejder med digital implementering af lovgivningen. Herudover deltager Jura i en række forskellige tværgående opgaver både i Miljøstyrelsen og i Miljø- og Fødevareministeriets koncern.

Jura består p.t. af en kontorchef, en funktionsleder, 8 juridiske medarbejdere og en kontorfunktionær. Kontorchefen og funktionslederen varetager den samlede ledelse af enheden, hvor funktionslederen står for den faglige ledelse for en række af enhedens opgaver.

Kerneopgaver

Vores nye medarbejder skal især varetage følgende opgaver i tæt samarbejde med kollegerne i Jura:

 • Jurapartner (rådgiver) for en eller flere fagenheder – dvs. den som i første række bistår enheden i forbindelse med juridiske problemstillinger i relation til forvaltningsret, lovfortolkning, retssager, interne og eksterne processer mv.
 • Forvaltningsretlig bistand til styrelsens andre enheder
 • Rådgive om aktindsigter
 • Deltage i det tværgående juridiske arbejde i Miljøstyrelsen og i Miljø- og Fødevareministeriets koncern
 • Understøtte Miljøstyrelsens regeludarbejdelse
 • Opbygge og vedligeholde et stærkt juridisk miljø og fællesskab i Miljøstyrelsen.

De konkrete arbejdsopgaver aftales nærmere afhængigt af din profil og præferencer og en samlet fordeling af opgaverne i enheden.

Du vil få brede kontaktflader til kolleger i hele Miljøstyrelsen og kommer til at arbejde sammen med kolleger med meget forskellig faglig baggrund. Du vil herudover være med til at skabe rammerne for Miljøstyrelsen, som netop er flyttet til Odense sidste år. Dette giver rig lejlighed til at være med til at præge arbejdspladsen sammen med en masse nye kolleger, der alle – ligesom dig – arbejder med lyst og energi for at gøre det til en god arbejdsplads.

Din profil

Det vil først og fremmest være en fordel, hvis du er en skarp jurist med stor interesse for det offentlig retlige område, og som har nogen erfaring med forvaltningsret, statsret, aktindsigt samt regeludarbejdelse. Hvis du derudover har særlige kompetencer inden for IT-ret, vil det være en fordel. Det er ikke et krav, at du har indsigt i det miljøretlige område, men vi forventer, at du har en stor interesse i at lære det nærmere at kende. Vi forventer, at du kan forholde dig til mange forskellige samarbejdsparter og opgaver, ofte med korte deadlines.

Herudover lægger vi vægt på, at du:

 • Er god til at arbejde struktureret og målrettet
 • Evner at gennemskue og løse vanskelige juridiske problemstillinger
 • Kan etablere gode samarbejdsrelationer til interne og eksterne samarbejdsparter
 • Kan kommunikere juridiske budskaber på en forståelig måde
 • Er en god kollega, der tager aktivt del i enhedens videndeling og sparring.

Vi tilbyder

Et stærkt juridisk miljø med dygtige kolleger, hvor du har store muligheder for at udvikle dine juridiske kompetencer. Miljøstyrelsen har også i øvrigt et stærkt fagligt miljø, som du bliver en del af, og du kommer til at samarbejde med kolleger med forskellig miljø- og naturfaglig baggrund.

I Jura har vi et godt arbejdsmiljø med en god omgangstone med højt til loftet og plads til et godt grin i en travl hverdag. Vi lægger stor vægt på samarbejde, videndeling og sparring på tværs, hvor vi arbejder for hele tiden at gøre hinanden bedre.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og en række Akademikerorganisationer for akademikere i staten (Akademiker-overenskomsten).

Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner.

Tjenestestedet vil være Tolderlundsvej 5 i Odense.

Stillingen er med start snarest muligt og 12 måneder frem.

Yderligere oplysninger

Såfremt du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte kontorchef Bettine Aundrup, tlf. 22 84 46 75, eller funktionsleder Lise Windeløv Graae, tlf. 24 20 81 39.

Sådan søger du stillingen

Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV, eksamensbevis m.m senest den
16. februar 2020.

Vi planlægger at holde samtaler den 21. februar 2020.

Test eller caseforløb kan indgå i rekrutteringen.

Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Miljøstyrelsen er en del af Miljø- og Fødevareministeriet. Vi er statslig myndighed for natur, vand og miljø og arbejder for at sikre en bæredygtig balance mellem beskyttelse af natur og miljø, benyttelsen af naturressourcer og gode rammer for borgere og virksomheder. Vejen til en rig natur, et sundt miljø, og gode, grønne rammer for borgere og virksomheder går via åbenhed og dialog, for vi tror på, at de bedste miljøløsninger findes, hvis vi samarbejder med alle interessenter. Dialog med kommuner, borgere, erhvervsliv og andre myndigheder er centralt i vores arbejde. Miljøstyrelsen har ca. 900 medarbejdere fordelt på hovedkontoret og 10 enheder over hele landet.

Gem job

Miljø- og Fødevareministeriet
Publiceret: 5. februar 2020

Arbejdssted

Odense