Vild med vandløb? Vi søger en dygtig vand­løbs­bi­o­log til Mil­jøsty­rel­sen Sjælland

 

Miljøstyrelsen er en del af Miljø- og Fødevareministeriet og den danske myndighed på miljø- og naturområdet. Vi arbejder for rig natur, rent vand, sikker kemi og grøn produktion. Vores kerneopgave er at omsætte natur- og miljølovgivningen til virkelighed, og målsætningen er at balancere hensynene til både beskyttelse og benyttelse.

Miljøstyrelsen er landsdækkende og har ca. 950 medarbejdere. Styrelsens hovedkontor med ca. 500 arbejdspladser har til huse i Odense. Vi er en organisation, der bygger på et stærkt, fagligt fundament, og hvor nye og erfarne medarbejdere arbejder, skaber og lærer sammen. Det er en fælles ambition at skabe grobund for en sjov og spændende hverdag med en rig idékultur og en arbejdsplads, der er en af statens bedste. Og det er ambitionen at gøre det samtidig med, at vi har øjne og ører på natur og miljø i Danmark.  

Opgaver i enheden og organisering

Miljøstyrelsen Sjælland holder øje med miljøtilstanden og indsamler data om natur og vand i Nord- og Vestsjælland. Vi mangler en dygtig kollega (biolog eller anden uddannelse med tilsvarende kompetencer), som skal indgå i vores vandovervågningsteam og have særlig fokus på vandløbsopgaver.

Vi er i alt 27 medarbejdere i Miljøstyrelsen Sjælland, inkl. en funktionsleder og en kontorchef. Ud over vand- og naturovervågning løser vi også Natura2000-opgaver, driver styrelsens miljøskibe og varetager tværgående funktioner inden for arbejdsmiljø og indkøb. Vi holder til i hyggelige rammer midt i Gribskov ca. 35 minutter fra København.

Stillingen er på fuld tid, 37 timer pr uge.

Om opgaverne:

 • Meget feltarbejde: Overvågning af og dataindsamling i primært vandløb, men også øvrige vand- og naturovervågningsopgaver, alt efter din profil.
 • Datahåndtering, analyse og kvalitetssikring.
 • Koordinering og tilrettelæggelse af feltarbejde, konsulentudbud m.v.  

Din profil

 • Du er velbevandret indenfor akvatisk økologi og har et særlig godt og dokumenteret kendskab til vandløbsfauna og -flora (fisk, invertebrater, plantesamfund etc.). Du skal kunne varetage undersøgelse heraf på egen hånd i felten. Derudover er det en fordel, hvis du har kompetencer inden for f.eks. overvågning af søer og kystvande, grundvandsovervågning eller Natura-2000 og naturovervågning (naturtyper, fugle, plantekendskab mv.)
 • Du er fagligt dygtig, dynamisk og har overblik og godt humør. 
 • Du har en effektiv og analytisk tilgang til opgaverne, og du kan arbejde selvstændigt eller i team, afhængigt af den konkrete opgave. 
 • Du skal være i stand til at håndtere en travl og til tider omskiftelig arbejdsdag og have gode samarbejdsevner.
 • Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til – og gerne erfaring med – NOVANA. 
 • Du er erfaren bruger af digitale løsninger i arbejdet.
 • Du har kørekort til bil.

Vi tilbyder

Masser af spændende og udfordrende opgaver. Du vil blive en del af en velfungerende enhed med dygtige kolleger, et godt samarbejdsklima, højt tempo og en uformel omgangstone. Derudover vil du blive del af et stort fagligt og kollegialt netværk på tværs af hele landet. Du vil naturligvis blive tilbudt den fornødne kompetenceudvikling i forhold til arbejdsopgaverne blandt andet gennem sidemandsoplæring og kurser.

Løn og ansættelsesvilkår

Afhængig af uddannelse vil løn- og ansættelsesvilkår ske efter følgende:

 • Den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og en række Akademiker-organisationer for akademikere i staten (Akademiker-overenskomsten) eller
 • Den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/C010 - fællesoverenskomsten) samt tilhørende organisationsaftale for jordbrugsteknologer/jordbrugsteknikere i staten samt forsøgsteknikere ved Aarhus Universitet eller
 • Den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område samt tilhørende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere (HK).

Ansættelsesstedet er Miljøstyrelsen Sjælland, Gillelejevej 2B, 3230 Græsted.

Yderligere oplysninger  

Yderligere oplysninger om stillingen fås hos Kontorchef Morten Jepsen på tlf. 72 54 32 03.

Sådan søger du stillingen  

Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV, eksamensbevis m.m. senest den 20. februar 2020. 

Samtaler forventes afholdt 24. og 25. februar 2020.

Du kan forud for en evt. samtale blive bedt om at forberede en case.


Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Miljøstyrelsen er en del af Miljø- og Fødevareministeriet. Vi er statslig myndighed for natur, vand og miljø og arbejder for at sikre en bæredygtig balance mellem beskyttelse af natur og miljø, benyttelsen af naturressourcer og gode rammer for borgere og virksomheder. Vejen til en rig natur, et sundt miljø, og gode, grønne rammer for borgere og virksomheder går via åbenhed og dialog, for vi tror på, at de bedste miljøløsninger findes, hvis vi samarbejder med alle interessenter. Dialog med kommuner, borgere, erhvervsliv og andre myndigheder er centralt i vores arbejde. Miljøstyrelsen har ca. 900 medarbejdere fordelt på hovedkontoret og 10 enheder over hele landet.

Gem job

Miljøstyrelsen
Publiceret: 7. februar 2020

Arbejdssted

Græsted