Skarp jurist til hus­dyr­re­gu­le­ring - Bar­selsvi­ka­ri­at

 

Miljøstyrelsen er en del af Miljø- og Fødevareministeriet og den danske myndighed på miljø- og naturområdet. Vi arbejder for rig natur, rent vand, sikker kemi og grøn produktion. Vores kerneopgave er at omsætte natur- og miljølovgivningen til virkelighed, og målsætningen er at balancere hensynene til både beskyttelse og benyttelse.  

Miljøstyrelsen er landsdækkende og har ca. 950 medarbejdere. Styrelsens hovedkontor med ca. 500 arbejdspladser har til huse i Odense. Vi er en organisation, der bygger på et stærkt, fagligt fundament, og hvor nye og erfarne medarbejdere arbejder, skaber og lærer sammen. Det er en fælles ambition at skabe grobund for en sjov og spændende hverdag med en rig idékultur og en arbejdsplads, der er en af statens bedste. Og det er ambitionen at gøre det samtidig med, at vi har øjne og ører på natur og miljø i Danmark.  

Opgaver i enheden og organisering  

I enheden Erhverv arbejder vi for at sikre balancen imellem erhvervets vækstmuligheder og hensynet til natur og miljø. Det gør vi både til lands, til vands og i luften, i forhold til alle erhvervssektorer og med alle tænkelige virkemidler. Vi er organiseret i teams, og i vores Husdyrteam skal en af vores jurister på barselsorlov.

Vi søger specifikt en kollega til disse opgaver

I Husdyrteamet fungerer vi som bindeled mellem vores departement, der udformer reglerne, og kommunerne, der giver godkendelser og gennemfører tilsyn. Vi er faglige eksperter på de komplekse miljøforhold for et husdyrbrug, og vi oversætter reglerne til virkelighedens behov, når vi står til rådighed for både kommuner og landbrugskonsulenter via vores helpdesk eller telefonrådgivning. Du vil få til opgave at deltage i den løbende rådgivning af brugerne samt at hjælpe vores naturvidenskabelige eksperter i de daglige problemstillinger. Du vil også komme til at indgå i arbejde med forberedelse af bekendtgørelsesændringer på husdyrområdet.

Kvalifikationer  

Vi forventer, at du:  

  • Er en skarp jurist med et godt kendskab til og interesse for offentlig forvaltning
  • Er systematisk og grundig i din identifikation af problemstillinger og sikring af den juridiske kvalitet
  • Er en dygtig formidler i både skrift og tale, som kan oversætte og omsætte kompleks lovgivning til let forståelig rådgivning og konkrete løsninger i praksis
  • Er en holdspiller, der med nysgerrighed og proaktivitet tager ansvar for den fælles og tværfaglige opgaveløsning 
  • Bevæger dig nemt mellem overblikket og detaljen; du identificerer hurtigt de elementer i et komplekst vidensgrundlag, som er relevante i den konkrete problemstilling
  • Gerne har erfaring med regeludarbejdelse, herunder bekendtgørelser

Det er en fordel men ikke et krav, at du har kendskab til miljøområdet. Både erfarne og nyuddannede kan komme i betragtning.

Vi forventer desuden, at du er udadvendt og besidder et stort drive og trives med brede samarbejdsflader, hvor du selv bidrager til løsningen. Vi lægger også vægt på, at du har et positivt sind og har lyst til at bidrage til vores fællesskab.

Løn og ansættelsesvilkår  

Tjenestestedet vil være i Odense C, vores hovedadresse er på Tolderlundsvej 5, men frem til påske skal du arbejde på Englandsgade 25. 

Stillingen ønskes besat fra 15. marts 2020 og er tidsbegrænset til 1 år.

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og en række Akademikerorganisationer for akademikere i staten (Akademiker-overenskomsten). Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner.

Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner.  

Yderligere oplysninger  

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte kontorchef Bettine Aundrup på tlf. 2284 4675  eller funktionsleder Irene Edelgaard på tlf. 2565 0237. 

Sådan søger du stillingen  

Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV og eksamensbevis m.m. senest d. 23. februar 2020.

Vi planlægger at holde samtaler d. 26. februar 2020 og vil invitere med kort varsel. 

Du kan forud for en evt. samtale blive bedt om at udfylde tests og/eller forberede en case.   


Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Miljøstyrelsen er en del af Miljø- og Fødevareministeriet. Vi er statslig myndighed for natur, vand og miljø og arbejder for at sikre en bæredygtig balance mellem beskyttelse af natur og miljø, benyttelsen af naturressourcer og gode rammer for borgere og virksomheder. Vejen til en rig natur, et sundt miljø, og gode, grønne rammer for borgere og virksomheder går via åbenhed og dialog, for vi tror på, at de bedste miljøløsninger findes, hvis vi samarbejder med alle interessenter. Dialog med kommuner, borgere, erhvervsliv og andre myndigheder er centralt i vores arbejde. Miljøstyrelsen har ca. 900 medarbejdere fordelt på hovedkontoret og 10 enheder over hele landet.

Gem job

Miljøstyrelsen
Publiceret: 11. februar 2020

Arbejdssted

Odense