Mil­jø­fag­lig stærk AC-me­d­ar­bej­de­re til Mil­jøsty­rel­sens enhed for Pesti­ci­der & Biocider (mid­ler­ti­di­ge stil­lin­ger)

 

Miljøstyrelsen er en del af Miljø- og Fødevareministeriet og den danske myndighed på miljø- og naturområdet. Vi arbejder for rig natur, rent vand, sikker kemi og grøn produktion. Vores kerneopgave er at omsætte natur- og miljølovgivningen til virkelighed, og målsætningen er at balancere hensynene til både beskyttelse og benyttelse.  

Miljøstyrelsen er landsdækkende og har ca. 950 medarbejdere. Styrelsens hovedkontor med ca. 500 arbejdspladser har til huse i Odense. Vi er en organisation, der bygger på et stærkt, fagligt fundament, og hvor nye og erfarne medarbejdere arbejder, skaber og lærer sammen. Det er en fælles ambition at skabe grobund for en sjov og spændende hverdag med en rig idékultur og en arbejdsplads, der er en af statens bedste. Og det er ambitionen at gøre det samtidig med, at vi har øjne og ører på natur og miljø i Danmark.  

Opgaver i enheden og organisering

Pesticider og Biocider (P&B) arbejder for at beskytte miljø og sundhed gennem regulering af pesticid-, biocid- og genteknologiområdet. Enheden består af ca. 70 medarbejdere. Vi er organiseret med et chefteam på 2 chefer og 4 funktionsledere. Vores opgaver spænder bredt fra godkendelse af pesticider, biocider, genmodificerede organismer, til regulering af anvendelsen af pesticider og over til deltagelse i EU-arbejde.

Vi søger to kolleger til disse opgaver

Miljøstyrelsens enhed Pesticider og Biocider søger en økotoksikolog til miljøfaglig vurdering af biocider i et 1-årigt barselsvikariat. Dine opgaver bliver vurdering af ansøgte biocidprodukters miljømæssige effekter og skæbne, herunder fare- og sikkerhedsklassificering, kommentering af andre landes produkt- og aktivstofvurderinger og kommunikation med ansøgere og myndigheder i EU. På sigt vil du få mulighed for miljøfaglig vurdering af aktivstoffer og deltagelse i EU-ekspertgrupper.

Herudover søges en kemiker, miljøkemiker eller lignende til vurdering af produkter og aktivstoffers fysiske og kemiske egenskaber. Du skal også her i samarbejde med dine sundheds- og miljøfaglige kollegaer i enheden vurdere de indkomne ansøgninger og vurderinger fra andre EU-lande. Der er tale om en 2-årig stilling.

Kvalifikationer

Vi forestiller os at du:

  • Er uddannet miljøkemiker, ingeniør eller biolog eller lignende.
  • Har erfaring med EU- og regulatorisk arbejde. Vi skal i de kommende år være med til at udvikle nye EU-vejledninger, og vi deltager aktivt i arbejdet med vurdering af både produktansøgninger og med de aktivstoffer, der indgår i produkterne.
  • Du har måske kendskab til eksponeringsscenarier, OECD-test guidelines og EU's guidance-dokumenter på området. Vores vurdering er baseret på undersøgelser efter internationale retningslinjer.
  • Du er effektiv, god til at skære opgaverne til, og har et godt humør. Mange af vores opgaver har skarpe deadlines, men der skal være plads til, at vi har det rart sammen.
  • Du kan lide at samarbejde med kolleger med forskellig faglig baggrund. Godkendelsesopgaverne løses sammen med sundheds- og miljøfaglige kolleger, jurister og administrative medarbejdere.
  • Du skriver godt på både dansk og engelsk og har også gerne administrativ erfaring. Vores afgørelser skal være klare og letforståelige – også selvom emnet er kompliceret.
  • Hvis du søger stillingen som kemiker har du kendskab til klassificering efter EU’s regler/CLP-reglerne, og kan vurdere kemikaliers fysisk-kemiske egenskaber. Du skal kunne vurdere om ansøgernes forslag til klassificeringer er rigtige.

Vi forventer desuden, at du er nysgerrig, omstillingsparat, dynamisk og arbejdsom. Du trives med mange opgaver, hvor nogle vil være rutineprægede, andre kræve fordybelse og analytisk sans.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og en række Akademiker-organisationer for akademikere i staten (Akademiker-overenskomsten).

Tjenestestedet vil være i Odense C på Tolderlundsvej 5. Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner.

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte kontorchef Charlotta Wallensten på tlf. 2267 8304.

Sådan søger du stillingen

Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV og uddannelsesbevis m.m. senest den 1. marts 2020.

Vi planlægger at holde samtaler den 12. marts 2020.

Du kan forud for eller efter en evt. samtale blive bedt om at udfylde test og/eller forberede en case.


Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Miljøstyrelsen er en del af Miljø- og Fødevareministeriet. Vi er statslig myndighed for natur, vand og miljø og arbejder for at sikre en bæredygtig balance mellem beskyttelse af natur og miljø, benyttelsen af naturressourcer og gode rammer for borgere og virksomheder. Vejen til en rig natur, et sundt miljø, og gode, grønne rammer for borgere og virksomheder går via åbenhed og dialog, for vi tror på, at de bedste miljøløsninger findes, hvis vi samarbejder med alle interessenter. Dialog med kommuner, borgere, erhvervsliv og andre myndigheder er centralt i vores arbejde. Miljøstyrelsen har ca. 900 medarbejdere fordelt på hovedkontoret og 10 enheder over hele landet.

Gem job

Miljøstyrelsen
Publiceret: 11. februar 2020

Arbejdssted

Odense