Me­d­ar­bej­de­re til arbejde med IPM og pe­sti­ci­d­an­ven­del­se Mil­jøsty­rel­sens enhed Pesti­ci­der & Biocider

 

Miljøstyrelsen er en del af Miljø- og Fødevareministeriet og den danske myndighed på miljø- og naturområdet. Vi arbejder for rig natur, rent vand, sikker kemi og grøn produktion. Vores kerneopgave er at omsætte natur- og miljølovgivningen til virkelighed, og målsætningen er at balancere hensynene til både beskyttelse og benyttelse.

Miljøstyrelsen er landsdækkende og har ca. 950 medarbejdere. Styrelsens hovedkontor med ca. 500 arbejdspladser har til huse i Odense. Vi er en organisation, der bygger på et stærkt, fagligt fundament, og hvor nye og erfarne medarbejdere arbejder, skaber og lærer sammen. Det er en fælles ambition at skabe grobund for en sjov og spændende hverdag med en rig idékultur og en arbejdsplads, der er en af statens bedste. Og det er ambitionen at gøre det samtidig med, at vi har øjne og ører på natur og miljø i Danmark.  

Opgaver i enheden og organisering

Pesticider og Biocider (P&B) arbejder for at beskytte miljø og sundhed gennem regulering af pesticid-, biocid- og genteknologiområdet. Enheden består af ca. 70 medarbejdere. Vi er organiseret med et chefteam på 2 chefer og 4 funktionsledere. Vores opgaver spænder bredt fra godkendelse af pesticider, biocider, genmodificerede organismer, til indsatser for at minimere anvendelsen af pesticider i en række erhverv og over til deltagelse i EU-arbejde. Du vil komme til at arbejde i en gruppe bestående af ca. 10 medarbejdere, der bl.a. har opgaver vedr. indsatser, der skal minimere brugen af pesticider i alle erhvervsgrene, bidrage til at reducere belastningen ved anvendelen af pesticider samt årlige opgørelser af salg og forbrug af pesticider. 

Vi søger to kolleger til disse opgaver

Den ene kollega skal kunne arbejde bredt med reglerne om og forvaltningen af anvendelsen af pesticider. Eksempler på arbejdsområder kan fx være indsatser med henblik på at reducere pesticidanvendelse på golfbaner eller offentlige arealer, syn af pesticidsprøjter, igangsætte og bidrage til projekter for at begrænse pesticidresistens. 

Den anden stilling handler særligt om enhedens arbejde for at fremme integreret plantebeskyttelse (IPM). Dette omfatter fx IPM inden for landbrug, skovbrug og gartneri, generel vejledning og formidling om reglerne, input til videreudvikling af forvaltningen, samarbejde med interessenter og besvare henvendelser fra borgere og erhvervene. Af konkrete opgaver kan næves ansvaret for Miljøstyrelsens partnerskab om sprøjte- og præcisionsteknologi. Stillingen er tidsbegrænset med udløb 31. december 2022.

Kvalifikationer

Vi ønsker os kollegaer, som kan sætte hak ved følgende egenskaber:

  • Du er skarp, og du kan lide både at arbejde selvstændigt og sammen med andre. Du skal nemlig både løse opgaver på egen hånd og kunne samarbejde og sparre med kollegaer.
  • Koordination med andre enheder i Miljøstyrelsen og myndigheder er en vigtig del af vores arbejde.
  • Du har en relevant naturvidenskabelig eller landbrugsfaglig uddannelse, fx agronom.
  • Du kender landbrugsområdet og muligvis også interessenterne og brugerne i forvejen. Du får nemlig en central rolle i dialogen med bl.a. landbrugs- og gartneriorganisationer og brugere.
  • Du er god til at kommunikere klart og skriver godt. Du kommer til at have løbende dialog med fx interesseorganisationer og andre enheder i Miljøstyrelsen.
  • Du må gerne have erfaring fra en offentlig myndighed eller politisk styret organisation.
  • Du har oftest det gode humør med på arbejde. Vi sætter pris på, at der også er plads til at have det rart sammen.

Vi forventer desuden, at du er nysgerrig, omstillingsparat, dynamisk og arbejdsom. Du trives med mange opgaver, hvor nogle vil være rutineprægede, andre kræve fordybelse og analytisk sans.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og en række Akademiker-organisationer for akademikere i staten (Akademiker-overenskomsten).

Tjenestestedet vil være i Odense C på Tolderlundsvej 5. Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner.

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte kontorchef Charlotta Wallensten på tlf. 2267 8304.

Sådan søger du stillingen  

Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV og uddannelsesbevis m.m. senest den 23. februar 2020 kl. 12:00. 

Vi planlægger at invitere med meget kort varsel til samtaler den 26. februar 2020.
 
Du kan forud for en evt. samtale blive bedt om at udfylde tests og/eller forberede en case.   


Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Miljøstyrelsen er en del af Miljø- og Fødevareministeriet. Vi er statslig myndighed for natur, vand og miljø og arbejder for at sikre en bæredygtig balance mellem beskyttelse af natur og miljø, benyttelsen af naturressourcer og gode rammer for borgere og virksomheder. Vejen til en rig natur, et sundt miljø, og gode, grønne rammer for borgere og virksomheder går via åbenhed og dialog, for vi tror på, at de bedste miljøløsninger findes, hvis vi samarbejder med alle interessenter. Dialog med kommuner, borgere, erhvervsliv og andre myndigheder er centralt i vores arbejde. Miljøstyrelsen har ca. 900 medarbejdere fordelt på hovedkontoret og 10 enheder over hele landet.

Gem job

Miljøstyrelsen
Publiceret: 11. februar 2020

Arbejdssted

Odense C