Mil­jøsty­rel­sen i Slagelse søger ju­rastu­de­ren­de

Miljøstyrelsen søger én jurastuderende i en tidsbegrænset stilling frem til udgangen af 2020. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid vil være op til 15 timer. Studentermedhjælperen bliver tilknyttet jurateamet i Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion i Slagelse, og skal bl.a. indgå i arbejdet med aktindsigter, udvikling af kvalitetsledelsessystem samt opdatering vedrørende domspraksis på enhedens område.    

Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen er en del af Miljø- og Fødevareministeriet og den danske myndighed på miljø- og naturområdet. Vi arbejder for rig natur, rent vand, sikker kemi og grøn produktion. Vores kerneopgave er at omsætte natur- og miljølovgivningen til virkelighed, og målsætningen er at balancere hensynene til både beskyttelse og benyttelse.  

Miljøstyrelsen er landsdækkende og har ca. 950 medarbejdere. Styrelsens hovedkontor med ca. 500 arbejdspladser har til huse i Odense. Vi er en organisation, der bygger på et stærkt, fagligt fundament, og hvor nye og erfarne medarbejdere arbejder, skaber og lærer sammen. Det er en fælles ambition at skabe grobund for en sjov og spændende hverdag med en rig idékultur og en arbejdsplads, der er en af statens bedste. Og det er ambitionen at gøre det samtidig med, at vi har øjne og ører på natur og miljø i Danmark.  

Enheden

Kemikalieinspektionen fører tilsyn med og håndhæver ud fra kemikalielovgivningen og de regler, der er knyttet til den lovgivning. Kemikalieinspektionen er en del af enheden Miljøstyrelsen Virksomheder. Enheden består af i alt knap 100 medarbejdere, hvoraf pt. 17 medarbejdere beskæftiger sig med tilsyn og håndhævelse i relation til kemikalielovgivningen, herunder pesticider. Kemikalieinspektionen er fysisk placeret i Slagelse.
Enheden Miljøstyrelsen Virksomheder har herudover ansvaret for miljøgodkendelse og tilsyn med ca. 400 komplekse virksomheder i Danmark samt ansvar for tilsynet med offshore-aktiviteter og alle større oliepipelines i Danmark.

Dine opgaver

Som studentermedhjælper vil du sammen med teamets tre jurister i Kemikalieinspektionen skulle bidrage med juridiske kompetencer.
Du vil bl.a. skulle deltage i følgende opgaver: 

 • Bistå med behandling af aktindsigter
 • Skabe overblik over domspraksis på afgrænsede juridiske områder
 • Opdatering/udvikling af paradigmer
 • Bidrage til løsning af diverse juridiske opgaver i samarbejde med kontorets jurister
 • Koordineringsopgaver

Din profil

Du er stud. jur. med interesse for offentlig forvaltning og kendskab til forvaltningsret. Du kan arbejde selvstændigt, tager ansvar for dit arbejde og kan gribe de bolde, der kommer på din vej. Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til forvaltnings- og miljøret, herunder miljøoplysningsloven.

Vi lægger vægt på at du: 

 • Studerer jura på 2. eller 3. år, eller lige er begyndt på kandidatuddannelsen
 • Detaljeorienteret og selvstændig
 • Har ambitioner om at udvikle dine faglige kompetencer
 • Serviceminded, fleksibel, energisk og samarbejdsorienteret
 • God til at formulere dig skriftligt

Vi tilbyder

 • Et attraktivt og lærerigt studentermedhjælperjob
 • En spændende og til tider travl hverdag i et engageret, velfungerende og samarbejdsorienteret team
 • Indblik i, hvordan det er at arbejde i en styrelse

Løn og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område samt tilhørende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere (HK).

Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner.

Tjenestestedet er Miljøstyrelsen, Antvorskov Alle 139, 4200 Slagelse. 

Perioden er fra din tiltræden frem til 31. december 2020.

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte fungerende kontorchef Kim Holm Boesen på tlf. 21 62 59 66 eller funktionsleder Hanne Holst Linulf på tlf. 41 78 20 05.

Sådan søger du stillingen

Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning og CV senest den 26. februar 2020.

Vi forventer at afholde samtaler i uge 10 2020.

Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Miljøstyrelsen er en del af Miljø- og Fødevareministeriet. Vi er statslig myndighed for natur, vand og miljø og arbejder for at sikre en bæredygtig balance mellem beskyttelse af natur og miljø, benyttelsen af naturressourcer og gode rammer for borgere og virksomheder. Vejen til en rig natur, et sundt miljø, og gode, grønne rammer for borgere og virksomheder går via åbenhed og dialog, for vi tror på, at de bedste miljøløsninger findes, hvis vi samarbejder med alle interessenter. Dialog med kommuner, borgere, erhvervsliv og andre myndigheder er centralt i vores arbejde. Miljøstyrelsen har ca. 900 medarbejdere fordelt på hovedkontoret og 10 enheder over hele landet.

Gem job

Miljø- og Fødevareministeriet
Publiceret: 12. februar 2020

Arbejdssted

Slagelse