Søstærk søulk søges: Me­d­ar­bej­der til over­våg­ning af fjord og hav til Mil­jøsty­rel­sen Midtjyl­land

 

Har du stor viden om marin biologi? Og trives du både med sejlture på havet og koncentrerede dage i laboratoriet og foran skærmen? Og vil du være med til at gennemføre statens overvågningsprogram på fjord og hav?

Miljøstyrelsen er en del af Miljø- og Fødevareministeriet og den danske myndighed på miljø- og naturområdet. Vi arbejder for rig natur, rent vand, sikker kemi og grøn produktion. Vores kerneopgave er at omsætte natur- og miljølovgivningen til virkelighed, og målsætningen er at balancere hensynene til både beskyttelse og benyttelse. 
 
Miljøstyrelsen er landsdækkende og har ca. 900 medarbejdere. Styrelsens hovedkontor med omkring 500 arbejdspladser har til huse i Odense. Vi er en organisation, der bygger på et stærkt, fagligt fundament, og hvor nye og erfarne medarbejdere arbejder, skaber og lærer sammen. Det er en fælles ambition at skabe grobund for en sjov og spændende hverdag med en rig idékultur og en arbejdsplads, der er en af statens bedste. Og det er ambitionen at gøre det samtidig med, at vi har øjne og ører på natur og miljø i Danmark.  

Opgaver og organisering

Du vil blive tilknyttet Miljøstyrelsens enhed i Herning, hvorfra vi arbejder med overvågning af naturens tilstand på land og til vands - i vandløb, søer, grundvand og i de kystnære farvande. Vi overvåger fugle, arter og naturtyper samt bidrager til vandplanlægningen og Natura 2000 planlægningen. Vi overvåger ca. 25 pct. af Jylland, fra Nørre Nebel til Thyborøn og fra Hvide Sande til Den jyske Højderyg.

Kerneopgaver

Vi søger en kollega til vores ’fjord og hav’-team, der overvåger de vestjyske fjorde og den kystnære del af Vesterhavet i henhold til det nationale overvågningsprogram (NOVANA). Du vil som udgangspunkt blive involveret i alle typer af opgaver knyttet hertil, fra sejlads og prøvetagning til bearbejdning og kvalitetssikring af data. Bistået af dine erfarne kolleger, vil du desuden få ansvaret for teamets udstyr, herunder vedligeholdelse og nyanskaffelser.

Efter behov og afhængigt af dine kvalifikationer, kan du lejlighedsvist forvente også at skulle bidrage til løsning af opgaver i andre teams.

Din profil

Arbejdet med den marine overvågning kræver både forståelse for de biologiske, kemiske og fysiske sammenhænge, teknisk snilde og praktisk sans. Fortrolighed med skærmarbejde og ”omhyggelighed” er desuden nøgleord ift. at sikre gode data.

Om du er nyuddannet eller en erfaren ’søulk’ er ikke afgørende, men når vi læser din ansøgning, vil vi selvfølgelig holde øje med, om du:

  • Har en relevant mellemlang teknisk/naturfaglig uddannelse, som f.eks. jordbrugsteknolog eller miljøtekniker.
  • Har praktisk erfaring med biologiske, kemiske og fysiske undersøgelser i fjord og hav.
  • Har generel viden om marin biologi (og meget gerne specifik viden om bundfauna og vegetation).
  • Har flair for teknik og kan lide at arbejde med avanceret måleudstyr.
  • Har bred erfaring med it (særligt software til datahåndtering, databaser og Excel).
  • Arbejder omhyggeligt og struktureret.
  • Har duelighedsbevis og erfaring med sejlads.
  • Har kørekort til personbil.
  • Er søstærk.

Ud over det faglige er det vigtigt for os, at du har gejst og gåpåmod, og at du tager de løbende omstillinger og omprioriteringer med et smil. Vi forventer, at du tager ansvar for egne opgaver og samtidig er god til at dele viden og bidrage til samarbejdet i dit team.

Vi tilbyder

Masser af natur og spændende opgaver både ude og inde, samt en god arbejdsplads med dygtige, uhøjtidelige kollegaer.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10 - fællesoverenskomst) samt tilhørende organisationsaftale for jordbrugsteknologer/jordbrugsteknikere i staten samt forsøgsteknikere ved Aarhus Universitet eller

Den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område samt tilhørende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere (HK) eller

Den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og en række Akademiker-organisationer for akademikere i staten (Akademiker-overenskomsten).

Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner. Tjenestestedet er Miljøstyrelsen, Lollandsvej 4G, 7400 Herning.

Yderligere oplysninger

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte kontorchef Jess Jørgensen på tlf. 2542 0091 eller funktionsleder Heine Glüsing på tlf. 2288 9966.

Sådan søger du stillingen

Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV, uddannelsesbevis m.m. senest den 15. april 2020.

Miljø- og Fødevar


eministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Miljøstyrelsen er en del af Miljø- og Fødevareministeriet. Vi er statslig myndighed for natur, vand og miljø og arbejder for at sikre en bæredygtig balance mellem beskyttelse af natur og miljø, benyttelsen af naturressourcer og gode rammer for borgere og virksomheder. Vejen til en rig natur, et sundt miljø, og gode, grønne rammer for borgere og virksomheder går via åbenhed og dialog, for vi tror på, at de bedste miljøløsninger findes, hvis vi samarbejder med alle interessenter. Dialog med kommuner, borgere, erhvervsliv og andre myndigheder er centralt i vores arbejde. Miljøstyrelsen har ca. 950 medarbejdere fordelt på hovedkontoret og 10 enheder over hele landet.

Gem job

Miljøstyrelsen
Publiceret: 13. marts 2020

Arbejdssted

Herning