Kom til Mil­jøsty­rel­sens Vand­for­sy­ning som funk­tions­le­der

 

Har du lyst til faglig og administrativ ledelse, har du viljen til at dygtiggøre dig ledelsesmæssigt, og vil du gerne påtage dig ansvar i enhedens ledelsesgruppe? Så er du måske vores nye funktionsleder for vandforsyning.

Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen er en del af Miljø- og Fødevareministeriet og den danske myndighed på miljø- og naturområdet. Vi arbejder for rig natur, rent miljø, sikker kemi og grøn produktion. Vores kerneopgave er at omsætte natur- og miljølovgivningen til virkelighed, og målsætningen er at balancere hensynene til beskyttelse og benyttelse.

Miljøstyrelsen er landsdækkende og har ca. 900 medarbejdere. Styrelsens hovedkontor med ca. 500 arbejdspladser har til huse i Odense. Vi er en organisation, der bygger på et stærkt, fagligt fundament, og hvor nye og erfarne medarbejdere arbejder, skaber og lærer sammen. Det er en fælles ambition at skabe grobund for en sjov og spændende hverdag med en rig idékultur og en arbejdsplads, der er en af statens bedste. Og det er ambitionen at gøre det samtidig med, at vi har øjne og ører på natur og miljø i Danmark.

Vores enhed

Vandforsyningsenheden vejleder i samarbejde med andre enheder i Miljøstyrelsen, kommuner, vandforsyningsselskaber og andre interessenter om regler vedr. drikkevandskvalitet, beskyttelse af drikkevandsressourcer, spildevandshåndtering og -tilsyn, badevandskvalitet, rottebekæmpelse, klimatilpasning, og internationalt samarbejde på vandforsyningsområdet. Samtidig skal vi levere et fagligt grundlag for regeringens politikudvikling på området. Som funktionsleder vil du være faglig leder for drikkevands-/grundvandsteamet eller eventuelt spildevandsteamet og dine ansvarsområder bliver bl.a. faglig sparring med medarbejdere om teamets opgaver og administrativt ledelsesansvar i forbindelse med det daglige sagsflow. Du giver sparring, sikrer fremdrift og laver opfølgning på produktion, sager og økonomi. Du vil indgå i et ledelsesteam for Vandforsyningsenheden med i alt to funktionsledere og to kontorchefer. Her vil du skulle bidrage til enhedens samlede strategi, planlægning og organisering samt sparre med kontorcheferne om personaleledelsen.

Rollen som funktionsleder

Din indgang til rollen som funktionsleder i vandforsyningen kan være ad to døre: du er enten fagligt velfunderet på vand- eller spildevandsforsyningsområdet og dine naturvidenskabelige kompetencer er solide eller du kan være ledelses- og koordineringsprofessionel, der gerne har erfaring fra offentlig forvaltning, er stærk på proces og samtidig har en stærk interesse for at lære fagområdet indgående at kende.

Du må meget gerne have ambitioner om ledelse, men har ikke nødvendigvis prøvet kræfter med rollen før.

Derudover forventer vi, at du:

  • Er en stærk og beslutningsdygtig faglig profil med base i en relevant videregående uddannelse
  • Har høj kapacitet og stærke analytiske evner
  • Kan navigere sikkert i en politisk styret organisation
  • Er engageret og har god dømmekraft
  • Er tydelig i din kommunikation, når du sætter retning og giver faglig sparring på sagerne i en ofte travl hverdag
  • Er god til at fremme samarbejde og skabe motiverende rammer

Løn- og ansættelsesvilkår

I henhold til den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og en række Akademikerorganisationer for akademikere i staten (Akademiker-overenskomsten). Fastansættelse i henhold til lokalaftale i Miljøstyrelsen om arbejdstid for special- og chefkonsulenter og løn og vilkår for funktionsledere. Man udpeges til rollen som funktionsleder som udgangspunkt for en tre-årig periode med mulighed for forlængelse.

Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner og tjenestested er Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C.

Yderligere spørgsmål

Du kan få yderligere oplysninger hos kontorchef Rasmus Moes på tlf. 4196 9427 og kontorchef Henrik Hagen Olesen på tlf. 2228 7199.

Sådan søger du stillingen

Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV, udannelsesbevis m.m. senest den 15. april 2020.


Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Miljøstyrelsen er en del af Miljø- og Fødevareministeriet. Vi er statslig myndighed for natur, vand og miljø og arbejder for at sikre en bæredygtig balance mellem beskyttelse af natur og miljø, benyttelsen af naturressourcer og gode rammer for borgere og virksomheder. Vejen til en rig natur, et sundt miljø, og gode, grønne rammer for borgere og virksomheder går via åbenhed og dialog, for vi tror på, at de bedste miljøløsninger findes, hvis vi samarbejder med alle interessenter. Dialog med kommuner, borgere, erhvervsliv og andre myndigheder er centralt i vores arbejde. Miljøstyrelsen har ca. 950 medarbejdere fordelt på hovedkontoret og 10 enheder over hele landet.

Gem job

Miljøstyrelsen
Publiceret: 13. marts 2020

Arbejdssted

Odense